top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Філологічні науки.
Назва
Вторинна предикація та засоби її вираження у простому реченні
Галерея жіночих образів у романі Михайла Старицького "Розбійник Кармелюк"
Гендер і влада
Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми
Гендерний аспект оцінного тезауруса: експериментальне дослідження
Гендерні особливості презентації персонажів художнього твору: предметно-лінгвістичний аспект
Героїчна тема в українських думах та історичних піснях
Глибина і мелодійність поетичного слова (виразне читання вірша М.Т. Рильського "Поле чорніє. Проходять хмари…")
Граматичні "Я"- і "ти"-суб’єкти в англійському поетичному тексті XVIII-XX століть (суб’єкти в плані поетичного означувального)
Гуманізм антивоєнної новелістики Е. Хемінгуея (на матеріалі романів "Прощавай, зброє" та "І сонце сходить")
Гуманістичний ідеал у творчості Лесі Українки
Дванадцятирічна літературна освіта школярів України: проблеми, рішення
Деякі аспекти порівняльного вивчення творів зарубіжної й української літератури у загальноосвітній школі
Деякі питання аналізу художнього твору в школі
Деякі родові риси поетики драми-антиутопії
Динаміка нульсуфіксального творення іменників pluralia tantum в новій українській мові
Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А.П. Чехова
Дискурсивна реалізація змішаної психопатології (на матеріалі роману А. Бенкса "Осина фабрика")
Дискурсно-когнітивне вивчення словосполучень Із прийменником of в англійській мові
Дискусія як інтерактивний прийом дослідження філософської основи художнього твору на уроці зарубіжної літератури
Діалог-конфлікт: стратегії розгортання й захисту
Діалогічність текстів first-person narrative як спосіб моделювання адресата
Дієслівні компресиви в сучасній німецькій мові як прояв лінгвістичної економії
До питання динаміки жанрових інтерпретацій п’єс А.П. Чехова
До питання про драматичну поему
Досвітні вогні української літератури (драма обробка Лесі Українки "Камінний господар")
Доцільність використання диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів
Драма героя без моралі в історичній повісті "1313" Наталени Королевої
Драма-антиутопія: до історії терміна
Драматична поема в творчості Д.Г. Байрона
Драматична поема: авторська інтерпретація жанру (на матеріалі творів "Натан Мудрий" Г.Е. Лессінга і "Манфред" Д.Г. Байрона)
Драматичні поеми Йосипа Струцюка "Роман" і "Романовичі" та Волинський текст
Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Ґете
Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя
Драматургія – мистецтво драми?
Експлетиви в сучасному англійському мовленні
Експлікація креативного, імпресивного та комунікативно-емотивного аспектів функціонування оказіоналізмів у щоденникових текстах Л.М.Толстого
Елементи ділового стилю як засіб комічного у творчості Остапа Вишні (жанротворчий аспект)
Елементи інтеграції мистецтв у процесі вивчення літератури
Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю
Еліптичні структури фразеологізмів, прислів’їв та алюзій у художньому тексті
Емотивні висловлення як складники афілятивного діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної американської драми)
Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні Василя Симоненка
Енциклопедичні знання як компонент когнітивної семантики слова
Епістолярна спадщина і парадигми наукового дослідження
Епітет як первісний троп і системоутворюючий центр тропіки
Епітетні конфігурації в прозі "Потоку свідомості" В.Фолкнера
Епоха модерну як поворотний етап від універсальних стилів до творчих методів у західній літературі
Естетичні передумови становлення давньоукраїнських жанрів
Естетичні функції наскрізних образів у повісті Наталени Королевої "Quid est veritas?"
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>
Всього 101 - 150 з 696

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024