top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Філологічні науки.
Назва
Артистична атмосфера Львова міжвоєнного періоду і проблема виникнення альтернативних художніх напрямів
Асоціативно-образна і логіко-поняттєва концептуалізація результату суперництва у фразеологічних одиницях сучасної англійської мови
Аспекти інтерпретації біблійного сюжету в поемі Лесі Українки “Самсон”
Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури
Афро-американська література: шлях до визнання
Біблійні антропоніми у творах Лесі Українки
В. Земляк - співець рідної сторони (до 75-річчя від дня народження В. Земляка)
Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови
Варіювання і категорія інтенсивності семантичних ознак фразеологічних дериватів (на матеріалі німецької мови)
Велет української національної науки і культури
Вербальна і невербальна взаємодія у конфліктогенних діалогічних єдностях
Взаємодія стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах Френсіса С. Фіцджеральда
Взаємозв’язок між мовною абстракцією і семантичним перетворенням фразеологічної одиниці
Взаємозв’язок морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в художньому творі
Вивчення творчості Ю. Словацького і Ф. Шопена з позиції спільності естетичних поглядів та світосприйняття
Види атрибутів у німецькій мові (на матеріалі твору Ґ. Ґраса "Бляшаний барабан")
Виділення нульового словотворчого суфікса (на матеріалі складних іменників)
Використання домашнього читання як засобу формування комунікативної компетенції студентів
Використання екзистенційних моделей у шкільному навчанні
Використання інноваційних технологій у груповій позакласній роботі з іноземної мови у ЗНЗ
Використання інтерактивних навчальних технологій у процесі аналізу мовно-стилістичних особливостей художніх і публіцистичних текстів
Використання комп’ютера для формування комунікативної компетенції студентів немовних ВНЗ
Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна
Використання міжпредметних зв’язків у процесі викладання курсу "Основи культури і техніки мовлення"
Використання мовних ресурсів для створення мовної експресії у заголовках (на матеріалі англомовної та німецькомовної преси)
Використання поезії для формування естетичних смаків учнів середньої школи на уроках іноземної мови
Використання проектних пошукових завдань WebQuest у навчанні іноземних мов засобами інтернет
Використання творів І.Огієнка як дидактичного засобу формування мовно-національної свідомості майбутніх учителів-словесників
Використання текстів українських народних пісень на заняттях із сучасної української мови
Вираження екзистенціональної модальності в експлікаційних структурах англійського колоквіального синтаксису
Вираження емоції "радість" у різних комунікативних типах речень
Вистава як інтерпретаційна модель драматичного твору
Витоки модерністичних тенденцій у поезії "Молодої Музи"
Витоки суб'єктивної реальності фантастичного світу в оповіданнях Стивена Кінга
Виховання національно-мовної особистості студента на матеріалі курсу української ділової мови
Виховно-освітній потенціал "жіночої" Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця XIX ст. – 1930-х рр.)
Відбиття культурної ідентичності іспаномовних етносів США в англійській мові
Відбір лінгвокраїнознавчого матеріалу для формування соціокультурної компетенції студентів мовного вищого навчального закладу
Відносність і точність термінології у слов’янському літературознавстві
Відображення естетики зовнішнього вигляду людини в поліській компаративній фразеології
Відображення фонеми /р/ у пам’ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст.
Відтворення англомовних авіаційних термінів: формально-семантичний та семасіологічний аспекти
Внесок В.І.Масальського у професійну підготовку майбутнього вчителя
Волинська музична освіта в літературних джерелах
Вплив мовленнєвого розвитку на художнє сприймання літератури студентами філологічних факультетів
Вплив психологічних особливостей студентів 1-2 курсів немовних вищих навчальних закладів на процес навчання англійської мови
Вплив чинників культури на переклад
Вплив чинників стихійності та мотивації на процес навчання іноземній мові
Вставні та вставлені конструкції в щоденниках М.М. Пришвіна
Вторинна номінація крізь призму діалектологічних студій
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>
Всього 51 - 100 з 696

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024