top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Філологічні науки.
Назва
Сучасна урбаністична проза як джерело термінотворення
Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівця немовного профілю в рамках Загальноєвропейських Рекомендацій з іноземної мови у немовних ВНЗ
Сюжет у ліриці
Тарас Шевченко: міфологізм чи символічна образність поезії?
Твори Катерини Білокур на заняттях із української мови у ВНЗ
Твори Лесі Українки на уроках рідної мови
Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", "Девід Коперфілд " й оповіданнях "Отець-гуморист", "Schoneschreiben"
Творчість Лесі Українки в науковій інтерпретації М. Драй-Хмари
Творчість О. Копиленка крізь призму універсально-культурного аналізу
Текст і типи інформації в ньому
Текст на уроці мови як методична проблема
Теоретичні засади антропоцентризму мовних інновацій
Теоретичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури
Теорія і практика укладання навчальних словників
Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології
Термін та його дефініція як головні онтологічні поняття термінознавства
Терміни в часі: змінюваність сутності
Термінологічна парадигма автобіографічного жанру
Термінологічний дискурс раннього німецького романтизму
Терміносистема як теоретико-літературна проблема
Тернисті шляхи гранослова. До 110-річчя від дня народження М.Т. Рильського
Тероризм і література
Тести на заняттях з української мови у ВНЗ
Тести як продуктивний засіб контролю рівня сформованості вмінь писемного мовлення у студентів першого курсу університету
Технологія навчання комунікативного читання у початковій школі
Типи простого контактного повтору в сучасній англійській мові
Типологічні особливості українського та англійського натуралізму в порівняльному аспекті
Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої
Традиції та новизна у сонетах Миколи Зерова
Трансформація підмета як складова загальних синтаксичних перетворень структури речення в англо-українському перекладі
Трансформація фразеологізмів як засіб створення іронії у творах О. Генрі
Удосконалення граматичних навичок у студентів старших курсів економічних вНз із використанням матеріалів поезії
Удосконалення умінь парного спілкування студентів молодшого етапу мовних вищих навчальних закладів на матеріалі домашнього читання
Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові
Українська інтелігенція – оберіг національної ідентичності та самобутності народу (із спостережень над прозою І. Франка та У. Самчука)
Українська літературна казка в контексті європейської
Українська химерна проза: історія народження терміна
Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури
Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження
Українсько-східні етнографічні й фольклористичні зв’язки у працях А.П. Ковалевського
Умови розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі мовленнєвої діяльності
Універбація як основна типологічна риса субстантивного словотвору в німецькій мові
Урахування системності функціонального стилю у формуванні комунікативно-стилістичної компетенції студентів-філологів
Фактори формування високої освіченості Лесі Українки
Фактори формування національних мовних картин світу
Феноменологічна екзегеза імені як конструент психологічної характеристики літературних героїв: роман Панаса Мирного "Повія"
Філософська повість-притча (досвід Вольтера)
Формально надмірні будови як прояв конфліктно спрямованих стратегій мовлення жінок
Формально надмірні висловлення як засіб вираження логічної модальності у діалозі
Формування вмінь усного монологічного мовлення студентів початкового етапу мовного ВНЗ з опорою на різні види наочності
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>
Всього 601 - 650 з 696

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024