top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Філологічні науки.
Назва
Конверсія як один із шляхів збагачення словника англійської мови
Контекст традиції і трагедійний жанр Лесі Українки
Контекстуальна залежність особових займенників
Контекстуальне переосмислення фразеологічних одиниць у художньому тексті
Контекстуальні та інтертекстуальні параметри як умови виникнення і функціонування заголовків у поетичній творчості Івана Франка
Контент-аналіз понятійного змісту цільового компонента навчання іноземних мов
Конфліктна мовленнєва поведінка в англомовному кіберпросторі
Конфліктність як терміноструктура і терміносистема
Концепт "культура" в естетичному просторі поезії Ліни Костенко і продуктивні моделі активних художніх центрів у сучасній українській літературі
Концепт "Культура" в номінативному просторі "Кохання"
Концепт "ПОТОЙБІЧЧЯ" в англійській мовній картині світу: діахронічний аспект
Концепт АГРЕСІЯ у концептуальній та мовній картинах світу
Концепт ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ як структурний елемент ідіоматичного простору "homo socialis"
Концепти "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті
Концепти як елементи семантики тексту
Концептосистема міфологічних поглядів Івана Огієнка: інтепретація пантеону та пандемоніуму давньоукраїнської міфопоетики
Кореляція проекту уроку та імпровізації в процесі творчої методичної діяльності вчителя літератури
Краса бездоганності
Крилаті слова у сатиричному романі О. Чорногуза "Претенденти на папаху"
Критерії кваліфікації основи слова в морфемному аналізі
Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації
Лексико-семантична група назв конопель у говірках подільсько-середньонаддніпрянського суміжжя
Лексико-семантичне поле "засоби пересування" у світлі когнітивної лінгвістики
Лексико-семантичні трансформації англо-українського перекладу фахової лексики з економіки
Лексико-синтаксичні засоби вираження слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ емоційного концепту СТРАХ
Лексикограф Дмитро Квеселевич
Лексична семантика і структура англійських складних і складнопохідних лексем із суфіксом -er
Лексичні засоби загальної оцінки у мовленні персонажів сучасної британської драми (гендерний аспект)
Леся Українка на “барикадах” шістдесятників
Леся Українка як уособлення національного обов'язку
Лінгвістична компетенція як фактор мовної гри
Лінгвістичні аспекти термінологічної багатозначності
Лінгвістичні основи вивчення категорії відмінка іменника на засадах функціонального підходу у вищій школі
Лінгвокогнітивні особливості дискурсу у сучасній мовознавчій науці
Лінгвокультурологічний підхід у дослідженні англомовних біблійних текстів
Лінгвопрагматичні особливості сучасного американського політичного дискурсу
Лінгвостилістичний аналіз вірша у прозі І.С. Тургенєва "Как хороши, как свежи были розы..."
Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі
Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain"
Лінґвокреативні процеси формування молодіжного жаргону
Ліризація драми як вияв літературно-родової дифузії в творчості Теннессі Уїльямса
Лірика Лесі Українки в перекладах англійською Ґледіс Еванс
Література рідного краю в контексті сучасних освітніх завдань
Літературна притча: нові межі розуміння
Літературний портрет героя прози покоління вісімдесятників
Літературознавчі імплікації категорій сакрального та профанного
Ломоносов як драматург (на матеріалі трагедії "Таміра і Селім")
М. Зеров про творчість Лесі Українки
Мала проза Івана Франка в рецепції Бориса Харчука
Маніфестація концепту єврейства ХОЛОКОСТ у сучасній англійській мові
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>
Всього 251 - 300 з 696

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024