top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Статті arrow Філологічні науки.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Філологічні науки.
Назва
"Dichtung und Wahrheit" Гете у контексті жанрової традиції
"VІР-неологізми" англійської мови ХХІ століття
"Аnnabel Lee" E.A. По в перекладі Максима Стріхи (до проблеми перекодування поетичного тексту)
"Галерея портретів" у романі Олдоса Гакслі "Жовтий Кром"
"Дон Жуан" Дж.Г. Байрона та Є. Голованівського
"Досвітні огні” Лесі Українки (Cтудія одного вірша)
"Егоцентричність" художнього тексту (на матеріалі англійської літератури)
"Квітчасті вірші" Лесі Українки
"Московіада" Ю. Андруховича – не лише "Малий Апокаліпсис"...
"Напрям реальний з закраскою романтичною... ": До питання про особливості творчого методу Івана Франка
"Нові" слова як особливість розвитку сучасної англійської мови
"Підтексти" і "підводна течія" в драматургії Гоголя і Чехова
"Повість врем’яних літ" як об’єкт міфологічного аналізу
"Театр абсурду" та "театр парадоксу": проблеми термінології
"Текст" и "текстуальность" в текстах Ж. Деррида
"Ткачі" Г. Гауптмана й традиція німецької реалістичної драми
"Трагедія мови" як форма абсурдизації драми Ежена Йонеско
"Хибні друзі перекладача" в міжмовному та внутрішньомовному контексті (на матеріалі сучасної німецької мови)
"Чарівна гора Т. Манна: досвід неміметичного роману
30-й сонет Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до проблеми перестворення поетичного тексту)
Civic Engagement THrough Movies Reviews
Cемантико-смислові зміщення музичної термінології в епопеї Б. Лепкого "Мазепа"
Loaning у німецькому військовому вокабулярі
Recent modifications of the functional and communicative characteristics of english modals
The Functions of Computer Assisted Language Learning in Formation of Linguistic and Communicative Competences
Автобіографія як особливий вид дискурсу
Автобіографія як спосіб самопрезентації мовної особистості
Автономне функціонування невербальних компонентів у комунікативній ситуації домінування
Авторська рецептивна стратегія та система персонажів повісті Івана Франка "Великий шум"
Авторська свідомість як метатекстуальна категорія
Авторська суб’єктивність як структурна модель художнього тексту
Авторська трансформація традиційної жанрової форми в драмі Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів"
Агіографічні традиції у прозі Наталени Королевої (на матеріалі оповідання "Свята Христина (її життя та діла)")
Ад’єктивація та субстантивація синтаксичних одиниць у сучасній англійській мові
Аксіологічні аспекти сучасної літературної освіти
Актуальні проблеми викладання сучасної української літературної мови у вищих навчальних педагогічних закладах
Америка і світ після "11 вересня" та англійська мова
Аналіз ідейно-художніх особливостей ранньої творчості Л. Ферлінгетті (на матеріалі збірки "Починаючи з Сан-Франциско")
Аналіз особливостей мовленнєвої домінанти мовної особистості матері (на матеріалі сучасної англійської мови)
Аналіз семантичних зрушень у фразеологізмах сучасної англійської мови
Аналіз художнього тексту та інтерпретація літературного твору в контексті античної естетики
Аналіз художнього тексту як важливий чинник у процесі навчання іноземній мові
Англійські бінарні терміни-фраземи і проблеми їх перекладу
Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської
Антиутопічний дискурс в оцінці літературознавства ХХ століття
Античний хор у драматургії Томаса Стернза Еліота
Антропокомпоненти іронічно-оцінного висловлювання
Антропоніми в листах Лесі Українки
Антропоніми в поезії Ліни Костенко в аспекті теорії фреймів
Артикль у газетному заголовку та його текстотворча функція
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Наступна > Кінець >>
Всього 1 - 50 з 696

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024