top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 4.3. Розгляд звернень, щодо яких відкрито конституційне провадження
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.3. Розгляд звернень, щодо яких відкрито конституційне провадження

4.3. Розгляд звернень щодо яких відкрито конституційне провадження

   У призначений час головуючий на пленарному засіданні, перевіривши наявність кворуму, відкриває пленарне засідання Конституційного Суду України і повідомляє, яка справа розглядається. Судовий розпорядник доповідає про явку учасників конституційного провадження. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України перевіряє повноваження учасників конституційного провадження. У разі неявки на пленарне засідання Конституційного Суду України будь-кого з учасників конституційного провадження або відсутності у них належно оформлених повноважень головуючий ставить на обговорення питання про можливість розгляду справи. Якщо Конституційний Суд України визнає неможливим розгляд справи за обставин, зазначених у статтях 54, 55 та 72 Закону України “Про Конституційний Суд України”, розгляд справи відкладається за протокольною ухвалою Конституційного Суду України.
   Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України роз’яснює учасникам конституційного провадження їхні права та обов’язки.
   Пленарні засідання Конституційного Суду України провадяться в урочистій обстановці. При вході суддів Конституційного Суду України до Залу засідань, а також при їх виході із Залу всі присутні встають. Учасники конституційного провадження дають пояснення, відповідають на запитання та задають запитання стоячи і лише після надання їм слова головуючим на пленарному засіданні. З дозволу головуючого учаснику конституційного провадження може бути надано можливість виступати, задавати запитання, відповідати на них сидячи.
   Формами звернення до Конституційного Суду України, головуючого на пленарному засіданні, суддів Конституційного Суду України є, відповідно, слова: “Високий Суд”, “Ваша честь”, “Шановний головуючий”, “Шановний суддя”. При зверненні до учасників конституційного провадження, а також при посиланні на цих осіб у виступах використовуються слова: “Шановна сторона”, “Шановний представник сторони”, “Шановний свідок”, “Шановний експерт”, “Шановний...”. У зверненні може називатися прізвище відповідного учасника конституційного провадження або його ім’я та по батькові.
   Присутні в залі засідань учасники конституційного провадження, представники засобів масової інформації, громадяни зобов’язані: вести себе шанобливо по відношенню до Конституційного Суду України, учасників конституційного провадження та один до одного; виконувати розпорядження головуючого та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку в ході пленарного засідання; не допускати під час пленарного засідання пересування по Залу, розмов, реплік у будь-якій формі; не створювати будь-яких інших перешкод для нормального ходу пленарного засідання.
   Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України веде засідання, вживає заходів щодо забезпечення встановленого порядку розгляду справи, його повноти та всебічності, фіксації перебігу засідання, усунення з розгляду всього того, що не має відношення до справи. У разі виявлення неповаги до Конституційного Суду України або перешкоджання веденню пленарного засідання до порушника вживаються заходи, передбачені законом. Ухвала про притягнення порушника до відповідальності виноситься Конституційним Судом України за пропозицією головуючого, якщо за неї проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, присутніх на пленарному засіданні.
   Підтримці у ході пленарного засідання встановленого порядку в Залі засідання Конституційного Суду України сприяє судовий розпорядник. Судовий розпорядник має право робити зауваження присутнім у Залі засідань особам, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів до усунення порушень. Вимоги судового розпорядника щодо підтримки порядку є обов’язковими для всіх присутніх.
   Судді Конституційного Суду України беруть участь у розгляді справи безпосередньо. Суддя Конституційного Суду України може бути відсутнім на пленарному засіданні Конституційного Суду України лише з поважних причин.
   Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді справи, якщо є сумніви щодо об’єктивності судді у вирішенні справи внаслідок його родинних або подружніх відносин із учасниками конституційного провадження, їх представниками чи з інших обставин, які дають підстави сумніватися в об’єктивності судді. За таких обставин суддею Конституційного Суду України заявляється самовідвід до початку розгляду справи. Про самовідвід судді Конституційного Суду України виноситься ухвала.
   Дослідження матеріалів справи, яка розглядається на пленарному засіданні Конституційного Суду України, починається з виступу судді-доповідача у справі. Суддя-доповідач у справі зобов’язаний:
- доповісти Конституційному Суду України підстави прийняття справи до розгляду та коротко викласти зміст матеріалів справи;
- відповісти на запитання суддів Конституційного Суду України.
   У разі необхідності Конституційний Суд України виносить протокольну ухвалу про порядок дослідження матеріалів справи. Установлений ухвалою порядок дослідження матеріалів справи може бути змінений лише самим Конституційним Судом України.
   За пропозицією головуючого на пленарному засіданні учасники конституційного провадження дають пояснення по суті матеріалів справи. Якщо учасників конституційного провадження, які представляють одну сторону, кілька, послідовність їх виступів визначає сама сторона. У Залі засідань Конституційного Суду України учасники конституційного провадження не мають права використовувати свої виступи для політичних заяв, декларацій тощо. За порушення цього правила головуючий позбавляє слова винних осіб.
   Після пояснень учасників конституційного провадження запитання задають судді Конституційного Суду України, інші учасники, а також, у разі необхідності, експерти з дозволу головуючого.
   У разі необхідності дослідження фактичних обставин справи на пленарне засідання Конституційного Суду України запрошуються як свідки особи, що мають відомості чи матеріали про такі обставини. Перед заслуховуванням показань свідків головуючий на пленарному засіданні встановлює їх особу, вік, рід занять, роз’яснює їх права та обов’язки. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України попереджає свідків про відповідальність за законом за відмову надати інформацію, необхідні документи, матеріали та інші відомості або за їх умисне приховування, в тому числі за надання завідомо неправдивої інформації, документів, матеріалів та інших відомостей.
   Для з’ясування питань, що мають значення для розгляду справи і потребують спеціальних знань, Конституційний Суд України може запросити на пленарне засідання експерта. Перед виступом експерта головуючий на пленарному засіданні встановлює його особу, вік, місце роботи, вчений ступінь, наукове звання та приводить його до присяги. Головуючий на пленарному засіданні попереджає експерта про відповідальність за законом за ухилення від давання пояснень, відмову від надання відповіді з поставлених питань та давання завідомо неправдивого висновку. Експерту роз’яснюються його права та обов’язки. Після викладення висновку експерт відповідає на запитання суддів Конституційного Суду України, учасників конституційного провадження.
   За пропозицією судді-доповідача, суддів Конституційного Суду України ухвалою Конституційного Суду України на його пленарному засіданні може бути утворено тимчасову комісію Конституційного Суду України з числа фахівців відповідних галузей права для додаткового дослідження матеріалів справи. В ухвалі встановлюється строк для підготовки висновку тимчасовою комісією. Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії матеріали справи для ознайомлення та надає на її запит додаткові матеріали, необхідні для давання висновку.
   Висновок тимчасової комісії Конституційного Суду України повинен містити відомості про членів тимчасової комісії, їх фах, місце роботи, вчений ступінь та наукове звання, а також про справу, з якої дається висновок, зміст висновку, дату давання висновку, підписи членів комісії. Якщо член тимчасової комісії не погоджується з висновком у цілому або з окремими його положеннями, він подає окремий висновок або ж викладає свою думку з окремих питань.
   Якщо Конституційний Суд України вважає положення, викладені у висновку тимчасової комісії, недостатніми для повного з’ясування обставин справи або за наявності суперечностей у висновку, Конституційний Суд України постановляє ухвалу про проведення додаткових досліджень тим же складом тимчасової комісії або утворює тимчасову комісію в іншому складі. Висновки тимчасових комісій за будь-яких обставин додаються до матеріалів справи і оцінюються на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
   На пленарному засіданні Конституційного Суду України з ініціативи суддів Конституційного Суду України або за клопотанням учасників конституційного провадження можуть бути оголошені представлені ними документи.
   Після закінчення дослідження на пленарному засіданні матеріалів справи сторонам - учасникам конституційного провадження надається право для заключного виступу. Конституційним Судом України сторонам може бути надано час за їх клопотанням для підготовки до заключного виступу. Сторона не має права посилатись у заключному виступі на документи та обставини, які не досліджувались на пленарному засіданні Конституційного Суду України.
   Якщо після заключного виступу сторін Конституційний Суд України визнає за необхідне з’ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи, або дослідити нові докази, Суд виносить ухвалу про поновлення розгляду справи. Після з’ясування додаткових обставин та дослідження нових доказів сторони мають право на додаткові заключні виступи з пов’язаних з цим питань.
   Конституційний Суд України припиняє конституційне провадження у справі, якщо в процесі пленарного засідання будуть виявлені передбачені статтею 45 Закону України “Про Конституційний Суд України” підстави для відмови у відкритті конституційного провадження (відсутність встановленого Конституцією України, цим Законом права на конституційне подання, конституційне звернення; невідповідність конституційного подання, конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом; непідвідомчість Конституційному Суду України питань, порушених у конституційному поданні, конституційному зверненні).
   Після визнання Конституційним Судом України дослідження матеріалів справи завершеним головуючий на пленарному засіданні оголошує про закінчення розгляду справи.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024