top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 4.4. Прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне оприлюднення
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.4. Прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне оприлюднення

4.4. Прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України та їх офіційне оприлюднення

   Рішення у справі приймається, висновок дається Конституційним Судом України на закритій частині пленарного засідання Конституційного Суду України за участю суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи.
   На закриту частину пленарного засідання вноситься проект рішення, висновку у справі, підготовлений суддею-доповідачем на основі матеріалів справи, досліджених Конституційним Судом України у процесі її розгляду. Кожний суддя Конституційного Суду України, який бере участь у розгляді справи, має право подати власний проект рішення, висновку у справі або перелік питань, які визначають суть рішення, висновку. У разі надходження кількох проектів рішень, висновків у справі Конституційний Суд України приймає за основу один з них.
   Схвалені більшістю суддів Конституційного Суду України відповіді на питання, які визначають суть рішення, висновку у справі, є основою доопрацювання суддею-доповідачем проекту рішення, висновку.
   На закритій частині пленарного засідання судді Конституційного Суду України вільно викладають свої думки з питань, що обговорюються, вносять пропозиції, поправки до проекту рішення, висновку у справі. Тривалість та кількість виступів суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не обмежується. Пропозиції та поправки суддів Конституційного Суду України до проекту рішення, висновку у справі вносяться у письмовій формі, голосування по кожній з них проводиться окремо. Суддя Конституційного Суду України може на будь-якій стадії обговорення проекту рішення, висновку у справі зняти свою пропозицію чи поправку.
   На голосування в цілому ставиться проект рішення, висновку у справі, підготовлений з урахуванням пропозицій та поправок, які одержали найбільшу кількість голосів. Голосування проводиться поіменно шляхом опитування суддів Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду України не мають права утримуватися від голосування.
   Закон у статтях 65 і 66 визначає вимоги до рішень і висновків Конституційного Суду. Так, рішення повинно містити:
   1) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер;
   2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи;
   3) перелік учасників судового засідання;
   4) зміст конституційного подання;
   5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається;
   6) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при прийнятті рішення;
   7) мотивувальну частину рішення;
   8) резолютивну частину рішення;
   9) обов’язкове зазначення того, що рішення Конституційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає.
   Висновок Конституційного Суду України повинен містити:
   1) найменування висновку, дату і місце дачі висновку, його номер;
   2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді справи;
   3) перелік учасників судового засідання;
   4) зміст конституційного подання, конституційного звернення;
   5) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при дачі висновку;
   6) мотивувальну частину висновку;
   7) резолютивну частину висновку;
   8) обов’язкове зазначення того, що висновок Конституційного Суду України є остаточним і оскарженню не підлягає.
   Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються окремо суддями Конституційного Суду України, які голосували за їх прийняття і які голосували проти їх прийняття. Підписання суддею Конституційного Суду України рішення, висновку Конституційного Суду України є обов’язковим.
   Рішення, висновок Конституційного Суду України підписується не пізніше семи днів від дня прийняття рішення, давання висновку у справі суддями Конституційного Суду України, які голосували “за” і “проти” прийняття рішення, давання висновку. Підписання суддею Конституційного Суду України прийнятого рішення, даного висновку Конституційним Судом України за його участю є обов’язковим.
   Суддя Конституційного Суду України, який підписав рішення, висновок Конституційного Суду України, має право, незалежно від того, голосував він “за” чи “проти” прийняття рішення або давання висновку, викласти у письмовій формі свою окрему думку у справі у семиденний строк від дня голосування. Окрема думка судді Конституційного Суду України додається до рішення чи висновку Конституційного Суду України.
   Закрита частина пленарного засідання Конституційного Суду України стенографується і протоколюється. Для ведення протоколу закритої частини запрошується секретар судового засідання. У протоколі закритої частини пленарного засідання фіксуються лише питання, які ставились на голосування, та результати голосування. Виступи суддів Конституційного Суду України на закритій частині пленарного засідання не протоколюються, не фіксуються технічними засобами і не можуть бути розголошені суддями Конституційного Суду України. Протокол і стенограма закритої частини пленарного засідання Конституційного Суду України не розголошуються і зберігаються окремо від матеріалів справи. Протокол підписується усіма суддями Конституційного Суду України, які були присутні на закритій частині пленарного засідання.
   Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання. Офіційним оприлюдненням рішення, висновку Конституційного Суду України є їх офіційне оголошення головуючим на пленарному засіданні Конституційного Суду України (параграф 57 Регламенту).
   Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України публікуються у “Віснику Конституційного Суду України” та в інших офіційних виданнях України.
   Конституційний Суд України після офіційного оприлюднення рішення, висновку може з власної ініціативи або за заявою однієї із сторін конституційного провадження виправити допущені у рішенні, висновку неточності, описки, редакційні або технічні огріхи.
   Рішення, висновок Конституційного Суду України можуть бути роз’яснені Конституційним Судом України за клопотанням однієї із сторін конституційного провадження.
   Ухвала Конституційного Суду України про виправлення неточностей у рішенні, висновку або про їх роз’яснення приймається на пленарному засіданні Конституційного Суду України і підлягає опублікуванню в тих виданнях, де було опубліковано рішення, висновок.

Питання для самоконтролю:
1. Назвіть принципові відмінності конституційного судочинства від інших видів судочинства.
2. В чому, на Вашу думку, полягає значення принципів конституційного провадження?
3. Хто може бути стороною у конституційному провадженні?
4. Яка роль свідків у конституційному провадженні?
5. Які Ви знаєте організаційно-правові форми конституційного провадження?
6. В чому полягає необхідність попередньої перевірки звернень до Конституційного Суду України і хто її здійснює?
7. Яке місце Колегій суддів Конституційного Суду України у конституційному провадженні?
8. Хто і в яких випадках може винести ухвалу про припинення конституційного провадження?
9. Чи передбачає чинне законодавство можливість перегляду Конституційним Судом України своїх рішень чи висновків? 

Рекомендовані джерела:
Законодавство:
1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
2. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
3. Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року.

Література:
1. Домбровський І. Конституційний Суд України: початок нової каденції // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 5-6. – С. 45-53.
2. Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 2. – С. 43-56.
3. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 4. – С. 24-33.
4. Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 1. – С. 37-46.
5. Скомороха В. Незалежність Конституційного Суду України та її гарантії. Бюджетне фінансування як найважливіша гарантія його самостійності та незалежності // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 3. – С. 10-23.
6. Скомороха В. Судова незалежність (тези) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 1. – С. 71-75.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024