top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Розділ 6. Тематика рефератів та вимоги до їх написання
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Розділ 6. Тематика рефератів та вимоги до їх написання

Розділ 6. Тематика рефератів та вимоги до їх написання

   У межах навчальної програми студенти пишуть реферати, що є однією з форм індивідуальної роботи.
   Тема реферату обирається студентом самостійно із зазначеного нижче переліку (повторення тем рефератів у межах однієї академічної групи студентів є не бажаним).
1. Аудиторські послуги (АП) з проведення перспективного аналізу фінансової звітності.
2. АП з визначення фінансової стабільності підприємства.
3. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.
4. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю підприємства.
5. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших спеціалістів.
6. Використання аудитором інформації юриста підприємства-клієнта під час аудиторської перевірки.
7. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми.
8. Контроль якості праці та робочого часу аудитора.
9. Структура й організація роботи аудиторської фірми в зарубіжних країнах.
10. Зарубіжний досвід підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та вимоги до них.
11. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів та їх діяльність.
12. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.
13. Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування.
14. Особливості аудиту консолідованої звітності.
15. Оцінка аудитором подій, що сталися після складання фінансової звітності.
16. Вибіркове дослідження в аудиті.
17. Аудит процесу виробництва.
18. Аудитор процесу реалізації.
19. Аудит процесу постачання та розрахунків із постачальниками.
20. Аудит запасів підприємства.
21. Аудит основних засобів.
22. Аудит нематеріальних активів.
23. Аудит грошових коштів.
24. Аудит дебіторської заборгованості.
25. Аудит капіталу, власних фондів і резервів.
26. Аудит фінансових результатів.
27. Аудит кредиторської заборгованості (довгострокової).
28. Аудит розрахунків з оплати праці.
29. Внутрішній контроль і аудит, його структура та порядок виконання.
30. Концепція діючого підприємства в аудиті.
31. Відповідальність аудиторів, їх види та суть.
32. Особливості аудиту в США, Великобританії та Франції (порівняльна характеристика).
33. Особливості аудиту інвестицій підприємств та інвестиційних фондів.
34. Особливості аудиту капітальних вкладень.
35. Розвиток аудиту в Росії та його перспективи.
36. Суть і зміст інформаційного і технічного забезпечення аудиторської діяльності.
37. Постулати аудиту.
   Реферат виконується на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Робота може бути написана від руки або надрукована на друкарській машинці (принтері) через 1,5 інтервали.
Обсяг реферату: 10—15 сторінок, акуратно пронумерованих. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч — 30 мм, праворуч — 10, знизу і зверху —
20 мм.
   Титул і вся робота оформляється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента.
   План реферату повинен складатись із вступу, пунктів основної газети, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.
   Завершений і оформлений реферат студент підписує і проставляє дату виконання.
   З відома лектора (керівника курсу) студент може виконати реферат на тему, не передбачену в запропонованому переліку.
   Списані роботи і такі, що не відповідають вищезазначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.
   Захист реферату здійснюється на основі індивідуальної бесіди зі студентом.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024