top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів

Розділ 7. Критерії оцінки знань студентів

   Практичні завдання оцінюються за кожною окремою темою в цілому за шкалою 10, 5, 0 балів. На тему “Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах” практичні заняття не виконуються, а проводиться семінарське заняття.
   Реферат оцінюється також за шкалою 10, 5, 0 балів
   10 балів — виставляється за повне і правильне виконання практичних завдань (реферату) з теми відповідно до встановлених вимог;
   5 балів — виставляється у разі допущення неточностей, неповного виконання завдання (реферату);
   0 балів — виставляється у разі відсутності або неправильного виконання практичних завдань (реферату).
   Загальна максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль:
- усні відповіді протягом семестру та відвідування занять — 15 балів;
- практичні завдання з тем 2—8 — 55 балів;
- реферат — 10 балів;
- результати двох контрольних робіт (проміжного контролю) — 20 балів;
   Усього — 100 балів.
   Загальна кількість балів за вивчення курсу за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою:

Кількість балів

Оцінка

0—45 балів

“незадовільно”

50—60 балів

“задовільно”

70—85 балів

“добре”

90—100 балів

“відмінно”

  
  
До заліку (екзамену) допускаються студенти, які отримали загальну кількість балів не менше 60; всі види завдань є обов’язковими для виконання.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024