top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 4.1. Внесення звернень до Конституційного Суду України
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.1. Внесення звернень до Конституційного Суду України

4.1. Внесення звернень до Конституційного Суду України

   Конституційний Суд України не наділений правом з власної ініціативи порушувати провадження у справах, вирішення яких віднесено до його повноважень. Приводом для розгляду справи у Конституційному Суді України є надходження до нього звернень визначених законодавством суб’єктів. Відповідно до ст. 38 Закону, формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення. Форма звернення залежить від суб’єкта звернення та кола питань, з приводу вирішення яких він звертається до Конституційного Суду України.
   Конституційне подання — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
   Суб’єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України у справах про конституційність законів та інших правових актів, є Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим (ст. 40 Закону).
   Суб’єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України, відповідно до ст. 41 Закону, є:
- Президент України, Кабінет Міністрів України - у справах щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;
- Верховна Рада України - у справах щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
- Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування - у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України (ст. 41 Закону);
- Верховна Рада України - у справах щодо надання Конституційним Судом України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції.
   Конституційне звернення — це письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи (ст. 42 Закону).
   Суб’єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України, відповідно до ст. 43 Закону, є громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.
   Закон визначає вимоги до конституційних подань і конституційних звернень. Так, у конституційному поданні зазначаються:
   1) повне найменування органу, посадової особи, які направляють конституційне подання згідно з правом, наданим Конституцією України та цим Законом;
   2) відомості про представника за законом або уповноваженого за дорученням;
   3) повне найменування, номер, дата прийняття, джерело опублікування (у разі публікації) правового акта, конституційність якого (окремих його положень) оспорюється чи який потребує офіційного тлумачення;
   4) правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності правового акта (його окремих положень) або необхідності в офіційному тлумаченні;
   5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб’єкти права на конституційне подання (копії цих документів і матеріалів додаються);
   6) перелік документів і матеріалів, що додаються.
   У конституційному зверненні, згідно з ст. 42 Закону, зазначаються:
   1) прізвище, ім’я, по батькові громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса, за якою особа проживає, або повна назва та місцезнаходження юридичної особи;
   2) відомості про представника особи за законом або уповноваженого за дорученням;
   3) статті (окремі положення) Конституції України або Закону України, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом України;
   4) обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України;
   5) дані щодо інших документів і матеріалів, на які посилаються суб’єкти права на конституційне звернення (копії цих документів і матеріалів додаються);
   6) перелік документів і матеріалів, що додаються.
   Конституційне подання, конституційне звернення, документи та інші матеріали до них подаються у трьох примірниках.
   Крім приводу (конституційне подання та конституційне звернення), Закон вимагає ще наявності підстав для розгляду справи у Конституційному Суді України.
   Підстави для розгляду справи у Конституційному Суді України можуть бути різними залежно від категорії справ, щодо вирішення яких відповідні суб’єкти звертаються до Конституційного Суду України. Загальною підставою для розгляду справи щодо конституційності законів та інших правових актів є невизначеність чи наявність спірних питань щодо їх конституційності чи конституційності їх положень. Щодо деяких категорій справ Закон визначає особливі вимоги щодо підстав для їх розгляду.
   Так, підставою для конституційного подання у справах щодо конституційності правових актів, що викликають спір стосовно повноважень конституційних органів державної влади України, органів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування є наявність спору стосовно повноважень конституційних органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, якщо один із суб’єктів права на конституційне подання вважає, що правові акти, якими встановлено повноваження зазначених органів, не відповідають Конституції України (ст. 75).
   Підставами для порушення питання про відкриття провадження у справі щодо відповідності норм чинного законодавства принципам і нормам Конституції України стосовно прав та свобод людини і громадянина є:
   1) наявність спірних питань щодо конституційності прийнятих і оприлюднених у встановленому порядку законів, інших правових актів;
   2) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених у процесі загального судочинства;
   3) виникнення спірних питань щодо конституційності правових актів, виявлених органами виконавчої влади у процесі їх застосування та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у процесі його діяльності (ст. 85).
   Підставою для відкриття конституційного провадження у справі щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту є конституційне подання Верховної Ради України з питання дачі висновку щодо додержання вказаної конституційної процедури, а також документи та матеріали, що додаються до зазначеного конституційного подання і відображають хід відповідної процедури (ст. 90).
   Особливі вимоги встановлені Законом щодо підстав для розгляду справи щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України. Відповідно до його ст. 93, підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є практична необхідність у з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України.
   Підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (ст. 94).
   Конституційні подання та конституційні звернення можуть направлятися до Конституційного Суду України як поштова кореспонденція або здаватися безпосередньо до Секретаріату Суду. При цьому вони реєструються Службою документального забезпечення Конституційного Суду України в день надходження.
   Конституційне подання або конституційне звернення надсилається до Конституційного Суду України без стягнення державного мита. Проте якщо неодноразове направлення конституційного подання, конституційного звернення з того самого питання, що вже розглядалось у Конституційному Суді України, є зловживанням правом, Конституційний Суд України після прийняття рішення про відмову у відкритті провадження у справі може прийняти рішення про стягнення з суб’єкта права на конституційне подання, конституційне звернення державного мита у розмірі, встановленому законом (ст. 60 Закону).
   Конституційне подання або конституційне звернення може бути відкликане за письмовою заявою суб’єкта, який його направив до Конституційного Суду України, в будь-який час до дня розгляду на пленарному засіданні Конституційного Суду України. Процесуальна ухвала про припинення провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, що відкликається, приймається на засіданні Конституційного Суду України.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024