top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 6. Незалежність судді Конституційного Суду України та її гарантії
top_right_2
top_left_3
top_right_3
6. Незалежність судді Конституційного Суду України та її гарантії

6. Незалежність судді Конституційного Суду України та її гарантії

   Відповідно до статті 27 Закону “Про Конституційний Суд України”, судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються цим Законом, іншими законами України, крім тих законів або їх окремих положень, що є предметом розгляду Конституційного Суду України.
   Незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу. Вона є конституційним принципом організації та функціонування судів, а також професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону.
   Незалежність суддів Конституційного Суду України спрямована на те, щоб при здійсненні своїх повноважень вони не зазнавали втручання в свою діяльність чи стороннього впливу на своє волевиявлення. Саме за цих умов можуть бути реалізовані принципи верховенства права, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих Судом рішень. Таким чином, незалежність Конституційного Суду України і незалежність його суддів є взаємопов’язані і взаємообумовлені.
   Згідно з ст. 149 Конституції України, на суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності та недоторканності, передбачені статтею 126 Конституції. Відповідно до неї, а також положень ст. 11 Закону “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р., ст. 14 Закону “Про судоустрій України” від 7 лютого 2002 р. і рішення Конституційного Суду України у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу від 1 грудня 2004 року, незалежність суддів забезпечується наступними гарантіями:
особливим порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з посади;
забороною будь-якого впливу на суддів. Вона полягає в забороні вчинення щодо суддів будь-яких дій незалежно від форми їх прояву з боку державних органів, установ та організацій, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, фізичних та юридичних осіб з метою перешкодити виконанню суддями професійних обов’язків або схилити їх до винесення неправосудного рішення тощо;
захистом їх професійних інтересів;
неприпустимістю переслідування за правову позицію - судді Конституційного Суду України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України;
відсутністю дисциплінарної відповідальності - ні Голова Конституційного Суду, ні будь-хто інший не наділений щодо суддів дисциплінарною владою;
забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх сімей;
гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування судів і діяльності суддів, їх правового і соціального захисту. Високий рівень матеріального забезпечення гарантується державою як під час виконання функцій судді, та і після цього. Судді Конституційного Суду України одержують заробітну плату та користуються іншими видами матеріального забезпечення, встановленими законами України про статус суддів. У разі коли повноваження судді Конституційного Суду України були припинені у зв’язку із закінченням строку призначення або через неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров'я, за ним зберігається до виходу на пенсію за віком вісімдесят відсотків грошового утримання та інші види матеріального забезпечення, якими користується суддя Конституційного Суду України;
забороною суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за сумісництвом певними видами діяльності;
притягненням до юридичної відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду.
   Гарантією незалежності суддів Конституційного Суду України є їх недоторканність. Вона полягає в тому, що суддя Конституційного Суду України не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення обвинувального вироку судом (ст. 28 Закону “Про Конституційний Суд України”).
   Зміст недоторканності суддів як умови виконання ними професійних обов’язків не обмежується визначеною гарантією. Відповідно до положення частини першої статті 126 Конституції України, зміст недоторканності судді Конституційного Суду України визначається також Законом “Про статус суддів”, за яким недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи (ст. 13).
   Недоторканність суддів не є особистим привілеєм, а має публічно-правове призначення - забезпечити здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.
   Відповідно до ч. З ст. 11 Закону “Про статус суддів”, ч. 8 ст. 14 Закону “Про судоустрій України” і згаданого рішення Конституційного Суду, зниження змісту та обсягу гарантій незалежності і недоторканності суддів, їх правової захищеності в разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається.
   Реалізація гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України створює умови для успішного здійснення ними своїх повноважень, а також виконання основного завдання Конституційного Суду України -гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України.

Питання для самоконтролю:
1. В чому полягає основний зміст статусу судді Конституційного Суду?
2. Як врегульовано термін повноважень судді Конституційного Суду в Україні і зарубіжних країнах?
3. Перелічіть вимоги до судді Конституційного Суду України.
4. Яка правова природа присяги судді Конституційного Суду України?
5. Назвіть заняття і дії, несумісні з посадою судді Конституційного Суду.
6. Які Ви знаєте основні права та обов’язки судді Конституційного Суду?
7. В чому полягає незалежність судді Конституційного Суду України та які її гарантії?
8. Назвіть підстави припинення повноважень судді Конституційного Суду.
9. У чому полягають етичні норми поведінки судді Конституційного Суду?

Рекомендовані джерела:
Законодавство:

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996р. – К., УПФ, 1996.
2. Закон України "Про Конституційний Суд України" від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 49. - Ст. 272.
3. Закон України “Про внесення змін до статті 17 Закону України “Про Конституційний Суд України" від 3 серпня 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 42. - Ст. 383.
4. Постанова Верховної Ради України “Про порядок складення у Верховній Раді України присяги суддею Конституційного Суду України” від 14 грудня 2005 р. (із змінами, внесеними згідно із Законом від 03.08.2006)// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 4. - Ст.70.
5. Регламент Конституційного Суду України, затверджений рішенням Конституційного Суду України 5 березня 1997 року. // Інфодиск: Законодавство України.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів" (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 // Інфодиск: Законодавство України.
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) № 15-рп/2004, від 2 листопада 2004 р. // Інфодиск: Законодавство України.

Література:
1. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. – 2000р. - № 4. – С. 24-33.
2. Прилуцький В. Присяга судді: стара категорія – новий правовий зміст // Право України. – 2001. - № 6. – С. 102-105.
3. Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2001 р. - № 1. – С. 75-84.
4. Савенко М. Спеціальні гарантії незалежності та недоторканності суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. - № 4. – С. 36-48.
5. Савенко М. Статус судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України – 1998. - № 2 – С. 54-62.
6. Скомороха В. Незалежність Конституційного Суду України та її гарантії. Бюджетне фінансування як найважливіша гарантія його самостійності та незалежності // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. - № 3. – С. 10-23.
7. Скомороха В. Окремі питання поділу влади і юрисдикція Конституційного Суду України // Право України. – 1998. - № 5. – С. 8.
8. Скомороха В. Судова незалежність (тези) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001 р. - № 1. – С. 71-75.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024