top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow 5. Припинення повноважень судді Конституційного Суду
top_right_2
top_left_3
top_right_3
5. Припинення повноважень судді Конституційного Суду

5. Припинення повноважень судді Конституційного Суду

   В Україні діє принцип незмінюваності суддів Конституційного Суду, який проте не означає, що судді не змінюються взагалі. Незмінюваність полягає у тому, що судді Конституційного Суду призначаються на термін 9 років і припиняють свої повноваження лише у випадках, передбачених Конституцією (стаття 126) і Законом “Про Конституційний Суд України” (стаття 23).
   Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
   1) закінчення строку призначення;
   2) досягнення суддею шістдесятип'ятирічного віку;
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
   4) порушення суддею заборон і обмежень щодо занять і дій, несумісних з посадою судді (передбачені частиною другою статті 16 Закону);
   5) порушення суддею присяги;
   6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
   7) припинення його громадянства;
   8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
   9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
   10) смерті судді.
   Рішення про припинення повноважень судді Конституційного Суду України у випадках порушення ним вимог щодо сумісництва, а також порушення суддею присяги приймається Верховною Радою України. У решті випадків рішення приймається на засіданні Конституційного Суду України.
   Детальніше порядок звільнення суддів Конституційного Суду України врегульований главою Х Регламенту Конституційного Суду України.
   Звільнення з посади судді Конституційного Суду України у зв'язку із закінченням строку призначення та досягненням шістдесятип'ятирічного віку відбувається наступним чином. Не пізніше як за місяць до закінчення строку призначення або досягнення шістдесятип'ятирічного віку суддя подає Голові Конституційного Суду України заяву про звільнення з посади, про що повідомляються Президент України та органи, які призначали цього суддю. За поданням Голови Конституційного Суду України Конституційний Суд України приймає рішення про припинення повноважень судді.
   Неможливість виконання суддею Конституційного Суду України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на засіданні Конституційного Суду України на підставі письмової заяви судді та доданого до неї медичного висновку. За результатами розгляду заяви судді Конституційного Суду України Конституційний Суд України приймає рішення за наявності підстав про звільнення судді з посади з дня наступного після прийняття рішення.
   Питання про порушення суддею Конституційного Суду України вимог щодо несумісності розглядається за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України на засіданні Конституційного Суду України. У разі підтвердження цього суддя попереджається про необхідність звільнення протягом установленого Судом строку з посади, що визначена як посада за сумісництвом. У разі невиконання суддею Конституційного Суду України попередження Конституційного Суду України про звільнення з посади за сумісництвом матеріали щодо нього направляються на розгляд Верховної Ради України у триденний строк від дня закінчення строку попередження.
   Звільнення з посади судді Конституційного Суду України за порушення присяги відбувається наступним чином. У разі порушення у Верховній Раді України питання про порушення присяги суддею Конституційного Суду України Конституційний Суд України проводить перевірку і, за висновком постійної комісії з питань регламенту та етики, приймає одне з таких рішень:
- про наявність підстав для розгляду Верховною Радою України питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України;
- про відсутність підстав для звільнення з посади судді Конституційного Суду України.
   Рішення про наявність підстав або про їх відсутність щодо звільнення з посади судді Конституційного Суду України приймається, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України. Інформація про рішення Конституційного Суду України щодо звільнення судді Конституційного Суду України з посади направляється на розгляд Верховної Ради України у триденний строк з дня прийняття рішення.
   У разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді Конституційного Суду України, підтвердження на засіданні Конституційного Суду України факту втрати суддею громадянства України, набрання законної сили судовим рішенням про визнання судді Конституційного Суду України безвісно відсутнім або оголошення померлим, а також подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням Конституційний Суд України приймає рішення про звільнення його з посади із зазначених підстав.
   Голова Конституційного Суду України скликає засідання Конституційного Суду з питання звільнення з посади судді Конституційного Суду України у триденний строк з дня одержання заяви або інформації про наявність зазначених у Законі підстав (з підстав порушення суддею вимог щодо сумісництва, а також порушення присяги - після одержання висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Конституційного Суду України про достатність підстав для розгляду питання.
   Судді Конституційного Суду України, щодо якого порушено питання про звільнення з посади, надається можливість викласти свої пояснення Конституційному Суду України усно або письмово. У розгляді питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України може брати участь його повноважний представник.
   Питання про звільнення з посади судді Конституційного Суду України вирішується Конституційним Судом України в закритому засіданні.
   Інформація про звільнення судді Конституційного Суду України з посади направляється у триденний строк з дня прийняття рішення Конституційним Судом України відповідно Верховній Раді України, Президентові України чи органу суддівського самоврядування.
   В зарубіжних країнах законодавством, крім припинення, передбачається ще й можливість призупинення повноважень судді конституційного суду. Підставами для цього є арешт судді, притягнення його до кримінальної відповідальності, тривала нездатність за станом здоров’я виконувати свої обов’язки, кількаразова відсутність без поважних причин на засіданнях конституційного суду тощо. Призупинення повноважень судді здійснюється самим конституційним судом на час до зникнення відповідних підстав.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024