top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 3.5.4. Формування звітних фінансових документів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.5.4. Формування звітних фінансових документів

3.5.4. Формування звітних фінансових документів

   Усі згадані фінансові документи пов’язані між собою. Проте запис транзакцій (платіжних операцій), що плануються, здійснюється у кожному з цих документів за різними правилами.
   Усі записи у Звіті про прибутки та збитки, а також у балансовій відомості виконуються у відповідності із загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP). Проте всі записи у Звіті про рух грошових коштів здійснюються у той період часу, коли грошові кошти повинні фактично бути зараховані на рахунок або виплачені з рахунку підприємства.
   Взаємодія трьох фінансових документів продемонстрована у наведених нижче прикладах.
   Приклад 1:
  
Підприємство реалізувало продукцію за готівку на 1 000 000 грн. Оплата здійснена за фактом поставки. Прямі виробничі витрати становили 500 000 грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Виручка від реалізації продукції

1 000 000

0

0

Прямі виробничі витрати

500 000

0

0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Надходження від реалізації продукції

100 000

0

0

Прямі виробничі витрати

500 000

0

0

БАЛАНС

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Рахунок, грошові кошти (Актив)

100 000

0

0

Дебіторська заборгованість (Актив)

0

0

0

Отримані аванси (Пасив)

0

0

0

   Приклад 2:
   Підприємство реалізувало продукцію за попередньою 100 % оплатою на суму 100 000 грн. за умови, що поставка продукції має бути здійснена через 65 днів після оплати. Продукція вироблятиметься також на момент оплати. Прямі виробничі витрати становитимуть 500 000 грн.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Виручка від реалізації продукції

0

0

1 000 000

Прямі виробничі витрати

0

0

500 000

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Надходження від реалізації продукції

1 000 000

0

0

Прямі виробничі витрати

0

0

500 000

БАЛАНС

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Рахунок, грошові кошти (Актив)

0

0

1 000 000

Дебіторська заборгованість (Актив)

0

0

0

Отримані аванси (Пасив)

1 000 000

0

0

   Приклад 3:
   Підприємство реалізувало продукцію у кредит, при цьому оплата буде здійснена через 65 днів після поставки.

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Виручка від реалізації продукції

1 000 000

0

0

Прямі виробничі витрати

500 000

0

0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Надходження від реалізації продукції

0

0

1 000 000

Прямі виробничі витрати

500 000

0

0

БАЛАНС

Стаття

1-й місяць

2-й місяць

3-й місяць

Рахунок, грошові кошти (Актив)

0

0

1 000 000

Дебіторська заборгованість (Актив)

1 000 000

0

0

Отримані аванси (Пасив)

0

0

0

   Література
   1. Балабанов И. Г. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1994.
   2. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995.
   3. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. — Тольятти: Изд. дом «Довгань», 1995.
   4. Газеев М. Х. и др. Показатели эффективности инвести-ций в условиях рынка. — М.: ВНИИОЭНТ, 1993.
   5. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Пер. с нем. — М.: Высш. шк., 1995.
   6. Инвестиционно-финансовый портфель: Книга инвест. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
   7. Инвестиционно-финансовый портфель: Книга финан. менеджера / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
   8. Инвестиционно-финансовый портфель: Книга финан. посредника / Под ред. Ю.Б. Рубина. — М.: СОМИНТЭК, 1993.
   9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Про-гресс, 1990.
   10. Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. — М.: Дело, 1992.
   11. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
   12. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Лібра, 1996.
   13. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и ра-зработка инвестиционных проектов: Уч. пособие. — К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
   14. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. — М.: Высш. шк., 1998.
   15. Управление проектами. — СПб: ДваТри, 1996.
   16. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: Пер. с англ. — М.: Экономика, 1990.
   17. Garry L. From concept to market. — John Wiley&Sons, 1989.
   18. Lowry T., Weinrich B. W., Stcade R. D. Business in Todays World. — South-Western Publishing Co, 1990.
   19. Mangudo J. How to start, finance and manage your own small business. — Prentice-Hall Press, 1984.
   20. Shim, Tac K. Handbook of financial analysis, forecasting and modeling. — Prentice-Hall Press, 1998.
   21. Small Business Management. — Houghoton Mifflin Com-pany, 1990.
   22. Strategic Planning for the Small Business. — Massachu-setss, Hotdrook, 1990.
   23. Weinrich G., Hoffmann U. Investitions-analyse. — Munchen, Wien, 1989.

   Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024