top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Аудит у зарубіжних країнах arrow Розділ 1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Розділ 1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

Розділ 1. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ «АУДИТ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

Бюджет часу. Усього — 81 год., у тому числі:
лекції — 18 год.;
практичні заняття — 14 год.;
індивідуальна робота — 9 год.;
самостійна робота студентів — 40 год.

Тема 1. Суть та предмет аудиту,
його сфера дії в зарубіжних країнах

Суть, значення і поняття аудиту. Виникнення і становлення аудиту. Мета і завдання аудиту. Види аудиту. Відмінність зовнішнього та внутрішнього аудиту. Предмет і об’єкти аудиту в зарубіжних країнах та їх специфіка в Україні.

Тема 2. Організація і структура
аудиторської діяльності

Організація незалежного аудиту у Великобританії, Франції, Німеччині, США, Росії та інших країнах.
Створення і організація роботи аудиторської фірми, її структура. Аудиторські професійні організації. Атестація аудиторів. Нормативи аудиту. Професійні організації аудиторів.

Тема 3. Методи аудиторської перевірки,
ознаки та критерії оцінки фінансової звітності

Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту. Критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової (бухгалтерської) звітності. Аудиторська вибірка.

Тема 4. Аудиторський ризик та аудиторські докази.
Суттєвість помилок

Суть аудиторського ризику. Поняття власного ризику. Поняття ризику контролю. Ризик невиявлення. Методика визначення аудиторського ризику. Суттєвість (матеріальність) помилки в аудиті. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них.

Тема 5. Планування, стадії та процедури аудиту

Необхідність планування аудиторської перевірки. Розроблення плану та програми аудиту. Етапи аудиторської перевірки та їх суть. Процедури аудиту і їх види.

Тема 6. Робочі документи аудитора

Необхідність документування роботи аудитора. Мета і завдання документування аудиту. Вимоги до ведення робочих документів. Аудиторське досьє. Класифікація робочих документів аудитора.

Тема 7. Аудиторський звіт та висновок

Поняття аудиторського звіту і його структура. Аудиторські висновки та їх види. Вимоги до аудиторського висновку. Інші типи звітів аудитора. Події після дати балансу. Аналіз фінансової звітності.

Тема 8. Аудит окремих специфічних
циклів та рахунків

Поняття циклів ділової активності підприємства в аудиті. Аудит процесу виробництва, собівартості та реалізації продукції. Аудит основних засобів і нематеріальних активів. Аудит запасів. Аудит грошових коштів. Аудит рахунків дебіторів, кредиторів, капіталу та розрахунків з бюджетом. Аудит фінансових результатів. Аудит інших видів активів і пасивів підприємства в зарубіжних країнах.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ТА БЮДЖЕТ ЧАСУ

Назва теми

Кількість годин денної форми навчання

Всього

У тому числі

Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуальні заняття

Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах

5

2

3

Організація і структура аудиторської діяльності

8

2

1

5

Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінки фінансової звітності

9

2

2

5

Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок

11

2

2

5

2

Планування, стадії та процедури аудиту

11

2

2

5

2

Робочі документи аудитора

10

2

2

5

1

Аудиторський звіт та висновок

11

2

2

5

2

Аудит окремих специфічних циклів та рахунків

16

4

3

7

2

Разом

81

18

14

40

9

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024