top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психологічна корекція (Лекції) arrow Тема 5. Психокорекційна робота психолога з вчителями.
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 5. Психокорекційна робота психолога з вчителями.

Тема 5. Психокорекційна робота психолога з вчителями.

      o Психокорекційний вплив на професійну самосвідомість педагога.
      o Активне соціально-психологічне навчання вчителів.

       Ні для кого не секрет, що професія вчителя відноситься до розряду стрегогенних і вимагає від нього великих резервів самоуправління і саморегуляції. Не дивно, що вчителі, як професійна группа, відрізняється надто низькими показниками фізичного і психічного здоров”я. Ці показники збільшуються по мірі збільшення стажу роботи в школі.
       Лише 34% досліджених педагогів знаходяться в зоні психологічного благополуччя. Вони здатні справлятися з негативними впливами життя на психологічному рівні. Біля 40% мають помірні нервові розлади і їм необхідна спеціальна психологічна допомога (Л.М. Мітіна 1998).
       Більше 80% вчителів мали високий рівень ситуативної напруги (за методикою Спілбергера), а 60% - постійної напруги (в тих випадках, які проробили 10-15р.) (Казанська В.Г 1995)
       Важливою умовою ефективності професійної діяльності є достатній рівень розвитку професійної самосвідомості.
       Вона включає:
      -  ставлення особистості до професії;
      - систему уявлень про сутність педагогічної професії і вимоги, що вимагає професія до особистості педагога;
      - систему уявлень про своє професійне Я. 
       Складовою професійної самосвідомості є високий рівень педагогічної культури:
      - поєднання вимогливості і поваги до оточуючих учня;
      - об”єктивна моральна поведінка.
       

Вагомі зусилля, спрямованість на самоконтроль і корекцію поведінки
       Професійно значимі якості особистості педагога – любов до дітей і професії, гуманність, педагогічний такт, самокритичність, справедливість відповідальність.
       “Я – образ” педагога є відносно стійким утворенням, але інколи може змінюватися під впливом внутрішніх (особистих) і зовнішніх (соціальних) факторів.
       Реальний і ідеальний професійний “Я – образ” можуть не співпадати, що може стати джерелом серйозних внутрішньо особистих конфліктів. З іншого боку це неспівпадання професійних Я – образів є джерелом самовдосконалення особистості до її розвитку.

Самоактуалізованій особистості притаманні такі властивості (А.Маслоу):
      - адекватне, об”єктивне сприйняття реальності;
      - прийняття себе та інших;
      - концентрація не тільки на собі, але на інших;
      - здібність до творчої діяльності,
      - спільність з іншими, почуття належності, співучасті;
      - здібність створювати стійкі емоційні стосунки з іншими;
      - здібність до позитивної ціннісної орієнтації;
      - почуття гумору, доброта;
      - творчі здібності та оригінальність.
       Педагогічна діяльність дає можливість до власного розвитку.
       Знання педагога про самого себе, про свої особистості і професійні якості,  оцінка професійної компетентності є предметом його самоставлення.
       В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін „ефективні вчителі” .
       До важливих особливостей ефективного вчителя відносять:
      - впевненість у собі і високу самооцінку (позитивна оцінка себе як здібної людини, достойної поваги),
      - емоційна стабільність;
      - прагнення до максимальної гнучкості.

Активне соціально-психологічне навчання вчителів 

       При наявності психологічного захисту у суб”акта розвивається одностороння підвищена чутливість до професії, що стосується позитивних сторін власного Я. Людина проявляє нечутливість, жорстокість до іншої людини, якщо вчинки останньої не відповідають захисним бажанням і цілям, не приймає частину людей.
       Виникає проблема: визнати переваги інших – значить поставити під сумнів власні цінності, „а значить переваги його Я”.
       Неприйняття всіх людей.
       Підвищенна чутливісті до ситуації схвалення, несхвалення, породжує невпевненість, напругу в ситуаціях, які є небезпечними для „Я”.
        Загальна педагогічна дезадаптація проявляється в тому, що вчитель при розвинутому „захисті” прагне до задоволення власних бажань і слабо відображає у скривленому виді бажання партнера (учня) по спілкуванню.
      - Ще однією складністю педагогічного спілкування при „захисті” є пошук винного в невдачі, а також у  зовнішніх обставинах..
       Не бажає  загострювати увагу на власних особистісних особливостях.
       Є небезпека непомічання різних сторін своєї поведінки, заміна яких могла б привести до успіху педагогічної взаємодії з учнями.
      - скривлення  зворотнього зв”язку,
      - непослідовність поведінки;
      - розходження між словом і ділом 
      - протиречивість у ставленнях

                   Принципи організації занять АСПН:
      -добровільність;
      -“тут і тепер”;
      -взаємне прийняття один одного;
      -конфідеційність.

      Об”єктивні фактори ,які діють в групі:
      -зворотня інформація- психологічна атмосфера(довіра)
      -групова динаміка
      - етичні норми
      -поетапність розвитку
      Особливості    управління тренінгом:
      структурування групового  процесу- підкріплення важливих моментів, підведення підсумку,уточнення, інтерпретація, конфронтація,блокування непродуктивних форм поведінки,-вміння використовувати  різні методи  і прийоми  роботи: психодраму, соціодраму, гру, психопластику, психомалюнок.
       
      Суб”єктивні фактори:
       
      Самосвідомість;
      самозміни;
      здивування;
      переживання значимих подій і станів;
      рішучість і бажання змінитися;
      преорієнтація установок;
      ідентифікація;
      саморозкриття;

            Оволодіння уміннями і навичками  психологічного спілкування.
       Учасники повинні усвідомлювати перешкоди:
      -неповне слухання;
      -“відхід” в отримуванні відповіді;
      -стурбованість собою;
      -оцінювання того, хто говорить;
      -невміння поставити себе на місце іншого.
       Спосіб активізувати “пасивних “ : “Акваріум” 
       У внутр. колі говорять про те, як почувають себе в групі, в чому полягають труднощі при включенні  в контакт з іншими, які тривоги, страхи при цьому відчуваються, яким чином хотіли б змінити свою поведінку.
      Потім члени”зовнішньої” групи міняються з “внутрішніми” місцями і реагують на те, що вони чули. Таким чином вся група є залученою в обговорення питання про “участь-неучасть”.

       Може зупиняти страх відкрити перед іншими свої негативні сторони. Тому важливо забезпечити всім учасникам можливість відкрити в собі позитивні сторони.
       Робота відбувається з опорою на позитивний потенціал особистості.

       Один з специфічних факторів процесу спілкування і розвитку кожного є конфронтація вміння йти на зіткнення (бояться йти на конфронтацію через страх образити,( удару у відповідь).Є така поведінка , коли прагнуть атакувати, критикувати інших.Така поведінка повинна блокуватися.
       Уникати навішування ярликів, оцінок, кидати виклик тільки тій поведінці, яка повинна бути досліджена(напр.демонстративн а поведінка).
       Метою конфронтації є розвиток суб”єкта, а не розкриття його недоліків.

       Вміння  ставити запитання. Питання можуть бути формою  відволікання від власних переживань  і заважають переживанням інших членів групи.
       Можуть заважати розвитку групового процесу. Така поведінка може бути продиктована бажанням сховатися за іншим.
            Підтримка. Вміння надати підтримку полягає в тому, щоб визначити, коли вона умісна-тільки тоді цей фактор матиме навчальний ефект.Заг.помилкою є надання підтримки до того ,як учасник який її потребує, встигне пережити внутр.конфлікт чи негативну емоцію.
       Підтримка умісна у випадку кризових станів чи коли учасники рішаються на ризикований крок.

       Дане  навчання   відрізняється  від традиційного своїм емоційним аспектом. Але в результаті цього підходу можуть залишитися в тіні важливі, пізнавальні аспекти, які забезпечуються через  мислення , розвиток здібності до аналізу, синтезу і прийняттю рішення.
       Важливо не тільки переживати, відчувати певні емоції, але й розуміти один одного. Цьому допомагають  інтерпретації-пояснення поведінки,
      міні-лекції
      вміння підводити підсумок (узагальнювати проблему); 
      оцінювати те, що відбувається в групі.
      Результат роботи в тренінгу:
       Вміння брати на себе відповідальність самостійно вирішувати проблеми.
       Формування навичок прийняття людини такою, якою вона є.
       Так як самооцінка є похідною від оцінок інших людей, тому наслідком           прийняття людини групою буде збільшення адекватності самооцінки.
      Важливо не випускати з виду , що даний досвід може бути перенесений учасниками в повсякденне життя , професійну діяльність. Тренеру потрібно бути уважним до ситуацій, які дозволяють “перекидати місток” в педагогічну практику. Тому важливо підкреслювати, що тут немає вчителя,  авторитету, а з іншого боку що з тренера не знімається відповідальність за перенесення отриманого в групі досвіду в професійно-педагогічну діяльність.
       Організаційні аспекти створення групи  АСПН

      Оптимальна кількість –12 чоловік.
      При відборі в групу остерігатися включати потенційно нездорових людей, з особливо вираженою стереотипною поведінкою.
       Група гетерогенна, закрита(після комплектування ніким не доповнюється).
       Загальна кількість год.-100-120.
      Заняття можна  проводити протягом навчального року 1 раз в тиждень(2-4 чол).
       Принципи
      1) звертатися на ти і по імені;
      2) бути відповідальним за слова, вчинки,
      3) все відбувається тут і зараз
      4) все що відбувається в групі на добровільних началах
      5) приймати себе та інших такими як вони є
        Методи роботи
      -групова дискусія;
      -проективний малюнок;
      -розігрування рольових ситуацій,
      -психодрама

                ”Пустий стілець”
      Три основні види психодрами:
      Ілюстрація (суб”єкт програє ситуацію, про яку розповідав)
      Схематизований вид (одну  і т у ж сцену по черзі програє вся група)
      Довільний вид  -        обмін ролями 
      “Ідеальний партнер”  члени групи добр. яким би хотіли бачити.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024