top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.3.1. Сприйняття людиною свого оточення

3.3.1. Сприйняття людиною свого оточення

   Сприйняття часу — це відображення дійсності в послідовності явищ або подій. Залежить від ритму перебігу природних процесів і відпрацювання рефлексів на тривалість часу. Суб'єктивізм у сприйнятті часу зумовлюється практичною діяльністю людини.
   У сприйнятті простору основу становлять зорові, вестибюлярні, рухові (кінестетичні) та шкірові (тактильні) відчуття.
   У комплексі вони дають судити про положення нашого тіла щодо вертикалі, просторове розташування, відстань до інших предметів.
   Сприйняття руху — це відображення напрямку і швидкості просторового існування предметів. Воно може здійснюватися також і на підставі розумових висновків (логіки). Наприклад, сприйняття з нерухомого потяга потяга, що рухається.
   Якщо через певний проміжок часу показати етапи руху предмета, то виникає стробоскопічний ефект (кіно, тренажер і т. ін.).
   Сприйняття людини людиною здійснюється на основі зовнішності, поведінки, манер, мови, жестів, емоцій, діяльності і т. д. Сприймаючи дії, рухи, вчинки, діяльність людини, люди уточнюють свої враження один про одного, доходять до психологічної сутності іншого, корегують своє ставлення до іншої людини. Усе це відбувається в процесі спілкування і детерміноване віком, професією, статтю, установками, вихованням і т. д.
   Залежно від того, якою мірою пов'язані сприймання з нашими намірами і волею, вони можуть бути розподілені на мимовільні та довільні. Найяскравіше довільне сприйняття виявляється у спостереженні.
   Спостереження — це умисне планомірне сприйняття, здійснюване з певною, чітко усвідомленою метою.
   Основні умови успішного спостереження — ясність завдання і підготовленість до нього, а також активність мислення. Спостереження як форма діяльності тісно пов'язане з орієнтуванням, тобто з отриманням достатньо правильної уяви про що-небудь, умінням розбиратися в ситуації.
   Спостережливість — це здатність помічати в предметах і явищах малопомітні, але водночас суттєві чи важливі для певної мети деталі, ознаки або властивості. Високий розвиток спостережливості потребує зацікавленості, постійного прагнення пізнати нове, глибше вникати в те, що оточує людину, з чим вона стикається у праці, в житті.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024