top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Розробки уроків arrow Розробки уроків з біології arrow Тема: Статеве розмноження організмів. (11 клас)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема: Статеве розмноження організмів. (11 клас)

Розробка уроку з біології. 11 клас.

  О.В.Тагліна

   Тема. Статеве розмноження організмів. Лабораторна робота № 1 “Форми розмноження організмів та їхні цитологічні основи”.
   Мета: дати поняття про статевий процес і його форми; показати будову статевих клітин; запровадити поняття роздільностатевості й гермафродитизму.
   Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою кон'югації в бактерій; схема будови сперматозоїда, яйцеклітини ссавців, яйця курки; світловий мікроскоп, предметні й покривні скельця, крапельниці, водяна бовтанка пивних дріжджів; міцелій цвілевого гриба мукора, постійні препарати сперматозоїдів та яєчника ссавців (морської свинки, миші тощо); мікрофотографії сперматозоїдів і яйцеклітини.
   Базові поняття й терміни: статевий процес, кон'югація, копуляція, гамети, зигота, сперматозоїд, яйцеклітина, акросома, роздільностатевість, гермафродитизм, дводомні рослини, однодомні рослини.
   Концепція уроку: показати переваги статевого розмноження над нестатевим; описати особливості будови статевих клітин, звернути увагу на те, як їхня структура пов'язана з їхніми функціями; підготувати учнів до подальшого вивчення процесу утворення статевих клітин (гаметогенезу).
   Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

   I. Організаційний етап - 2 хв.
   II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності - 5 хв.
   III. Вивчення нового матеріалу -20 хв.
   IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів - 10 хв.
   V. Домашнє завдання - З хв.
   VI. Підведення підсумків уроку - 5 хв.

ХІД УРОКУ

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

   II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Запитання до учнів

   Який процес називають статевим?
   Чи розмножуються статевим способом рослини? тварини? Чому статеве розмноження широко розповсюджене серед живих організмів?

   ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
   Розповідь учителя

   1. Визначення статевого процесу. Статевий процес розуміють широко — як поєднання в одній клітині генетичного матеріалу двох різних особин. Таке розуміння в школярів формується не відразу, тому розмову про статевий процес треба починати з бактерій та процесу кон'югації, який у них може відбуватися. Слід звернути увагу на те, що при кон'югації відбувається не збільшення кількості клітин, а обмін фрагментами молекул ДНК.
  
Копуляція як форма статевого процесу школярам уже знайома. Залишається підбити підсумок: статевий процес може здійснюватися у двох формах — кон'югації й копуляції.
   2. Будова статевих клітин. Треба розширити уявлення учнів про будову сперматозоїда та яйцеклітини, показати зв'язок структури й функцій цих високоспеціалізованих клітин, призначених для процесу статевого розмноження.
   3. Виклад матеріалу про роздільностатеві організми й гермафродитів.
  
Лабораторна робота № 1 “Форми розмноження організмів та їхні цитологічні основи”
   При проведенні лабораторної роботи використовувати робочий зошит [2],
с 33—36.

Хід роботи

   1) Підготувати мікроскоп до роботи.
   2) Нанести на предметне скло мікроскопа краплю бовтанки пивних дріжджів і накрити покривним склом. За малого збільшення мікроскопа знайти ділянку з клітинами дріжджів; за великого збільшення — клітини, що брунькуються (на одному полюсі вони мають невеликий горбок — бруньку, що містить ядро). Замалювати побачене: клітини, що не брунькуються, і клітину з брунькою.
   3) Помістити в краплю води на предметному склі мікроскопа кілька ниток міцелію гриба мукора й накрити покривним склом. Розглянути отриманий препарат. Знайти спорангії — округлі утворення на ниткоподібній ніжці (іноді можна побачити також й спори, що висипалися зі спорангіїв). Замалювати побачене і позначити спорангії та спори.
   4) Розглянути препарат сперматозоїдів ссавців. Замалювати сперматозоїд і позначити на малюнку голівку, шийку, хвіст. Порівняти цей малюнок із мікрофотографією сперматозоїда.
   5) Розглянути препарат яєчника ссавців. Знайти на ньому великі округлі яйцеклітини. Замалювати яйцеклітину, що дозріває, і позначити на малюнку оболонки, цитоплазму, ядро. Порівняти цей малюнок із мікрофотографією яйцеклітини.
   7) Зробити висновки.

   IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ
   Бесіда

   У яких формах може здійснюватися статевий процес? Чим кон'югація відрізняється від копуляції? Чому яйцеклітина велика й малорухома? Чому сперматозоїд маленький і дуже рухливий? Які організми називають роздільностатевими? У чому переваги статевого розмноження?

   Самостійна робота учнів
   Дати відповіді на запитання

   Для чого сперматозоїду необхідна акросома?
   Як відбувається кон'югація в інфузорій?
   У чому полягає біологічне значення кон'югації?
   Чим відрізняються статеві клітини від нестатевих?
   Чим відрізняється яйцеклітина від сперматозоїда й чому виникли ці відмінності?
   Від чого залежать розміри яйцеклітини?
   Чи можуть сперматозоїди не мати джгутика, тобто бути нерухомими?
   Для яких організмів гермафродитизм є способом підвищити ймовірність залишення нащадків, а для яких розглядається як ненормальне явище?

   V, ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   1) Вивчити матеріал § 2 підручника [1].
   2) Дати відповіді на запитання підручника [1],
с 13, № 1—6.

   VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ 

   Статеве розмноження пов'язане з розвитком статевих клітин, заплідненням і утворенням зиготи. Воно зустрічається як в одноклітинних, так і в багатоклітинних організмів, як у рослин, так іу тварин.
   В одноклітинних організмів статеве розмноження існує в кількох формах. У бактерій — це кон'югація й трансдукція, сутність якої полягає в передачі генетичного матеріалу від одних клітин до Інших фагами. Кон'югація зустрічається також в інфузорій, в яких під час цього процесу відбувається обмін так званими “чоловічими” ядрами. Іншою розповсюдженою формою статевого розмноження в одноклітинних тварин, зокрема в паразитичних споровиків, є копуляція. Статеве розмноження цих одноклітинних тварин полягає в злитті двох особин (гамет) в одну спорову форму, з якої потім розвивається новий організм. Незалежно від способу злиття генетичного матеріалу в одноклітинних організмів істотною особливістю цього злиття є те, що воно супроводжується генетичною рекомбінацією.
   У багатоклітинних рослин і тварин статеве розмноження відбувається через розвиток жіночих і чоловічих статевих клітин, подальше запліднення й утворення зиготи. У рослин статеві клітини формуються в спеціалізованих репродуктивних структурах,
If тварин — у статевих залозах. Соматичні й статеві клітини тварин мають важливу відмінність. Вона полягає в тому, що соматичні клітини здатні до поділу двома способами: при мітозі вони репродукують себе, а при мейозі дають початок статевим клітинам.
   Чоловічі статеві клітини, які продукуються організмами різної видової належності, характеризуються рухливістю й надзвичайною різноманітністю розмірів і структури. Сперматозоїд людини складеться з трьох відділів — голівки, середньої частини (шийки) і хвоста. У голівці сперматозоїда розташовується ядро з гаплоїдним набором хромосом. Голівка має акросому, в якій містяться гідролітичні ферменти, необхідні сперматозоїду для проникнення в яйцеклітину.
   Яйцеклітини значно багатші на живильний матеріал порівняно зі сперматозоїдами. Особливо сильно це розходження виявляється в яйцекладних тварин. Жіночі гамети мають унікальні розміри. Живильний матеріал (жовток) первинного овоциту не поділяється нарівно між чотирма клітинами, що утворюються в результаті мейотичних поділів. Основна кількість жовтка зберігається в одній великій клітині, тоді як спрямовувальні тільця містять його дуже мало. Три полярні тільця одержують у результаті поділів ті самі хромосомні набори, що й вторинні овоцити, але вони не стають статевими клітинами.
   На відміну від сперматозоїдів, яйцеклітини нерухомі й мають овальну або трохи витягнуту форму. Яйцеклітини ссавців мають типові риси клітинної будови. Вони містять ті самі структури, що й соматичні клітини, однак внутрішня організація яйцеклітин дуже специфічна. Ця специфічність визначається тим, що яйцеклітина є також і середовищем, що забезпечує розвиток зиготи.
   Одна з характерних рис яйцеклітин полягає в складності будови їхніх оболонок. Зазвичай розрізняють первинну, вторинну й третинну оболонки клітини. Яйцеклітини ссавців мають дві оболонки. Первинна (внутрішня) оболонка формується ще на стадії овоциту. Являючи собою поверхневий шар останнього, первинна оболонка має складну структуру, тому що пронизана виростами прилеглих до неї фолікулярних клітин. Вторинна (середня) оболонка цілком сформована фолікулярними клітинами, а третинна (зовнішня) утворена речовинами, що являють собою продукти секреції залоз яйцепроводів, через які проходять яйцеклітини. У птахів, наприклад, третинними є білкова, підшкаралупна та шкаралупна оболонки. Структура внутрішньоклітинних компонентів яйцеклітин специфічна для виду, а іноді має навіть індивідуальні особливості.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022