top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.2. Форма і види міжнародних кредитів

3.2. Форма і види міжнародних кредитів

   Міжнародний кредит функціонує у різних формах. Так
, залежно від того, хто є кредитором розрізняють: урядовий, фірмовий або комерційний та банківський кредити.
   Урядовий кредит – це різновид міжнародного кредиту
, коли одна країна (уряд) надає іншій позику в товарній або грошовій формі за міжурядовою угодою, а також шляхом розміщенням державних цінних паперів на міжнародних фінансових ринках. До них також можна віднести кредити, які надаються окремим країнам через світові валютно-фінансові організації(МВФ, МБРР, ЄБРР, і ін.).
   Для урядового кредиту характерним є те
, що суб’єктами кредитних відносин стають окремі держави чи уряди держав, а об’єктом перерозподіл національного доходу, як правило урядовий кредит надається на більш пільгових умовах, ніж приватний. Він може бути безпроцентним або надаватися у вигляді субсидій. Найчастіше урядовий кредит є цільовим для фінансування конкретних інвестиційних проектів чи програм економічного та соціального розвитку країни.
   Фірмовий кредит – це власне комерційних кредит у сфері зовнішньої торгівлі
, коли експортер за контрактом продає товар імпортеру у вигляді відстрочки платежу. У даному випадку комерційний кредит поєднується з міжнародними розрахунками за товарними операціями. Кредитором є фірма- експортер, а позичальником – імпортер. Фірмові кредити найчастіше оформляються за допомогою векселя, або за відкритими рахунками.
   У міжнародній практиці існує три різновиди фірмового кредиту.    
   1. Вексельний кредит. Після укладання комерційного контракту експортер виставляє переказний вексель(тратту) на імпортера
, який акцентує його у вказаний термін, проти товарних документів.
   2. Кредит за відкритим рахунком. Згідно з комерційною угодою експортер записує на рахунок імпортера як борг вартість проданих та відвантажених товарів
, а імпортер зобов’язується погаситии кредит у встановлений строк. Даний вид кредиту часто практикується при регулярних поставках товарів з періодичним погашення заборгованості.
   3. Аванс покупця. Різновидом фірмових кредитів є авансовий платіж імпортера
, який під час підписання контракту визначається імпортером на користь імпортера у розмірі 10 – 20% вартості поставки. Аванс покупця є однією з форм кредитування експорту і одночасно засобом забеспечення зобов’язань імпортера, оскільки він повинен прийняти замовлений товар.
   Фірмовий кредит є ризиковим для експортера
, а тому він вимагає належних гарантій його погашення. З погляду позичальника фірмовий кредит є найменш зручним, оскільки сфера функціонування кредиту обмеження, а позичальник потрабляє у пряму комерційну залежність від кредитора.
   Банківський кредит – позичковий капітал банку у грошовій (валютній) формі
, що передається у тимчасове користування на умовах передбачених кредитною угодою. Він відображає економічні відносини між суб’єктами кредитування: банком-кредитором, який надає кредити, і позичальником, який отримує у тимчасове користування фінансові ресурси. Позичальниками можуть бути економічні агенти (юридичні та фізичні особи, держава), які мають право на отримання кредиту. Отож його суб’єкти тіж самі, що й при національному кредиті. Проте, ознакою міжнародного кредиту є належність кредитора і позичальника до різних країн.
   За своїми характеристиками міжнародні банківські кредити багато в чому дійсно спільні з національним
, тобто носять універсальний характер. Але між ними можуть бути сутьєві відмінності за джерелами фінансування, ступенем синдиціювання, вартості їх використання та формою забеспечення. Крім того, міжнародні банківські кредити можуть надаватися практично в любих вільноконвертованих світових валютах, хоч більше всього вони номінуються в доларах США, японських єнах та євро.
   Фінансовий кредит - кредит у вигляді грошових коштів, який надається банком чи парабанковою установою згідно з відповідним законодавством юридичній чи фізичній особі на визначених строк та під процент для цільового використання. Фінансовий кредит дозволяє позичальникові закуповувати товари та послуги на будь-якому ринку і відповідно використовувати ринкову кон’юнктуру для укладання найвигідніших міжнародних угод, здійснювати закупки на конкурсній основі, а також фінансувати інвестиції в середині країни і за кордоном. Найчастіше фінансовий кредит не пов’язаний із товарними поставками і призначений, наприклад, для погашення зовнішньої заборгованості, підтримання валютного курсу, поповнення авуарів (рахунків) в іноземній валюті тощо.
   Експортний кредит - кредит, що надається іноземним покупцям або їх банкам з метою фінансівання продажу товарів і послуг; тобто використовується як засіб стимулювання експорту. Банківські кредити видаються у грошовій формі і мають “пов’язаний” характер, тому що позичалник зобов’язаний використовувати позичку тільки для купівлі товарів у країні-кредиторі. Широко практикується надання комерційними банками експортних кредитів безпосередньо покупцеві експортної продукції під її заставу, а також під заставу товарних документів, тратт, цінних паперів тощо.Крім того експортні кредити звичайно гарантовані від різного роду ризиків у межах міжнародних систем страхування кредитів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022