top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Міжнародні ринки грошей і капіталів arrow 3.1. Характерні ознаки та функції міжнародного кредиту
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.1. Характерні ознаки та функції міжнародного кредиту

3.1. Характерні ознаки та функції міжнародного кредиту

   Міжнародний кредит – це форма переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу на засадах повернення у домовлені строки за винагороду. Кредит необхідний як один з дійових інструментів розвитку міжнародної коперації, зовнішньої торгівлі та процесів інтеграції національних економік у світову економічну систему. Процес структурної перебудови та стабілізації національної економіки практично неможливий без кредитної допомоги світового співтовариства. З допомогою кредиту імпортується нова техніка, обладнання, передові технології, реалізуються державні соціально-економічні програми, навіть за пасивного платіжного балансу країни.
   Суб’єктами міжнародного кредиту виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди країн, міжнародні і регіональні валютно-кредитні організації.
   Об’єктами міжнародного кредитування є передані кредитором у тимчасове розпорядження позичальника товарні і валютні ресурси.
   Для формування міжнародних кредитних відносин необхідні певні економічні передумови:
- можливість кредитних відносин реалізується лише за збігу інтересів кредитора і позичальника. Для кредитора спонукальним мотивом є одержання позичкового процента. А позичальник заінтересований у раціональному ефективному використанні позичених коштів, оскільки це гарантує повернення позики та одерження підприємницького доходу;
- необхідність матеріальної відповідальності учасників кредитної угоди за виконання взятих на себе зобов’язань. Для цього контрагенти, що вступили в кредитні відносини, повинні мати власне майно або принаймі право розпоряджатися таким майном;
- існування довіри між контрагентами, висока їх репутація на фінансовому ринку; надійна кредитоспроможність позичальника та наявність механізмів захисту прав кредитора.
   Міжнародному кредиту у ринковій економіці притаманні такі ознаки:
   1. Зазвичай міжнародні кредити надаються під загальні зобов’язання позичальників або під гарантію третьої особи, яка користується високою репутацією;
   2. За користування міжнародними кредитами переважно застосовують змінні (плаваючі) процентні ставки, орієнтиром для встановлення яких є ставка LIBOR;
   3. Міжнародні кредити можуть надаватися в національній валюті (країн-кредиторів), міжнародних розрахункових одиницях (СДР), і міжнародних колективних валютах. Переважна більшість міжнародних кредитів надається в доларах США.
   4. Міжнародні кредити є ризикованими, так як позичальник може оголосити дефолт – відмова позичальника від виконання своїх зобов’язань. При цьому варто врахувати валютний ризик неплатоспроможності позичальника.
   Міжнародний кредит виконує низку функції, які відображають специфіку руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин. До основних функцій міжнародного кредиту належать:
   1 . Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення. У цій функції кредит забезпечує переміщення фінансових і матеріальних ресурсів з однієї країни в іншу тобто слугує додатковим джерелом ресурсів внутрішнього ринку. Через "механізм міжнародного кредиту позичковий капітал потрапляє в ті сфери, яким віддають перевагу економічні агенти з метою отримання прибутків.
   2. Економія витрат обігу у сфері міжнародних розрахунків через заміну справжніх грошей кредитними, а також шляхом розвитку і прискорення безготівкових платежів, заміни готівкового валютного обігу міжнародними кредитними операціями. На основі міжнародного кредиту виникли кредитні інструменти міжнародних розрахунків – векселі, чеки, а також банківські перекази, депозитні сертифікати та ін. Економія часу обігу позичкового капіталу в міжнародних економічних відносинах збільшує час продуктивного функціонування капіталу, забезпечуючи розширення виробництва і зростання прибутків.
   3. Прискорення концентрації і централізації капіталу. Завдяки залученню іноземних кредитів прискорюється процес капіталізації додаткової вартості, розсуваються межі індивідуального нагромадження, капітали підприємців однієї країни збільшуються за рахунок приєднання до них коштів інших країн.
   Значення функцій міжнародного кредиту нерівноцінне і змінюється в міру розвитку національного і світового господарства. У сучасних умовах міжнародний кредит виконує функцію регулювання економіки і сам є об’єктом регулювання. Наприклад, він є методом регулюванння державних бюджетів та платіжних балансів окремих країн світу.
   Із функцій міжнародного кредиту випливає його важлива роль у розвитку світового господарства, яка має двоякі наслідки як позитивні так і негативні. Позитивним є те, що міжнародний кредит:
– сприяє прискоренню розвитку продуктивних сил, інтернаціоналізації виробництва та обміну;
– використовується як тимчасове джерело фінансування зовнішньої торгівлі, викликаючи додатковий попит на ринку з боку позичальників;
– створює сприятливі передумови для залучення прямих іноземних інвестицій в країну-боржника;
– впливає на структурну перебудову економіки, на формування важливих макроекономічних пропорцій в економічній системі: співвідношення між фондами споживання і нагромадження;
– сприяє зміцненню міжнародних економічних зв’язків, кооперації таінтеграції національних економік у світову економічну систему;
– посилює конкуренцію між країнами, оскільки використовується як знаряддя конкурентної бородьби за ринки збуту.
   Проте, необхідно враховувати, що надмірне залучення міжнародних запозичень призводить до зростання зовнішнього боргу країни-позичальника перед іноземними кредиторами та погіршення показників, що характеризують його обслуговування.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024