top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Основні категорії та поняття професійної діяльності
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Основні категорії та поняття професійної діяльності

Основні категорії та поняття професійної діяльності

   Науково обґрунтована характеристика діяльності спеціалістів безпосередньо пов'язана з розумінням деяких категорій: праця, діяльність, професія, спеціальність як в загальному плані, так і стосовно специфіки.
   Відомо, що праця (труд) являє собою характерний тільки людині універсальний засіб задоволення життєвих потреб, форму відношення до зовнішнього світу через застосування засобів праці. Сучасна праця конкретна, носить, як правило, професійний характер і потребує від людини як загальних якостей (готовність, потреба в ній, працьовитість, відповідальність і т.д.), так і наявність спеціальних здібностей, добре розвинутих психофізіологічних та фізичних якостей.
   Особливе місце в сучасному суспільстві займає професійна діяльність. Як і всі види діяльності вона виникла та розвивається на основі праці. Професійна діяльність (ПД) - це форма суспільної діяльності людей, яка носить соціально-політичний характер - захист інтересів держави. У вузькому розумінні ПД - процес виконання спеціалістом завдань, вивчення техніки, участь в чергуваннях.
   Для розуміння суті діяльності схематично розглянемо її психологічний аналіз. Діяльність (Д) - це взаємодія людини, групи людей для свідомої та цілеспрямованої зміни світу та самих себе. По своїй суті Д - вища форма активності людини. її психологічна структура схематично виглядає так:

Засоби            Результат

П   -    М    -   Д
З   -    Ц    -   д
У   -    С    -   о

   П - потреба - необхідність в чомусь.
   З - завдання - сукупність вимоги (або мети) та умов, за яких треба його розв'язати (задовольнити).
   У - умови, зовнішні та внутрішні фактори, які зумовлюють діяльність.
   М - мотиви - потяг до дії на основі потреби.
   С - спосіб - сукупність прийомів та методів Д, які забезпечують результат.
   Ц - ціль (мета) - бажаний результат Д.
   Д - діяльність (див. в тексті) завжди починається з внутрішніх М (для чого це мені/нам потрібно?).
   д - дія - спрямованість на досягнення певної мети.
   о - операція - спосіб досягнення мети дії.
   Предметність є конституціональною характеристикою Д, спочатку Д визначається предметом, а потім вона опосередковується та регулюється його образом як суб'єктивним продуктом (О.М. Леонтьев, В.М. Давидов). Прийнято виділяти три основні види людської Д: гру, навчання та працю. У всіх видах Д важливу роль відіграє спілкування (В.І. Войтко, Г.С. Костюк, А.В. Петровський).
   Разом з тим вона інтегрує в собі багато інших видів діяльності: правову, педагогічну, наукову, господарську та ін.
   Процес професіоналізації в останній час охоплює і керівну, і виконавчу ланки, що все більше потребує професійного відношення та високого рівня підготовленості. Виникає новий підхід до професійної орієнтації та профвідбору, які втілюються в тих вимогах, що ставляться: до їх професійних знань, навичок, умінь та їх відповідності індивідуально-психологічним якостям.
   Загальна тенденція зростання кількості професій та спеціальностей в повній мірі характеризує і сферу ВД. Так, якщо в період першої світової війни в військових силах нараховувалось біля 200 різних спеціальностей (серед строкової служби - 15-20), в період другої світової війни - біля 600 (серед строкової служби - 160), то зараз їх декілька тисяч. Причому, за останні 15-20 років нових видів військової праці з'явилось значно більше, ніж за всі попередні віки, і темпи їх виникнення зростають. За даними журналу "Ларме", тільки рядовий склад французької армії готується з 800 спеціальностей. Ще більш значна цифра в військах ФРН та США.
   В останні роки різко підвищується питома вага керівного складу по відношенню до рядового та сержантського складу. Так, в першу світову війну в Німеччині та Франції на одного керівника припадало 37-40 рядових, в другу світову війну - до 20 рядових. В 1965 р. в ЗС США на одного керівника припадало 7,4 солдата, в тому числі в сухопутних військах - 8,5; на флоті - 8,2; в ВВС - 5,4 солдата.
   У зв'язку з цим важливе значення має знання загальної структури професійної діяльності, адекватне визначення основних понять: "професія", "спеціальність", "посада".
   Професія (лат. - об'являю своїм ділом) - рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань, навичок, умінь, придбаних в результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи. Найбільш загальну та повну уяву про професію дає поняття "професія керівника". Професія керівника - це узагальнене поняття, що свідчить про належність до управлінської ланки, про спільність перед цією професійною групою завдань, про єдиний встановлений законами певний соціальний статус.
   Поряд з родовим поняттям "професія" існує видове поняття "спеціальність". Спеціальність (лат. - особливий вид, різновид) - це комплекс набутих шляхом спеціальної підготовки знань, навичок та умінь, необхідних для визначеного виду діяльності в рамках тієї чи іншої професії. Наприклад, професія інженера включає цілий ряд спеціальностей: інженер-механік, інженер-електрик і т.д. Подальшу диференціацію трудових функцій та своєрідність підготовленості до їх виконання відображають поняття "спеціалізація" - поглиблення вивчення та освоєння системи (обладнання) в рамках своєї спеціальності, а також поняття "посада".
   Посада - це передбачене відповідним штатом місце, яке займається особами з відповідною професією, рівнем освіти, кваліфікації та обліковою спеціальністю.
   Таким чином, диференціація праці та підвищення її інтенсивності, ефективності, безпечності є об'єктивними тенденціями розвитку справи. Значно зросли вимоги до швидкого освоєння та якісного обслуговування складної та дорогої техніки, що вимагає завчасної підготовки та відбору спеціалістів, забезпечення певної відповідності індивідуальних особливостей до певної професії, спеціальності, включаючи й ті з них, які ще зовсім недавно вважались як повсякденними, звичайними.

Вимоги професії до особистості
Аналіз професійної діяльності
Вимоги до пультів управління та принципи обладнання
Психофізіологічна класифікація діяльності спеціалістів
Професійний відбір спеціалістів
Сутність професійного відбору
Принципи професійного відбору

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2022