top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Психологія arrow Психофізіологія діяльності (М.С.Корольчук) arrow Перспективні проблеми та напрямки науково-практичних досліджень в галузі безпечної діяльності спеціалістів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Перспективні проблеми та напрямки науково-практичних досліджень в галузі безпечної діяльності спеціалістів

Перспективні проблеми та напрямки науково-практичних досліджень в галузі безпечної діяльності спеціалістів

   Забезпечення надійної та ефективної професійної діяльності спеціалістів - це проблема загальнодержавної надзвичайної актуальності. Спроби вирішити її за окремими напрямками значного ефекту не приносять. Багато років ефективність та безпечність професійної діяльності намагалися вирішити шляхом удосконалення технічних об'єктів за рахунок створення менш небезпечної техніки, покращання засобів технічного захисту, вдосконалення організації. Однак в останнє десятиріччя в літературі й практиці з питань безпеки праці все більшу увагу звертають на необхідність врахування соціально-психологічних факторів, умов та специфіки професійної діяльності.
   В цьому аспекті найбільш підходить теоретична платформа для цього кола проблем - теорія предметної діяльності. В її основу покладені роботи відомих психологів Л.С. Виготського, С.Л. Рубінштейна, К.К. Платонова, О.М. Леонтьева і разом з дослідженнями психофізіологів Н.А. Бернштейна, П.К. Анохіна, В.Д. Небиліцина, A.M. Карпухіної, фізіологів І.П. Павлова, О.О. Ухтомського, Д.Г. Узнадзе, Г.С. Костюка, В.М. Зараковського, В.І. Медведева, І.A. Сапова влилися в загальну теорію предметної діяльності. Своє узагальнення ця теорія отримала в роботах О.М. Леонтьева (1972, 1975). На сьогодні саме з позицій цієї теорії відкриваються можливості для аналізу індивідуальних проявів спеціаліста з усіма його особливостями, в конкретних умовах його практичної професійної діяльності й вивчення причин її небезпечних порушень. В системі предметної діяльності спеціаліста виявляється можливість врахування не тільки комплексу його індивідуальних якостей, але й умов, які діють в процесі професійної діяльності, мети, праці, мотивів, емоцій та нервово-психічної напруги в результаті діяльності, технічних умов збереження нормального середовища.
   Сьогодні ще недостатньо розроблені методичні підходи проведення аналізу предметної діяльності спеціалістів, взаємозв'язків та взаємних впливів системи "техніка-людина-середовище", виявлення передумов виникнення аварій та НВ конфліктів між мотивами праці та їх вплив на безпеку діяльності, виділення причин ризико-вої поведінки, сумісного впливу готовності членів колективів до ризику й зв'язок з особливостями мотивації, професійної майстерності, рівнем психологічної підготовки та індивідуальними якостями людини.
   Врахування названих та виявлення інших закономірностей сприятиме кращому розумінню причин виникнення нещасних випадків та аварій й пошуку конкретних шляхів їх запобігання.

Література для поглибленого вивчення

1. Апанасенко Г.Л. О возможности количественной оценки здоровья человека. // Гигиена и санитария. - 1989.- № 6.
2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. - К., 1989.
3. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К., 1989.
4. Вовканич М.Д. Індивідуально-психологічні особливості школярів з межовими нервово-психічними розладами. - К.: Національний університет ім. Т.Шевченка, 2001.
5. Дорошенко М.М. Індивідуально-психологічні особливості військовослужбовців з граничними нервово-психічними розладами. Автор, дис. канд. психол. наук. - К.: КВГІ, 2000.
6. Корольчук М.С. Практикум з психофізіології військової діяльності. - К.: КВП, 1997.
7. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К.: Вища школа, 1981.
8. Макаренко М.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. - К.: М0У, 1996.
9. Сапов И.А., Солодков А.С. Состояние функцій организма и работоспособности моряков. - Л.: Медицина, 1980.
10. Семиченко В.А. Психология личности. - К.: Видавець Ешке О.М., 2001.
11. Семиченко В.А. Психология эмоций. - К.: Магістр S, 1998.
12. Семиченко В.А. Психология: Темперамент. - К.: Фортка, 2001.
13. Чайченко Г.М. Основы физиологии высшей нервной деятельности: Учеб. пособие. - К.: Вища шк.: Изд-во при Киев, ун-те, 1987.
14. Шемелюк І.М. Психологічні особливості самоактуалізації студентів гуманітарного вузу у стосунках з людьми. / За ред. С.Д.Максименка. // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2001. -Т. З, ч. 1.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024