top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Право соціального забезпечення arrow 2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

2. Статус осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

   - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
   - потерпілі від чорнобильської катастрофи;
   - діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

   Особам, які проживали чи проживають та які працювали або працюють на території зон забруднених територій, законодавством надано особливого статусу.
   Особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, відповідно до ст. 9 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” є:
   - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
   - потерпілі від Чорнобильської катастрофи.
   Учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є громадяни, які безпосередньо брали участь у ліквідації аварії та її наслідків:
   - які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986—1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988—1990 роках — не менше 30 календарних днів;
   - які проводили евакуацію людей і майна із зони відчуження;
   - які були тимчасово направлені або відряджені у 1986—90 роках для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військовослужбовців, працівників державних, громадських, інших підприємств, установ, організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості;
   - які працювали не менше 14 календарних днів на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки.
   Потерпілі від Чорнобильської катастрофи — це громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи:
   - евакуйовані із зони відчуження, відселені із зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення;
   - особи, які постійно проживали на територіях зон безумовного та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили за станом на 1 січня 1993 в зоні безумовного відселення не менше двох років, в зоні гарантованого добровільного відселення не менше 3 років, та відселені або самостійно переселилися з цих територій;
   - особи, які постійно проживають, працюють або навчаються у другій чи третій зонах за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
   - особи, які постійно проживають, працюють або навчаються у зоні посиленого радіоекологічного контролю за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;
   - особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986—87 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовим завданням.
   До дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать неповнолітні діти, які [2, ст. 27]:
   - евакуйовані із зони відчуження, у тому числі діти, які на момент евакуації знаходились у стані внутрішньоутробного розвитку;
   - проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного відселення;
   - проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення;
   - проживали на момент аварії чи прожили або постійно навчалися після аварії не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;
   - народилися після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2, 3 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, або народжені матір’ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2, 3 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;
   - хворі на рак щитовидної залози або на променеву хворобу;
   - які одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров’я України.
   Законодавство чітко розмежовує категорії, до яких належать особи постраждалі від наслідків Чорнобильської катастрофи. Саме від того, до якої з нижчеперелічених категорій належить особа, буде залежати встановлений згідно з чинним законодавством розмір пільг та компенсацій, який вона буде отримувати.
   Визначення категорій осіб, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, регулює стаття 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Відповідно до цієї статті для встановлення пільг і компенсацій, визначаються такі категорії постраждалих:
   1. Перша категорія — інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   2. Друга категорія — учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які пропрацювали у зоні відчуження кількість днів, визначену п. 2 ст. 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; евакуйовані із зони відчуження у 1986 році; особи, які постійно проживали у другій зоні з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.
   3. Третя категорія — учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які пропрацювали у зоні відчуження кількість днів, визначену п. 3 ст. 14 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, та потерпілі, які постійно проживали, працювали або навчалися на територіях другої та третьої зон за умови, якщо вони на
1 січня 1993 прожили, пропрацювали та провчилися у вказаних зонах відповідно не менше двох та трьох років.
   4. Четверта категорія — особи, які постійно проживають або постійно працюють чи навчаються у четвертій зоні, за умови, що вони на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.
   Відповідно до чинного законодавства України, крім осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, є особи які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій. Так, згідно з “Порядком віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1992 р. № 674, громадян, які брали участь у ліквідації ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, належать:
   - до категорії 1 — інвалідів з числа учасників ліквідації ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або військовим навчанням, а також хворі на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї;
   - до категорії 2 — учасників випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і учасники військових навчань із застосуванням такої зброї та ліквідації наслідків ядерних аварій;
   - до категорії 3 — осіб, які складали ядерні заряди і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, брали участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також тих, які переопромінились при охороні ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не віднесено до категорії 1).
   Громадяни із числа тих, які постраждали від радіаційного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, що сталися не з вини потерпілих, належать:
   - до категорії 1 — особи, які стали інвалідами, захворіли на променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за формою НІ (у разі коли захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок встановлено медичними закладами;
   - до категорії 2 — особи, захворювання яких пов’язано з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за формою НІ (у разі якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок встановлено медичними закладами [16].
   Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами. Підставами для визначення статусу евакуйованих із зони відчуження, відселених і таких, які самостійно переселилися, є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення. Підставами визначення потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають або працюють на забруднених територіях, є довідка про періоди проживання чи роботи на цих територіях.
   Видача довідок про період роботи (служби) з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а також на територіях радіоактивного забруднення, про заробітну плату за цей період здійснюється підприємствами, установами та організаціями (військкоматами), а про період проживання на територіях радіоактивного забруднення, евакуацію, відселення, самостійне переселення — місцевими Радами народних депутатів на цих територіях.
   Видача посвідчень постраждалому населенню здійснюється відповідно до “Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51. Цей Порядок регулює правила видачі посвідчень учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” та іншими актами законодавства.
   За статистичними даними, чисельність постраждалих громадян в Україні, станом на 01.07.2000 року становить 3 331 176 осіб. Серед них: віднесених до категорії 1 — 88 931, категорії
2 — 304 699, категорії 3 — 5 50 836, категорії 4 — 1 140 813; діти — 1 242 951 особа. Спостерігається процес зростання чисельності інвалідів, інвалідність яких пов’язується з наслідками Чорнобильської катастрофи. Так, якщо у 1991 році їх було близько 2000 осіб, то відповідно до останніх даних — 88,9 тисячі осіб [12, с. 98].

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024