top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3. Обов`язки та права міліції

3. Обов`язки та права міліції

   Обов`язки органів міліції визначаються положеннями, які затверджуються Міністерством внутрішніх справ України. Це, зокрема, Положення про Головне управління охорони громадського порядку, Положення про Головне управління Державної автомобільної інспекції МВС України від 15.07.93 р., Положення про кримінальну міліцію у справах неповнолітніх від 8.07.95р. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю від 5.06.93 р. та ін.
   Ст. 10 Закону “Про міліцію” встановлює різні по своєму характеру та змісту обов`язки.
   Умовно їх можна поділити на три основні групи:
   - обов`язки, пов`язані з охороною громадського порядку, охороною майна організацій та фізичних осіб, з захистом прав і свобод громадянина. Це, наприклад, обов`язки забезпечувати безпеку дорожнього руху, надавати дозвіл на придбання, перевозу зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, приймати учать у проведенні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій, забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів;
   - обов’язки, спрямовані на боротьбу зі злочинністю, а також процесуальні обов`язки міліції при провадженні по справам про адміністративні правопорушення та в кримінальному процесі. До них належать, наприклад, обов`язки по розкриттю злочинів та проведення з цією метою оперативних заходів, здійснення досудової підготовки матеріалів згідно протокольної форми, проведення дізнання в межах, передбачених законом;
   - контрольно – наглядові обов`язки, а також обов`язки у сфері профілактики правопорушень. Це – участь у правовому вихованню населення, профілактична робота серед осіб, які мають нахил до скоєння правопорушень. Здійснення адміністративного нагляду за окремими особами, а також за засудженими до кримінальних покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, контроль за дотриманням громадянами та посадовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи, правил перебування в Україні іноземних громадян і осіб без громадянства.
   Для виконання поставлених перед міліцією завдань та обов`язків вона наділена широкими правами.
   Ст. 11 Закону “Про міліцію” детально регламентує порядок здійснення прав міліцією. Ці права можна розділити на три групи:
   - Права міліції у сфері профілактики правопорушень, серед яких особливе місце займають права адміністративно – попереджувального характеру. Це – право на перевірку документів, на ведення профілактичного обліку правопорушень, право входити у житлові приміщення осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, з метою перевірки та ін.
   - Права міліції у сфері реалізації засобів, передбачених адміністративним та кримінально – процесуальним законодавством. До них належать право вимагати зупинення противоправних дій, право виносити усне попередження особам, які скоїли незначне адміністративне правопорушення, заходити без перешкод у любий час на територію і в приміщення підприємств, установ та організацій з оглядами їх з метою переслідування осіб, які підозрюються у скоєнні злочину, застосовувати спеціальні засоби та зброю, організовувати при необхідності медичний огляд водіїв.
   - Права процесуально – забезпечувального характеру і права, пов`язані з притягненням осіб до юридичної відповідальності. Це, наприклад, право викликати громадян та посадових осіб по кримінальним справам, складати протоколи про адміністративні правопорушення, здійснювати оперативні заходи та ін.

Висновок

   На органи внутрішніх справ України покладені завдання по захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави, боротьби зі злочинністю, охороні громадського порядку, запобігання та припинення правопорушень і забезпечення провадження в справах, розгляд яких законом покладено на органи внутрішніх справ, забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони особливо важливих державних об`єктів.
   Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ здійснюється на трьох рівнях – центральному, регіональному та місцевому.
   Положенням “Про взаємодію органів внутрішніх справ України та Державного пожежного нагляду МНС України в попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов`язаних із пожежами”, затвердженим наказом МВС та МНС України 26.08.2003 р. № 943/302, передбачено, що для розкриття злочинів, пов`язаних із пожежами, органи Держпожнагляду (як орган дізнання) та слідства відповідно до чинного кримінально – процесуального законодавства, а також цього Положення здійснюють оперативно – розшукові заходи, перевірки та виконують слідчі дії, спрямовані на виявлення і закріплення доказів, установлення причин виникнення пожеж, а також обставин і умов, що спряли їх виникненню, виявленню осіб, причетних до вчинення злочину, притягнення винних до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства, забезпечення відшкодування матеріальних збитків, заподіяних потерпілим особам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.
2. Закон України “ Про міліцію” від 20.12.1990 р.
3. Закон України “ Про оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 р.
4. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.04р.
5. Кримінально-процесуальний кодекс України.
6. Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв. розпорядженням Президента України від 07.10.1992 р.
7. Бандурка О.М. Основи управління в ОВС України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків: Основа, 1996.
8. Бандурка А.М., Бессмертный А.К. и др. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред.проф. А.М.Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999.
9. Бельсон Я.М. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). – М., 1981.
10. Василькевич Я.І., Гаркуша В.С., Задояний М.Т. Вдосконалення діяльності податкової міліції в процесі модернізації ДПС України. – К.: Атіка, 2001.
11. Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П.Гель, Г.С.Семаков, Д.П.Цвігун. – К.: МАУП, 2000.
12. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України.- Київ.-Юрінком Інтер. - 2004.- с. 200 – 238.
13. Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3-х т. – К.: Генеза, 1997.
14. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. – М., 1990.

ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ

1. Поняття та система органів внутрішніх справ.
2. Поняття та ознаки міліції.
3. Структура міліції
4. Основні засади діяльності міліції.
5. Обов`язки міліції.
6. Права міліції.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024