top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема 3. ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА. СУДОВА СИСТЕМА

Тема 3. ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА. СУДОВА СИСТЕМА

1. Загальна характеристика та зміст основних засад судочинства України
1.1. Засада законності
1.2. Здійснення правосуддя виключно судом
1.3. Незалежність суддів
1.4. Державна мова судочинства
1.5. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами
1.6. Колегіальність та одноособовість розгляду справ
1.7. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом
1.8. Забезпечення доведеності вини
1.9. Змагальність сторін
1.10. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду
1.11. Обов`язковість рішень суду
1.12. Участь народу у здійсненні правосуддя
1.13. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором
1.14. Забезпечення обвинуваченому право на захист
2. Поняття судової системи України, її основні ознаки
Висновок

   Засади судочинства – це загальні, керівні положення, які встановлюють найбільш суттєві риси даного виду держаної правоохоронної діяльності.
   У правовій державі судочинство має бути побудовано на демократичних засадах. Демократичність цих засад полягає в тому, що закріплені в нормах права, вони забезпечують здійснення правосуддя тільки судом, на засадах рівності громадян перед законом і судом, одноособовість і колегіальність розгляду справ, незалежність суддів і підкорення їх лише законові, гласність судового процесу та його повного фіксування технічними засобами, державної мови судочинства. Реальні процесуальні права учасників правовідносин, надійні гарантії їх реалізації, доступність судочинства дозволяють кожній зацікавленій людині реалізувати право на звернення до суду за захистом і на судовий захист, надане Конституцією України. Отже, в засадах відображено демократичні риси й загальну спрямованість права.
   Конституція України (ст.129) визначає такі основні засади судочинства:
   - законність; 
   - рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 
   - забезпечення доведеності вини;
   - змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 
   - підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
   - забезпечення обвинуваченому права на захист; 
   - гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 
   - забезпечення апеляційного й касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 
   - обов’язковість рішень суду.
   Засади здійснення судочинства тісно взаємопов'язані і у сукупності становлять єдину систему. Кожна з них відіграє самостійну роль, характеризує галузь законодавства в цілому, але між ними наявні взаємозв'язок і взаємодія, які визначені єдністю мети й завдань судочинства. Дія однієї засади зумовлює дію інших. Кожна з засад не може існувати відокремлено від системи в цілому. Зміст окремих засад розкривається з урахуванням змісту засад іншої галузі права.
   За наявною класифікацією в засадах судочинства втілено засади формування та існування власне права як специфічного соціального явища.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024