top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Страхування arrow 14.3. Страхування домашнього майна
top_right_2
top_left_3
top_right_3
14.3. Страхування домашнього майна

14.3. Страхування домашнього майна

   Для населення давно стали звичними такі складні та цінні побутові предмети, як телевізори, холодильники та інші предмети довгострокового користування. Тому природним є намагання власників домашнього майна захистити себе від будь-яких випадковостей. Вирішити ці проблеми можна за допомогою добровільного страхування домашнього майна.
   Страхувальниками домашнього майна можуть бути фізичні особи — власники домашнього майна.
   Страхуванням охоплюється різне майно, що належить на праві приватної власності страхувальникові і членам його родини, які разом з ним проживають і ведуть спільне господарство. Зокрема, це таке майно: меблі, радіо-, відео- і телеапаратура, електроприлади, килимові вироби, одяг, білизна, взуття, вироби з дорогоцінних металів, предмети домашнього господарства та вжитку, господарський та спортивний інвентар; книги, предмети образотворчого мистецтва тощо. На страхування приймаються не лише предмети домашньої обстановки, побуту та особистого споживання, а й будівельні матеріали, корми, паливо, сільськогосподарські культури, елементи оздоблення та обладнання житлових і господарських приміщень у будинках державного, громадського фонду, житлово-будівельних кооперативів, приватизованих квартир, а також цивільна відповідальність страхувальника за шкоду, яку він може завдати третій особі.
   На страхування може прийматися все домашнє майно, яке є в господарстві, окремі групи предметів (наприклад, меблі, одяг, радіо-, теле-, відеоапаратура) або окремі предмети (скажімо, лише персональний комп’ютер або телевізор). Особливо цінне майно (вироби з дорогоцінних металів, коштовне, напівкоштовне каміння, картини, колекції, унікальні та антикварні речі тощо) може прийматися на страхування за спеціальним договором.
   Численність об’єктів страхування зумовлює наявність великої кількості подій, у разі яких виплачується відшкодування. Страховик відповідає за збитки, що виникли внаслідок зазначених далі причин.
- Стихійне лихо: повінь, буря, ураган, злива, град, обвал, зсув, вихід підґрунтових вод, осідання ґрунту, паводок, незвичні для даної місцевості тривалі дощі та великі снігопади, сель, блискавка, землетрус.
- Пожежа, вибух, аварія опалювальної системи, водопровідної або каналізаційної мережі, проникнення води із сусіднього приміщення, викид газу, раптове зруйнування основних конструкцій житлових або підсобних приміщень.
- Викрадення або неправомірні дії третіх осіб.
   Залежно від конкретних потреб у страховому захисті страхувальник може застрахувати домашнє майно одразу від усіх або кількох зазначених ризиків. При цьому ризики можуть також бути згруповані за варіантами, наприклад: 1-й варіант — передбачає відповідальність страховика за відшкодування збитку, що стався внаслідок будь-якого випадку, тобто від стихійного лиха, нещасного випадку, викрадення; 2-й варіант — лише в разі стихійного лиха або нещасного випадку; 3-й варіант — тільки в разі викрадення і т. ін.
   Серед такої кількості об’єктів страхування та страхових випадків передбачаються певні обмеження щодо прийняття домашнього майна на страхування та обсягу страхової відповідальності. Так, страхування не поширюється на різні документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, фотознімки, кімнатні рослини, запасні частини, деталі, приладдя до транспортних засобів та інше майно, страхування якого провадиться за іншими правилами. Крім того, не вважаються застрахованими предмети, які використовуються з комерційною чи професійною метою чи не належать страхувальникові або членам його сім’ї на правах особистої власності (наприклад, речі, що взяті напрокат, у тимчасове користування або на зберігання від інших осіб). Крім того, не приймається на страхування домашнє майно, що перебуває в аварійних або дуже старих будівлях чи в зоні, якій загрожують повені, зсуви, обвали та інші стихійні лиха, з моменту оголошення в установленому порядку про таку загрозу. У такій зоні домашнє майно приймається на страхування лише в разі, коли страхувальник поновлює договір страхування на новий термін до закінчення терміну дії попереднього договору.
   До обсягу страхової відповідальності не включаються збитки, які виникли внаслідок ведення воєнних дій, введення воєнного стану, зносу, технічного браку, технічних поломок, перевищення строку експлуатації домашнього майна, навмисних дій страхувальника або члена його родини.
   Дія договору страхування у просторі обмежена місцем страхування. Отже, охоплене страховим захистом домашнє майно підлягає страхуванню лише за зазначеною в договорі страхування адресою, тобто за місцем проживання страхувальника або розташуванням садового (дачного) будинка (ідеться про всі житлові та підсобні приміщення або відкриті ділянки садиби). Якщо майно переміщується за іншою адресою, то дія договору страхування припиняється. Проте в певних випадках, обумовлених договором, можливе вільне переміщення майна з місця страхування. Наприклад, майно може бути застрахованим на вулиці, на роботі страхувальника або під час його транспортування (залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту) у зв’язку зі зміною страхувальником постійного місця проживання в межах території України, крім випадків, коли законодавством або договором перевезення встановлена відповідальність транспортної установи за цілісність майна, що перевозиться.
   Страхова сума кожного застрахованого предмета домашнього майна має відповідати страховій оцінці. Страховою оцінкою може бути погоджена сторонами страхування дійсна або первісна вартість майна з урахуванням витрат, пов’язаних з його рятуванням або приведенням у порядок під час страхового випадку. За бажанням страхувальника домашнє майно може бути застраховане на повну дійсну (первісну) вартість або на певну частку від цієї вартості. Тільки колекції, картини, унікальні та антикварні речі приймаються на страхування в розмірі їх повної вартості згідно з експертною оцінкою відповідних компетентних органів.
   Якщо на страхування приймаються окремі групи майна або окремі предмети, то страхову суму встановлюють, виходячи з вартості кожної групи майна або предмета окремо.
   Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви страхувальника, як правило, з можливим оглядом майна, що його здійснює представник страховика у присутності страхувальника, аби впевнитися, що заявлена страхова сума відповідає наявності та вартості майна, яке приймається на страхування. Строк страхування становить здебільшого 1 рік, але можуть бути установлені інші строки страхування згідно з конкретними запитами страхувальника, наприклад кілька місяців.
   Розмір тарифної ставки встановлюється у відсотках від страхової суми і залежить від обсягу відповідальності страховика, виду домашнього майна, типу будівлі, в якій міститься майно, умов додержання безпеки житла та інших факторів.
   Порядок сплати страхових платежів і строки дії договору здебільшого відповідають умовам, передбаченим у разі страхування будівель.
   У практиці страхування передбачається надання страхувальникам різних пільг, які можна поділити на такі групи: пільги за беззбиткове страхування та пільги різним групам страхувальників.
   Пільги за беззбиткове страхування надаються особам, які протягом двох-трьох років страхували домашнє майно, не одержуючи страхового відшкодування. Таким страхувальникам надається знижка, наприклад, від 10 до 40 % страхового платежу.
   Пільги, що надаються різним групам страхувальників, також стосуються знижок зі страхових платежів та пільгового терміну для поновлення договору. Знижки зі страхових платежів можуть надаватися окремим страхувальникам:
- за комплексність страхування. Умовою отримання такої пільги має бути наявність договорів страхування за іншими видами страхування в одній страховій компанії. Наприклад, окрім договору страхування домашнього майна страхувальник має договір страхування транспортного засобу та договір страхування від нещасних випадків;
- за безпеку житла, тобто за використання страхувальниками надійних замків і систем сигналізації житла.
   Постійним страхувальникам може надаватися пільговий (наприклад, місячний) термін для укладення нового договору. Новий договір, укладений в обумовлений пільговий термін, незалежно від дня внесення страхових платежів, вважається поновленим і набуває чинності з моменту закінчення дії попереднього договору. Якщо протягом пільгового терміну станеться страховий випадок, а новий договір не буде поновлено, страхове відшкодування виплачується, згідно з умовами страхування, установленими останнім договором.
   Взаємовідносини сторін у разі настання страхового випадку ґрунтуються на виконанні страхувальником та страховиком певних зобов’язань. Страхувальник, аби реалізувати своє право на відшкодування, має діяти так:
- вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку;
- у разі викрадення майна, знищення або пошкодження його внаслідок навмисних неправомірних дій третьої особи — заявити в органи міліції, у разі пожежі — в органи пожежного нагляду, у разі аварії чи вибуху — у відповідні органи аварійної служби і т. ін.;
- негайно (наприклад, протягом трьох днів) повідомити страховикові про будь-який страховий випадок;
- подати перелік знищеного, пошкодженого або викраденого домашнього майна страховикові;
- зберегти пошкоджені предмети майна або наявні залишки від них та показати їх представникові страховика при складанні страхового акта.
   Обов’язки страховика при настанні страхового випадку здебільшого відповідають положенням, що діють зі страхування будівель.
   У розрахунку розміру збитку є розглянуті далі особливості.
- Розмір збитку визначається окремо за кожним предметом домашнього майна.
- Збиток визначається окремо за кожним ризиком знищення або пошкодження домашнього майна (попри одночасність їх страхування), оскільки втрати в обох випадках будуть різні. Адже знищеним майно вважається тоді, коли воно стало цілком непридатним для використання за початковим призначенням; пошкодженим воно вважається тоді, коли якість предмета погіршилася, але при цьому можливі його відновлення з допомогою ремонту та подальша експлуатація за призначенням.
   З огляду на сказане збиток визначається:
- у разі знищення майна — у розмірі дійсної (первісної) вартості застрахованого майна з урахуванням залишків (якщо такі є).
   Приклад. У результаті пожежі знищено телевізор. Вартість нового телевізора — 1500 грн. Знос на день лиха становить 12 %. Дійсна вартість телевізора з урахуванням зносу — 1320 грн. ((1500 ·  (100 – 12)) : 100). Оскільки від телевізора не було залишків, сума збитку становитиме 1320 грн.
- У разі викрадення — це дійсна або первісна вартість майна.
- У разі пошкодження майна — втрачена вартість, що визначається як різниця між дійсною вартістю та вартістю з урахуванням знецінення, тобто втрати якості та цінності майна через страховий випадок.
   Приклад. Пошкоджено килимове покриття вартістю 800 грн, знос на день пошкодження — 3 %, дійсна вартість — 776 грн. ((800 ·  (100 – 3)) : 100), знецінення килимового покриття внаслідок страхового випадку становило 25 % його дійсної вартості. Сума збитку становитиме 194 грн. (776 – (776 ·  (100 – 25)) : 100)).
   Іноді бувають випадки, коли такі пошкоджені предмети, як холодильники, комп’ютери, телевізори, магнітофони та інша побутова техніка, шляхом ремонту може бути приведена в придатний для використання стан. У такому разі суму збитку можна визначати виходячи з вартості ремонту цих предметів. Вартість ремонту обчислюється за розцінками, що діяли на день страхового випадку і встановлені для відповідних організацій побутсервісу.
   Приклад. Пошкоджено холодильник. Його вартість у новому стані 900 грн. Знос на день страхового випадку дорівнює 8 %. Вартість ремонту холодильника — 230 грн. Сума збитку становитиме 211 грн. 60 коп. ((230 ·  (100 – 8)) : 100). Деякі страхові компанії визначають суму збитку без врахування суми зносу.
   У разі знищення або пошкодження елементів оздоблення чи обладнання житлових і господарських приміщень — вартість ремонту (відновлення) квартири за розцінками, що діють на день страхового випадку і застосовуються будівельними організаціями з надання послуг населенню. Вартість ремонту включає в себе вартість нових матеріалів (фарби, шпалери, лінолеум, віконне скло і т. ін.) та вартість ремонтних робіт (пофарбування стін, підлоги, обклеювання шпалерами тощо), необхідних для відновлення елементів оздоблення та обладнання квартири.
   Страхування домашнього майна здійснюється за системою першого ризику. Це означає, що страхове відшкодування виплачується за знищене (викрадене або пошкоджене) майно в розмірі суми збитку, але не вищої за страхову суму.
   Наприклад, якщо домашнє майно вартістю 20 000 грн застраховано на суму 5000 грн, а сума збитку при знищенні частини майна пожежею становила 9000 грн, то страхувальник одержить відшкодування в розмірі 5000 грн.
   Чим ближча страхова сума за договором страхування до дійсної вартості домашнього майна, тим більше гарантій щодо повного відшкодування збитку. Тому власникові майна доцільно страхувати його не в частковій, а в повній вартості.
   Страховик виплачує страхове відшкодування на підставі отриманої заяви страхувальника про страховий випадок, переліку знищених, викрадених або пошкоджених предметів домашнього майна, акта про знищення (пошкодження) майна, довідки компетентних органів, яка підтверджує факт та обставини страхового випадку.
   Проте в деяких випадках при виплаті страхового відшкодування враховуються певні обставини.
   По-перше, при викраденні (знищенні, пошкодженні) домашнього майна, узятого під охорону органами внутрішніх справ з допомогою засобів сигналізації, від суми страхового відшкодування віднімають суму, що її страхувальник отримав від органів внутрішніх справ. При цьому від суми, сплаченої органами внутрішніх справ, відкидається вартість викрадених предметів, що не були застраховані.
   По-друге, навмисне внесення страхувальником до переліку знищеного (пошкодженого, викраденого) майна предметів, які фактично не були знищені (пошкоджені або викрадені), дає підставу страховикові зменшити розмір страхового відшкодування або взагалі відмовити у виплаті відшкодування.
   По-третє, страхувальник втрачає право на отримання відшкодування, якщо збиток повністю відшкодовано особою, відповідальною за заподіяний збиток. Якщо збиток не відшкодований винною особою, страховик виплачує страхувальникові відшкодування, а винній особі на суму виплаченого відшкодування подається регресний позов. Найчастіше це стосується випадків пошкодження майна внаслідок пожежі, проникнення води із сусідніх приміщень, а також викрадення майна.
   У разі, коли після виплати страхового відшкодування страхувальникові було повернено викрадене домашнє майно, він зобов’язаний протягом визначеного умовами страхування терміну після його повернення повернути страховикові отримане за це майно страхове відшкодування, за винятком пов’язаних з викраденням витрат на ремонт та впорядкування повернених предметів.
   У страховій практиці застосовуються комплексні види страхування. Найпоширенішими видами комплексного страхування є комплексне страхування будівель та домашнього майна. Страхування майна на подвір’ї (страхування будівель, домашнього майна, тварин, багаторічних насаджень). Сутність комплексного страхування полягає в тому, що за одним договором вважається застрахованим не один, а кілька видів майна. Основні умови комплексного страхування містять умови конкретних видів страхування, що входять у дану комбінацію.
   Міжнародний досвід страхування домашнього майна має давню історію. Цей вид страхування доволі поширений у США, Великій Британії, Німеччині, Швейцарії та інших розвинених країнах. Проте для кожної країни характерні певні особливості.
   У Німеччині страхування домашнього майна належить до популярних видів страхових послуг, що надаються громадянам. На страхування приймається все майно, котре належить домашньому господарству (включаючи готівку до 1000 марок та цінні папери). Страховий захист надається від традиційних ризиків: пожежі, стихійного лиха, нещасних випадків. Дія договору страхування не обмежується місцем страхування. Майно вважається застрахованим, як правило, там, де воно розташоване. Складовою частиною договору є страхування цивільної відповідальності страхувальника.
   Особливістю страхування домашнього майна у Великій Британії є те, що в усіх полісах відокремлюється цінне майно, а саме: вироби із золота та срібла; картини, твори мистецтва, антикварні речі; настінні та наручні годинники; телевізори, радіоприймачі, відеомагнітофони та записуюче обладнання; фотоапарати. Ліміт відповідальності за такими предметами автоматично покривається страховим полісом у межах 1/3 від загальної страхової суми, проте може бути встановлена фіксована сума.
   Страхування здійснюється з установленням франшизи в розмірі 50 фунтів стерлінгів, а також з наданням знижок зі страхових премій, зокрема за безаварійність, для полісотримачів, які не зверталися з позовом відшкодувати збиток протягом двох-трьох років; для страхувальників, які не курять; для страхувальників, які досягли певного віку (надається старшій віковій групі та пенсіонерам).
   Достатньо великий досвід в організації проведення страхування домашнього майна має Швейцарія. Страхуванням охоплені всі предмети домашнього майна, а також предмети, якими страхувальник користується на правах оренди або прокату. Відшкодуванню підлягають збитки, завдані пожежею, крадіжкою, пограбуванням, затопленням, стихійним лихом. При відшкодуванні збитків, що виникли внаслідок пограбування поза місцем страхування, страхувальник отримує страхове відшкодування в розмірі не більш як 10 тис. франків, з них на компенсацію готівки передбачається не більш ніж 3 тис. франків. Неодмінною умовою страхування є участь страхувальника у відшкодуванні збитків (франшиза) у розмірі, не меншому за 200 франків.
   На особливих умовах підлягають страхуванню такі цінності: вироби з дорогоцінних металів та коштовного каміння, хутро, музичні інструменти, картини, антикварні речі. Страхова відповідальність поширюється на збитки, що стали наслідком крадіжки, розбійного нападу, пропажі, руйнування, пошкодження. При укладанні договору, за яким страхова сума окремої цінності перевищує 50 тис. франків або загальна страхова сума перевищує 250 тис. франків, страхувальник подає анкету-заяву з докладним описом предметів або їх фотографії. Розмір страхової суми визначається на підставі торговельного чека або письмового підтвердження продавцем вартості предметів.

ТЕСТ 14А. Страхування будівель громадян
1. За договором страхування будівель можуть бути застраховані:
а) предмети домашнього господарства;
б) окремі конструктивні елементи;
в) будівельні матеріали.

2. В Україні за договором страхування будівель страхова оцінка має дорівнювати:
а) будь-якій вартості;
б) первісній вартості;
в) дійсній вартості.

3. При укладанні договору страхування будівель страховик має:
а) оглянути будівлі;
б) скласти розрахунок вартості відновлення будівлі;
в) скласти страховий акт.

4. Коли набирає чинності поновлений договір страхування будівель?
а) З моменту внесення страхового платежу;
б) з наступного дня після укладання нового (поновленого) договору;
в) після закінчення дії попереднього договору.

5. У зв’язку з прибудовою страхувальником нових будівель укладається:
а) новий договір страхування;
б) додатковий договір страхування;
в) укладений договір страхування залишається без змін.

6. У разі страхування будівель пільги надаються:
а) всім страхувальникам;
б) постійним страхувальникам;
в) малозабезпеченим страхувальникам.

7. Які дії страхувальника при настанні страхового випадку?
а) Вжити заходи щодо зменшення збитків;
б) одразу після настання страхового випадку почати відновлювальні роботи;
в) обчислити суму страхового відшкодування.

8. Що є сумою збитку у разі знищення будівлі?
а) Ринкова вартість будівлі;
б) вартість матеріалів, необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування;
в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування.

9. У разі страхування будівель збиток визнається тотальним:
а) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків перевищує дійсну вартість будівель;
б) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків перевищує первісну вартість будівель;
в) коли вартість відновлювальних робіт з урахуванням вартості залишків не перевищує ринкової вартості будівель.

10. У якому випадку страховик відмовить у виплаті страхового відшкодування за пошкоджені будівлі?
1) Якщо збиток став наслідком неправомірних дій третіх осіб;
2) якщо збиток заподіяно внаслідок аварії опалювальної системи;
3) якщо збиток став наслідком ремонтно-будівельних робіт.

ТЕСТ 14Б. Страхування тварин, які належать громадянам
1. На випадок яких подій проводиться страхування тварин?
а) Загибелі від хвороб;
б) загибелі в дорожньо-транспортній пригоді, під час перевезення автомобілем;
в) забою з господарських міркувань.

2. За договором страхування можуть бути застраховані:
а) усі тварини різних видів та одного віку;
б) усі тварини одного виду, що досягли страхового віку;
в) одна тварина, з усіх наявних у господарстві.

3. За якою системою страхового забезпечення проводиться страхування тварин?
а) Пропорційної відповідальності;
б) першого ризику;
в) граничної відповідальності.

4. Страховик не несе відповідальність за тварину, яка перебуває:
а) під час перевезення у транспортному засобі;
б) на пасовищі, територія якого зазначена у страховому свідоцтві;
в) на присадибній ділянці за адресою, зазначеною у страховому свідоцтві.

5. Відповідальність страховика з виплати страхового відшкодування при загибелі тварин від хвороб настає:
а) з дня початку дії договору страхування;
б) з моменту сплати страхового платежу;
в) через 10 днів з дня початку дії договору страхування.

6. Уразі загибелі тварини страхове відшкодування виплачується:
а) У сумі, заявленій страхувальником;
б) у розмірі вартості придатного до споживання м’яса;
в) у розмірі страхової суми.

7. У разі лікування застрахованих тварин страхове відшкодування виплачується:
а) у сумі, заявленій страхувальником;
б) у розмірі вартості лікування, але в межах страхової суми;
в) у розмірі 50 % вартості лікування.

8. Якщо на день загибелі тварини у страхувальника в господарстві було більше тварин однакового віку, ніж застраховано, то страхове відшкодування виплачується:
а) в частині страхової суми, яка припадає на цю тварину;
б) у розмірі страхової суми;
в) у розмірі вартості тварини.

ТЕСТ 14В. Страхування домашнього майна
1. Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає:
а) усе майно, яке розташоване на земельній ділянці страхувальника;
б) окремі конструктивні елементи будівлі;
в) предмети домашнього господарства.

2. За договором страхування домашнього майна можна застрахувати:
а) дискети до персонального комп’ютера;
б) кімнатні рослини;
в) запасні частини до автотранспортного засобу.

3. На випадок яких подій проводять страхування домашнього майна?
а) Знищення або пошкодження при його реалізації;
б) проникнення води із сусіднього приміщення;
в) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства.

4. Договір страхування можна укласти на домашнє майно, яке розташовано:
а) у будь-якій будівлі;
б) у квартирі;
в) поряд зі страхувальником, який перебуває на відпочинку в Іспанії.

5. Який фактор не впливає на розмір тарифних ставок у разі страхування домашнього майна?
а) Вік власника майна;
б) обсяг відповідальності страховика;
в) строк страхування.

6. Коли страхувальник має право укласти додатковий договір страхування домашнього майна?
а) Якщо бажає зменшити страхову суму;
б) якщо бажає застрахувати деякі групи домашнього майна;
в) якщо бажає застрахувати майно, яке міститься в іншому місті.

7. Що таке знецінення домашнього майна внаслідок страхового випадку?
а) Вартість втрати якості та цінності предметів через їх пошкодження;
б) вартість втрати якості та цінності предметів через їх загибель;
в) вартість викраденого майна.

8. Сума збитку за знищене домашнє майно визначається:
а) у розмірі страхової суми;
б) у розмірі дійсної вартості;
в) у розмірі вартості знецінення майна.

9. У разі знищення або пошкодження елементів оздоблення житлових приміщень вартість ремонту включає:
а) вартість нових матеріалів та вартість ремонтних робіт;
б) вартість ремонтних робіт;
в) вартість нових матеріалів, необхідних для відновлення елементів оздоблення.

10. За договором страхування домашнього майна не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:
а) викиду газу;
б) неправомірних дій третіх осіб;
в) технічних поломок.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024