top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2.4.3. Координаційна функція

2.4.3. Координаційна функція

   Вибірковість рефлекторних актів та активізація функціональних систем забезпечуються координаційною функцією центральної нервової системи.
   Координаційною функцією називається діяльність мозку щодо подолання антагоністичної взаємодії між рефлексами з різним функціональним призначенням. Антагоністична взаємодія виникає внаслідок того, що один і той самий подразник є стимулом для багатьох рефлексів або одночасно на людину діють численні побічні подразники, які порушують виконання трудового завдання.
   Різні за своїм функціональним призначенням рефлекси не можуть безперешкодно здійснюватися в один і той самий час. Причиною цього є те, що мозок складається з неадекватної кількості чутливих, вставних і виконавських нейронів, які виконують відповідно функції сприймання, перероблення та передачі інформації. Кількість чутливих нейронів набагато більша, ніж вставних і виконавських. Це означає, що в мозок надходить величезний потік інформації від органів чуттів, до якого додається інформація, котра виробляється у процесі творчої діяльності та вилучається з пам’яті.
   Уся ця інформація спрямовується до виконавських нейронів, які безпосередньо пов’язані з робочими органами. Але цих елементів набагато менше і, утворюючи загальний кінцевий шлях, вони обмежують пропускну здатність мозку.
   Спрямовуючись до виконавських нейронів, різні збудження стикаються на проміжних станціях і втягуються в так званий нейрофізіологічний конфлікт за кінцевий шлях.
   Нейрофізіологічний конфлікт — це суперництво між різними рефлекторними актами за провідне значення в організмі. Для подолання нейроконфлікту мозок мобілізує координаційну функцію. На основі аналітико-синтетичної діяльності мозку забезпечується вибір певної форми поведінки з багатьох альтернатив, тобто мозок встановлює, який рефлекс має для організму основне значення. Для цього рефлексу створюється силове переважання у вигляді процесу збудження. Вихід конкуруючих рефлексів на виконавські нейрони блокується процесом гальмування. Загальний кінцевий шлях стає відкритим для рефлексу, який є сильнішим.
   Отже, координація — це підпорядкування за допомогою гальмування одного рефлекторного акту іншому, який має в даний момент важливіше значення. Цей рефлекс стає домінантою.
   Домінантою називається тимчасово пануючий рефлекс, який має силове переважання. Для домінанти характерною є стійка підвищена збудливість нервових центрів, яка посилюється слабкими нервовими імпульсами від конкуруючих рефлексів. Залучення до сфери домінанти значної кількості нервових клітин, що працюють в одному ритмі і темпі, забезпечує стійкість усієї системи. Проявами домінанти у процесі праці, як зазначав О. О. Ухтомський, є стаціонарно підтримувана робота або робоча поза.
   Стан збудження в домінанті характеризується такими ознаками:
● підвищена збудливість;
● стійкість збуджень;
● здатність акумулювати збудження;
● інерція після закінчення роботи.
   Домінанта є фізіологічною основою концентрації уваги і творчого мислення у процесі праці, умовою високої продуктивності та якості роботи.
   Утворення домінанти підпорядковане законам концентрації збудження в нервовому центрі актуального рефлексу та індукції гальмування на побічні рефлекторні акти.
   Зауважимо, що не всякі трудові дії або прийоми можна розглядати як домінанту. Домінанта утворюється тоді, коли постає завдання засвоїти трудові операції, знання, які є змістом конкретної професійної діяльності. Домінанта — це тривала іннервація, а не швидкоплинні рефлекси на подразники зовнішнього середовища. Вона може супроводжувати людину не лише під час роботи, а й у позаробочий час, поки не буде вирішена проблема. У разі втоми домінанта руйнується, розгальмовуються конкуруючі рефлекси і підвищується рівень їх збудження, що призводить до дискоординації діяльності центральної нервової системи. У роботі працівника з’являються зайві, неточні рухи, сповільнюються дії тощо.

Контрольні запитання
1. Що таке фізіологічна система? Наведіть приклади фізіологічних систем.
2. Яку будову має нервова система людини? Що є найвищим поверхом нервової системи?
3. Як побудована нервова клітина? Які групи нервових клітин ви знаєте?
4. Назвіть властивості нервової та м’язової тканин.
5. Охарактеризуйте нервові процеси, їх функції та взаємодію.
6. Що таке лабільність і парабіоз? Як вони виявляються у трудовій діяльності?
7. Назвіть і охарактеризуйте основні принципи діяльності нервової системи.
8. Що таке рефлекс; рефлекторна дуга? Які існують рефлекси? Значення умовних рефлексів для життєдіяльності людини.
9. Назвіть принципи рефлекторної діяльності.
10. У чому полягає суть нижчої і вищої нервової діяльності? Що є їх результатом?
11. Що таке аналізатор, з яких відділів складається і які має властивості?
12. Що таке перша і друга сигнальні системи? Розкрийте значення другої сигнальної системи.
13. У чому виявляється рефлекторна функція центральної нервової системи у процесі праці?
14. Що таке робочий динамічний стереотип та яке він має значення для підвищення ефективності праці?
15. Які цикли саморегуляції реалізують робочі динамічні стереотипи?
16. Які умови на виробництві забезпечують формування і стійкість робочих динамічних стереотипів у працівників?
17. У чому суть інтегративної функції центральної нервової системи?
18. Досягнення яких цілей забезпечується інтегративною функцією у процесі праці?
19. Що таке функціональна система та на чому вона грунтується? Яка роль у цьому аферентного синтезу?
20. Як взаємопов’язані в цілісній діяльності організму мета, програма і результат дій?
21. Що таке акцептор результатів дій та зворотна аферентація?
22. Що таке робоча функціональна рефлекторна система і як здійснюється системна регуляція взаємодії органів?
23. У чому суть координаційної функції центральної нервової системи?
24. Які причини виникнення нейрофізіологічного конфлікту та механізм його подолання?
25. Що таке домінанта та яке її значення у трудовій діяльності?

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024