top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Господарське процесуальне право arrow Література (Господарське процесуальне право)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Література (Господарське процесуальне право)

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
3. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.
4. Цивільний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 р. (зі змінами і доповненнями).
6. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.
7. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
8. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р.
9. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. (зі змінами і доповненнями).
10. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).
11. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).
12. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22 грудня 1993 р.
13. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).
14. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. (зі змінами і доповненнями).
15. Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (зі змінами і доповненнями).
16. Указ Президента України «Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України» від 11 липня 2001 року № 511.
17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу» від 29 березня 2002 р. № 411.
18. Роз’яснення Вищого арбітражного суду України: Збірник роз’яснень Вищого арбітражного суду України / Відпов. ред. Д. М. Притика. — К.: Юрінкомінтер, 1998.
19. Арбітражний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Харків, 1995; 1999.
20. Арбитраж в СССР: Учебное пособие. — М., 1960.
21. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. М. С. Шакарян. — М., 1981.
22. Арбитраж в СССР: Учебное пособие / Под ред. К. С. Юдельсона. — М.: Юрид. лит., 1984.
23. Арбитражный процесс в СССР / Под ред. А. А. Добровольского, П. В. Логинова. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.
24. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Под ред. Р. Е. Гукасяна, В. Ф. Тараненко. — М.: Юрид. лит., 1996.
25. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. проф. М. К. Треушникова. — М.: Зерцало, 1995.
26. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. — М.: Юристъ,1998.
27. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. — М.: Статут, 1999.
28. Арбітражне судочинство: Збірник нормативних актів Вищого арбітражного суду України / Упор. М. В. Стаматіна. — Х.: Арсіс, 1999.
29. Абова Т. Е. Арбитражный процесс в СССР. — М., 1985.
30. Абова Т. Е., Тадевосян В. С. Разрешение хозяйственных споров. — М., 1968.
31. Анохин В. С. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде. — Воронеж, 1994.
32. Анохин В. С. Практикум по хозяйственному праву. — Воронеж, 1992.
33. Анохин В. С. Арбитражное процессуальное право России: Учебник. — М.: Владос, 1999.
34. Антонов В. В., Айдарова А. И., Козлова В. П. и др. Справочник по арбитражному процессу. — Новосибирск: Юкэн, 1997.
35. Беляневич В. Е. Арбітражне судочинство: визнання недійсними актів державних та інших органів: Навч. посібник. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001.
36. Біленчук П. Д., Курко М. Н., Стахівський С. М. Судові експертизи в цивільному, арбітражному і кримінальному процесі. — К., 1998.
37. Блажеев В. В., Громашина Н. А., Грась Л. А. и др. Арбитражный процесс. — М. : Юристъ, 1996.
38. Блажевич В. В., Тараненко В. Ф. Возбуждение и рассмотрение дел в арбитражных судах — М.: Юристъ, 1994.
39. Быков А. Г., Витрянский В. В. Предприниматель и арбитражный суд. — М., 1992.
40. Вейсвейллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. — М.: Фирма «Церих-ГАП», 1993.
41. Дмитриева Г. К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практ. пособие. — М.: Проспект, 1997.
42. Зайцев И. М. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. — Саратов, 1973.
43. Збірник офіційних документів Вищого арбітражного суду України. — К.: Козаки, 1997.
44. Каллистратов Р. Ф. Государственный арбитраж. — М, 1973.
45. Каллистратов Р. Ф. Разрешение споров в государственном арбитраже. — М, 1961.
46. Клеандров М. И. Арбитражний процесс. — Тюмень, 1996.
47. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. — Х.: Основи, 1995.
48. Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практ. пособие. — К.: Сплайт, 1998.
49. Логинов П. В. Решение государственного арбитража. — М., 1964.
50. Логинов П. В. Сущность государственного арбитража. — М., 1968.
51. Мамутов В. К. Компетенция государственнных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности. — М., 1964.
52. Міжнародний комерційний арбітраж: Закони України, міжнародні конвенції. Інкотермс. — Вид-во ТПП України, 1995.
53. Міжнародний торговий арбітраж і законодавство та практика різних країн. — К.: Таксон, 1998.
54. Побирченко И. Г. Советский арбитражный процесс. — К., 1997.
55. Побирченко И. Г. Рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1961.
56. Практика международного коммерческого арбитражного суда: Научно-практический комментарий / Сост. М. Г. Розенберг. — М., 1998.
57. Притика Д. М. Арбітражний суд: проблеми організації і діяльності. — К.: Оріяни, 2000.
58. Притика Д. М. Арбітражні суди в Україні: історичний нарис та перспективи розвитку. — К.: Ін-юре, 1998.
59. Притика Д. М., Тітов М. І. Арбітражний процес: законодавство та практика застосування: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 1.
60. Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. — Харків: Консум, 1999. — Ч. 2.
61. Радченко М. Ю. Арбитражные споры: Справочник практикующего юриста. — М.: Новый юрист, 1998.
62. Разрешение хозяйственных споров. Практика арбитражных судов Украины: Сборник документов. — К.: Блиц-Информ, 1996.
63. Розенберг Л. А. Представительство по гражданским делам в суде и арбитраже. — Рига, 1981.
64. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. Современная практика заключений. Разрешение споров. — М.: Книжный мир, 1998.
65. Розенберг М. Г. Международный договор и иностранное право в практике международного коммерческого арбитражного суда. — М.: Статут, 1998.
66. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Правовісник. — 1998. — № 1.
67. Роїна О. М. Арбітраж. Збірник процесуальних документів. — К.: СПЛАЙН, 1999.
68. Справочник по подготовке к рассмотрению дел в арбитражном суде / Под ред. Е. В. Полежаева. — Новосибирск, 1995.
69. Тараненко В. Ф. Подготовка и рассмотрение дел в государственном арбитраже. — М., 1979.
70. Тараненко В. Ф. Принципы арбитражного процесса. — М., 1978.
71. Третейський суд: Законодательство, практика, комментарий / Сост. Е. А. Виноградова. — М.: Информ, 1997.
72. Фалькович М. С. Предъявление иска в государственный арбитраж. — М., 1971.
73. Фурсов Д. А. Подготовка дела к судебному разбирательству: Пособие для судей арбитражных судов. — М.: ИНФРА, 1997.
74. Цират Г. А., Цират А. В. Международный арбитраж как способ разрешения внешнеэкономических споров. — К.: Довіра, 1997.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024