top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Правові основи митної справи в Україні arrow 5.1. Організаційні питання здійснення митного контролю
top_right_2
top_left_3
top_right_3
5.1. Організаційні питання здійснення митного контролю

5.1. Організаційні питання здійснення митного контролю

   Доцільно почати розгляд цього питання зі знайомства з функціями та організацією роботи Управління організації митного контролю, яке є одним із головних у структурі Держмитслужби. Завдання, функції визначені в Митному кодексі України, гл. 1 — “Організація митного контролю”, ст. 21—26; гл. 2 — “Здійснення митного контролю”, ст. 27—33; гл. 3 — “Особливі режими митного контролю”, ст. 34—36.
   Управління не тільки безпосередньо організовує проведення митно-контрольної діяльності на території України, але й здійснює методичне керівництво митним контролем у межах своєї компетенції.
   Структура Управління організації митного контролю така:
- начальник Управління;
- 2 заступники начальника;
- відділ митної інфраструктури (5 чол.);
- відділ технології митного контролю (6 чол.);
- відділ неторгових операцій (4 чол.);
- відділ контролю за доставленням вантажів (3 чол).
   У кожній регіональній митниці і митниці є відділи митного контролю, які конкретизують методичні рекомендації і вимоги Держмитслужби відповідно до конкретних місцевих умов.
   Управління працює на підставі вимог чинного законодавства, перш за все — Митного кодексу України та наказів Держмитслужби, має своє Положення (про права, завдання, функції), яке затверджується Головою Держмитслужби. Управління планує діяльність митних органів по здійсненню митного контролю, розробляє технологію митного контролю різних видів товарів, транспортних засобів; взаємодіє з прикордонними військами, санітарно-карантинними, ветеринарними та іншими державними контрольними службами при здійсненні митного контролю за переміщенням через митний кордон товарів, ручної поклажі, багажу фізичних осіб, транспортних засобів, вантажів та інших предметів.
   Розглянемо загальні положення митного контролю. Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів. Якби державні органи, підприємства та громадяни були достатньо свідомими у правовому відношенні і чесними в цьому питанні, то митний контроль був би формальним, а то й зовсім не потрібним.
   Але на даний час митний контроль залишається важливим та ефективним засобом забезпечення митної політики держави. Реалізується він шляхом здійснення комплексу заходів, забезпечуючих своєчасне виявлення порушень митного законодавства України та взятих нею міжнародних зобов’язань, контроль за виконанням яких покладено на митні органи, а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних процедур і правил.
   У процесі здійснення митного контролю реалізуються важливі функції митних органів:
- забезпечення дотримання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та фізичними особами законодавства України, контроль за виконанням якого покладено на митні органи;
- застосування заходів по захисту законних прав юридичних і фізичних осіб у галузі митної справи;
- захист економічних інтересів та економічної безпеки України в межах встановленої компетенції;
- здійснення валютного контролю;
- збирання митних платежів;
- розробка технології контролю та забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний коридор України;
- безпосереднє здійснення митного контролю та розробка митних режимів з метою спрощення митних процедур, гуманізації митного контролю та створення умов для нормального товарообміну через митний кордон.
   Залежно від об’єкта націленості митних контрольних процедур митний контроль можна поділити на митний контроль товарів і митний контроль транспортних засобів. Відповідно до напрямку руху товарів і транспортних засобів можна виділити особливості технології митного контролю товарів, що ввозяться і вивозяться, і тих, що переміщуються через митну територію України транзитом. Щодо товарів митний контроль поділяється на митний контроль ручної поклажі та митний контроль супроводжуваного і несупроводжуваного багажу.
   Митний контроль транспортних засобів визначається видом цих засобів і поділяється на: митний контроль морських суден (у тому числі й військових кораблів); митний контроль річкових суден; митний контроль залізничного транспорту; митний контроль повітряних суден; митний контроль автотранспортних засобів.
   Митний контроль, як правило, здійснюється митними органами сусідніх держав автономно, незалежно одна від одної, за своїми технологіями. Але за домовленістю можливий і спільний митний огляд визначених транспортних засобів чи партій товару.
   Митний контроль здійснюється службовими особами митних органів шляхом перевірки документів і відомостей, необхідних для митних цілей, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон.
   При цьому службова особа, що проводить митний контроль, має право:
- перевіряти відомості, заявлені громадянином у наданій декларації та інших документах, необхідних для митного контролю;
- опитувати громадян, що підлягають митному оформленню;
- робити огляд територій і приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон і магазинів безмитної торгівлі, інших місць, де можуть перебувати товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, або здійснюється діяльність, контроль за якою покладено на митні органи.
   Чинний Митний кодекс передбачає можливість інших форм митного контролю, крім передбачених ним та іншими актами законодавства України. Такою формою можуть бути контрольовані поставки, організація і проведення яких регламентується окремо.
   При проведенні митного контролю можуть бути застосовані технічні засоби, безпечні для життя і здоров’я людини, тварин, рослин і які не спричиняють шкоди особам, товарам і транспортним засобам. Правила проведення митного контролю відпрацьовані в конкретних технологіях митного контролю з урахуванням особливостей кожної митниці чи митного поста.
   Загальним правилом здійснення митного контролю є недопустимість заподіяння неправомірної шкоди особам, їх товарам і транспортним засобам. Якщо така шкода заподіяна, то митні органи та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до законів України із відшкодуванням шкоди.
   Митним органам надано право використовувати будь-які форми митного контролю, але, як правило, вони використовують тільки ті з усіх можливих, які, на погляд службової особи, що здійснює контроль, є достатніми для дотримання вимог законодавства, міжнародних договорів України та забезпечують ефективний огляд товарів, речей, транспорту, які переміщуються через митний кордон.
   Митний інспектор має право:
-
огляду речей;
- вимагання розпакування багажу, розвантаження транспортного засобу;
- вилучення без повернення і відшкодування вартості предметів, заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон. Вилучення таких предметів оформлюється актом установленого зразка;
- оцінки на свій розсуд предметів, що підлягають митному оподаткуванню (якщо не буде цінників, накладних, чеків та інших документів, що підтверджують вартість товару);
- при виявленні предметів контрабанди або порушень митних правил складання відповідного протоколу та вилучення цих предметів;
- у виняткових випадках, при наявності достатніх підстав, вважати, що громадянин приховує на собі предмети контрабанди або предмети, які є об’єктом порушення митних правил, за письмовим рішенням начальника митниці проводити особистий огляд;
- в разі відмови пропуску через митний кордон товарів і предметів, давати вичерпні роз’яснення вимог митного законодавства. У встановленому порядку інформувати громадян про митні правила, що діють на території України.
   Службова особа, яка здійснює митний контроль, не повинна допускати дій, що принижують честь і гідність громадян, можуть завдати їм, їхнім тваринам, товарам і транспортним засобам неправомірної шкоди.
   Громадяни, що переміщують через митний кордон товари і транспортні засоби, теж мають певні права та обов’язки.
   Громадяни зобов’язані:
-
подавати митному інспектору (до митниці) для митного контролю декларацію та інші необхідні документи, в яких усе вказувати чесно, чітко. Зайве є підставою для порушення адміністративної справи;
- на вимогу інспектора самостійно розпаковувати та запаковувати предмети, що підлягають митному контролю, відкривати ручну поклажу, багаж, місткості та інші місця, де можуть знаходитися такі предмети, розвантажувати транспортні засоби, що перевозять товар;
- виконувати інші законні вимоги посадових осіб митних органів.
   Громадяни мають право:
-
бути присутніми під час огляду предметів, що їм належать;
- залишати на зберігання в митниці свої предмети, валюту, цінності, які не пропущені через митний кордон (але були перед цим заявлені в декларації);
- своєчасно і повно знайомитись із текстом законів та інших актів, що стосуються митної справи (на стендах у митницях наявна вся документація);
- оскаржувати неправомірні дії службових осіб митних органів.
   Для здійснення митного контролю у місцях митного оформлення, створюються зони митного контролю. Переміщення товарів, транспортних засобів та осіб, включаючи посадових осіб інших державних органів, через кордони таких зон і в їх межах дозволяється тільки з дозволу митного органу та під контролем його посадових осіб, за винятком окремих випадків.
   Митні органи наділені правом примусово повертати в зони митного контролю транспортні засоби, що вибули з неї без дозволу митного органу. Митні органи мають повноваження застосовувати примусові заходи до порушників режиму зони митного контролю як у самій зоні, так і поза цією зоною.
   Документи, що необхідні для митного контролю, повинні зберігатися особою, яка здійснювала митне оформлення (брокера чи підприємця) не менше 3-х років.
   Митні органи мають право залучати будь-яких спеціалістів інших правоохоронних і контрольних органів, установ незалежно від форм власності і підпорядкування та експертів для надання допомоги у здійсненні митного контролю.
   Шляхом накладання пломб, печаток, спеціальних знаків, штампів, маркірування, взяття проб і зразків, описування, складання креслень, виготовлення масштабних відображень, фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідних документів та іншої інформації митні органи повинні ідентифікувати товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, приміщення та інші місця, де можуть перебувати товари та транспортні засоби, що підлягають митному огляду і оформленню (від однієї митниці до другої, щоб не повторювати роботу) та забезпечити цілісність товару.
   Митниці за погодженням з органами Державної податкової адміністрації мають право призначати перевірку фінансово-господарської діяльності осіб, що переміщують товари через митний кордон, суб’єктів підприємницької діяльності, брокерів та інших осіб, причетних до зовнішньоекономічної діяльності.
   Уся отримана в ході митного контролю інформація є комерційною таємницею і може бути використана тільки для цілей митної справи.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024