top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Правові основи митної справи в Україні arrow 4.2. Права, обов’язки та відповідальність працівників митних органів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4.2. Права, обов’язки та відповідальність працівників митних органів

4.2. Права, обов’язки та відповідальність працівників митних органів

   Права, обов’язки та відповідальність службових осіб митного органу визначаються в основному Митним кодексом України та чинним законодавством, що регулює правову відповідальність посадових осіб. Вимоги службової особи митного органу у межах її повноважень є обов’язковими для виконання учасниками митної справи (громадянами, представниками юридичних осіб).
   Службові особи митних органів перебувають під захистом закону під час виконання ними службових повноважень. При виконанні покладених на них обов’язків вони взаємодіють з представниками інших органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, адміністрації, підприємств та організацій.
   Тривалість робочого дня службових осіб митних органів визначається законодавством України. У разі службової необхідності або на вимогу декларантів вони можуть залучатися до праці у надурочний час, у вихідні і святкові дні, але оплата здійснюється у подвійному розмірі.
   Службові особи митних органів зобов’язані:
-
неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства, що регламентує митну справу;
- активно захищати економічні інтереси України, історичні та культурні цінності народу;
- сумлінно, на високому професійному рівні виконувати службові обов’язки, накази керівництва, підвищувати знання, професійний рівень;
- постійно удосконалювати митну справу, митний контроль, вести боротьбу з контрабандою та порушенням митних правил;
- не допускати порушень службової та трудової дисципліни, а також учинків, несумісних зі статусом працівника митної служби та державного службовця;
- зберігати державну, службову та комерційну таємницю;
- при виконанні службових обов’язків ставитися з належною повагою до громадян України, інших держав, осіб без громадянства.
   За порушення трудової і службової дисципліни, недбале та несумлінне ставлення до виконання службових обов’язків службові особи митних органів несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. За вчинені злочини службові особи митних органів притягаються до відповідальності згідно з адміністративним і кримінальним законодавством України.
   Поряд з обов’язками, необхідними для забезпечення правової поведінки працівника митних органів у межах його службової посади чи виконання службового доручення, законодавство визнає і права, необхідні для діяльності митних структур та їх працівників. Права співробітників митних органів — це спеціальні службові повноваження, які надаються кожному окремому представникові митної структури для забезпечення успішного виконання ним своїх обов’язків.
   Якщо підійти до питання визначення прав митних службовців з позиції існуючого митного законодавства, то можна узагальнено сказати, що їх основу складають правові інститути, правові норми, положення, ідеологія митної справи в цілому. Для ефективного функціонування митної справи необхідно чітко визначити функції, завдання, права й обов’язки кожної її організаційної ланки, кожної посади. Саме з цією метою розробляються посадові інструкції, які визначають повноваження посадових осіб, починаючи з Голови Держмитслужби.
   Для виконання службових повноважень співробітники митних органів наділені такими правами:
-
право на ознайомлення з документами, розробленими в митній системі, в яких визначено права та обов’язки працівника відповідно до посади, яку він обіймає в митній структурі. До переліку цих документів належать відповідні накази Голови Держмитслужби, начальника регіональної митниці, митниці, митної установи, посадові інструкції, технологічні схеми здійснення митних операцій, внутрішній розпорядок роботи митної структури тощо;
- право на отримання у визначеному порядку інформації, необхідної для виконання посадових обов’язків, шляхом запитів до відповідних державних, приватних органів, підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, суспільно-економічна діяльність яких має відношення до митної справи.
   Відповідно, коли держава наділяє своїх державних службовців — митників правом отримувати таку інформацію, вона одночасно покладає обов’язок на відповідних носіїв цієї інформації, у тому числі й на інші державні органи, надавати необхідну інформацію в митні структури та їх представникам.
   Як правоохоронні органи митні органи наділені у повному обсязі правами органів дізнання щодо адміністративного затримання особи, вилучення предметів контрабанди та скоєння правопорушень, проведення невідкладних слідчих дій тощо.
   Митні органи наділені правом контролю за діяльністю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані на території функціонування митниці. Для здійснення контролю посадові особи митних органів наділені правом вільного доступу в приміщення та до документів цих юридичних осіб. Зауважимо одночасно, що митні органи при цьому несуть відповідальність у разі порушення вимог закону щодо розголошення комерційної таємниці.
   У переліку наданих працівникам митних структур прав можна також вказати і на такі, як право на просування по службі, право на участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, право на підвищення кваліфікаційного професіонального рівня, перепідготовку за рахунок митної служби тощо.
   Важливим у визначенні повноважень митних працівників є дотримання принципу відповідності прав і обов’язків завданням і функціям, приписаним конкретній посаді. Динаміка митної діяльності в конкретній ситуації веде до зміни обсягу прав та обов’язків конкретної посадової особи, але в будь-якому разі її повноваження повинні бути затвердженими керівником даної чи вищої митної структури.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024