top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Правові основи митної справи в Україні arrow Визначення основних термінів і понять митної справи
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Визначення основних термінів і понять митної справи

Визначення основних термінів і понять митної справи

   Знайомство з предметом “Правові основи митної справи в Україні” доцільно розпочати з визначення та засвоєння термінів і понять, які використовуються у даній галузі суспільно-економічної діяльності, що сприятиме прискореному оволодінню митно-правовою термінологією та самим предметом.
   Отже, основні терміни та поняття:
   валютні цінності: 
   валюта України — грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
   платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті України;
   іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;
   платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах;
   банківські метали — золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (рафіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
   ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України — сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України у відповідному напрямку;
   вільний обіг — розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;
   громадяни — фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
   декларант — юридична або фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
   декларація митної вартості — заява особи митному органу за встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України чи стосовно яких змінюється митний режим;
   зона митного контролю — визначене митними органами в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях митної території України місце, в межах якого митні органи здійснюють митні процедури;
   зона спрощеного митного контролю — частина зони митного контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для здійснення контролю у спрощеному порядку;
   інтелектуальна власність — права, які стосуються:
- літературних, художніх та наукових товарів;
- виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач;
- винаходів в усіх галузях людської діяльності: наукових відкриттів; промислових зразків, товарних знаків та знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень;
- захисту від недобросовісної конкуренції, а також усі інші права, які стосуються інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній та художній галузях;
   контрафактні товари — товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
   культурні цінності — об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України;
   ліцензія — документ державного зразка, який видається Державною митною службою України і дає право на здійснення зазначеного в ньому виду підприємницької діяльності протягом визначеного строку на умовах, установлених законом;
   митна декларація — письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;
   митне забезпечення — пломби, печатки, штампи, голографічні мітки та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення;
   митне оформлення — виконання митним органом дій (процедур), які пов’язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів;
   митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи;
   митні органи — правоохоронні органи, на які відповідно до Митного кодексу та інших законодавчих актів України покладено безпосереднє здійснення митної справи;
   митний режим — сукупність норм, установлених законами України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються;
   митні процедури — операції, пов’язані із здійсненням митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом митних платежів;
   нерезиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцем знаходження за межами України, які створені і діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також представництва інших організацій та фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України;
   особи — юридичні та фізичні особи;
   перевізник — особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів переміщує товари через митний кордон України або здійснює перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між митними органами на території України, а також особа, відповідальна за здійснення такого переміщення (перевезення);
   переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов’язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. При переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях оформлюється вантажна митна декларація;
   переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях — переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв’язку листах, бандеролях, спеціальних мішках із позначкою “М”, дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою “ЕМS”, які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку;
   переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі — переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;
   переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі — переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;
   переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі — переміщення через митний кордон України товарів, які належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;
   підприємство — будь-яка юридична особа, а також громадянин, який займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;
   посадові особи підприємств керівники та інші працівники підприємств, які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов’язків відповідають за виконання вимог, встановлених законом, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами України з питань митної справи;
   посадові особи представництв іноземних держав та міжнародних організацій — акредитовані в Україні: глави дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу, посадові особи консульських установ, представники іноземних держав при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних організацій;
   правовласник — власник прав на об’єкт інтелектуальної власності чи особа, яка має право на використання об’єкта інтелектуальної власності відповідно до законодавства України;
   представництва іноземної фірми — акредитована в установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на підставі відповідних, належним чином оформлених повноважень представляє в Україні інтереси юридичної особи—нерезидента;
   пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України — дозвіл митного органу на переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням заявленої мети такого переміщення;
   резиденти — громадяни, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням на території України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також філії та представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності;
   спеціально виготовлене сховище (тайник) — сховище, виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися розбиранню, монтажу тощо;
   товари — будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України;
   товари, що містять об’єкти інтелектуальної власності — примірники наукових, літературних, художніх творів, у тому числі програми для електронних обчислювальних машин, баз даних, екземплярів фонограм, товарів маркірованих товарними знаками, знаками обслуговування, найменуваннями місця походження, інші товари, що можуть бути зареєстровані як такі Державною митною службою України;
   транспортні засоби — будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовуються виключно для переміщення громадян і товарів через митний кордон України і підлягають митному контролю та митному оформленню;
   уповноважена особа — особа, яка на підставі договору або належно оформленого доручення, виданого власником товарів і транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов’язані з пред’явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами і транспортними засобами.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024