top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційне право України arrow Вступ (Конституційне право України)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Вступ (Конституційне право України)

   Дисципліна “Конституційне право України” вивчається студентами спеціальності 6601 (правознавство) всіх форм навчання.
   Метою пропонованого навчального посібника є забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, які допоможуть їм самостійно опанувати теоретичний курс, ознайомитись з найважливішими конституційно-правовими інститутами, правильно зрозуміти їх сутність та спрямованість.
   Конституційне право України є провідною галуззю національного права і являє собою систему правових норм, які закріплюють та регулюють основи конституційного ладу, правовий статус особи, державний і територіальний устрій, систему, порядок формування і принципи організації та діяльності органів Української держави.
   Саме з цієї галузі права студенти починають вивчення діючої системи права України. Правильне уявлення про інститути конституційного права, оволодіння основними юридичними поняттями має важливе значення і дає ключ до правильного розуміння суті права України та окремих його галузей.
   Глибоке і всебічне вивчення засад конституційного права також необхідне для використання положень цієї дисципліни, нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері конституційного будівництва, в практичній діяльності різних органів Української держави.
   Вивчаючи конституційне право України, слід виходити з того, що Україна стала незалежною, суверенною, демократичною державою. Ухвалені Верховною Радою України Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.), Закон України “Про економічну самостійність України” (3 серпня 1990 р.), Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.) закріплюють основні принципи державного суверенітету України, визначають суть побудови незалежної, демократичної, правової держави.
   Історичне значення для Української держави, для правової регламентації найважливіших суспільних відносин мало прийняття 28 червня 1996 р. Верховною Радою України Конституції (Основного Закону) нашої країни.
   Конституція України як важливий політико-правовий документ, фундамент правової системи держави відображає кардинальні зміни в політичній, соціальній і правовій сферах нашого суспільства.
   Структура навчального посібника відповідає системі Конституційного права України та програмі зазначеного курсу.
   При вивченні теоретичного курсу студентам не слід обмежуватись освоєнням тільки положень Конституції України, а необхідно опрацьовувати нові закони України, інші нормативні акти, що безпосередньо стосуються конституційного будівництва.
   Навчально-методичний посібник містить методичні вказівки щодо вивчення кожної теми, плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, термінологічний словник ключових понять з визначенням їх суті, запитання для самоконтролю знань студентами, тести та ситуаційні завдання з вивчення Основного Закону України, критерії оцінювання знань та список рекомендованої літератури з курсу в цілому.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024