top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Правознавство arrow Конституційна юстиція arrow Передмова (Конституційна юстиція)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Передмова (Конституційна юстиція)

   Новим етапом українського державотворення стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України. В ній Україна визначена як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Впровадження в життя вказаних положень Основного Закону, як і реалізація Конституції загалом можлива за умови існування відповідного механізму реалізації і захисту конституційних принципів і норм. Основним елементом цього механізму, головною гарантією правової охорони Конституції є діяльність спеціалізованого органу судового конституційного контролю – органу конституційної юстиції (юрисдикції), яким в Україні є Конституційний Суд України.
   Конституційний Суд є порівняно новим інститутом правової системи України. Попри закріплення у законодавстві положень про його створення і статус ще з 1990 року, сформований він був тільки після прийняття Конституції України – у 1996 році.
   Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства і прямої дії Конституції України як Основного Закону держави на всій території України, захист прав і свобод людини і громадянина, а також обмеження влади шляхом здійснення своїх повноважень у системі стримувань і противаг.
   Відповідно до Конституції України, Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Ухвалюючи з цих питань рішення, які є обов'язковими до виконання на території України, Конституційний Суд України по суті виступає учасником, суб’єктом правотворення, а його рішення є джерелом права, частиною національного законодавства України. Цим і зумовлюється необхідність врахування правових позицій Конституційного Суду України, викладених в його актах, як в правозастосовчій діяльності, так і в підготовці майбутніх правознавців.
   Діяльність Конституційного Суду України справляє значний вплив на сучасне конституційне право України, завдяки його правовим позиціям багато в чому формується конституційно-правова доктрина. Разом з цим діяльність Конституційного Суду України виходить за межі суто конституційного права, його акти стосуються практично усіх галузей правового регулювання. Підтвердженням цього є десятирічний досвід функціонування органу конституційної юстиції.
   Таке значення конституційної юстиції диктує необхідність перегляду традиційних підходів щодо вивчення правових засад діяльності Конституційного Суду України лише в курсі конституційного права України. Назрілою є потреба у викладанні окремого курсу “Конституційна юстиція в Україні”. Відрадно, що така позиція вже реалізується при підготовці майбутніх юристів у провідних юридичних вузах України (такий курс викладається, наприклад, на юридичних факультетах Київського і Львівського національних університетів).
   Даний навчальний посібник покликаний сприяти студентам юридичних вузів у вивченні згаданого курсу. Крім цього, він може використовуватися і при вивченні відповідного інституту в курсі конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн.
   Пропонований навчальний посібник підготовлений в результаті систематизації наявних теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних авторів з відповідних проблем, десятирічної практики діяльності
   Конституційного Суду України і є спробою комплексного висвітлення правових засад і проблем функціонування вітчизняного органу конституційної юстиції.
   В навчальному посібнику визначено місце органів конституційної юстиції в системі правової охорони Конституції України, аналізується правова природа, засади організації, основні напрямки діяльності Конституційного Суду України за чинним законодавством України, правова природа і проблеми реалізації його актів, засади і процедура конституційного провадження. В додатках наводяться положення Конституції України, присвячені регулюванню правового статусу Конституційного Суду України, Закон України “Про Конституційний Суд України“, а також реєстр прийнятих Конституційним Судом України за час своєї діяльності актів.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024