top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія (Лекції) arrow 2. Екологічні проблеми і моделі їх вивчення в системі шкільної екологічної освіти
top_right_2
top_left_3
top_right_3
2. Екологічні проблеми і моделі їх вивчення в системі шкільної екологічної освіти

2. Екологічні проблеми і моделі їх вивчення в системі шкільної екологічної освіти

   Особливості змісту екологічної освіти школярів досить повно висвітлені в ряді праць (І.Д. Звєрєва, А.Н. Захлебного, І.Т. Суравєгіної та інших). Серед особливостей екологічної освіти необхідно відмітити наступні:
· її кінцевою метою є формування екологічної свідомості і громадянської позиції, а не тільки оволодіння певною сумою знань і вмінь;
· носієм екологічної свідомості, який детермінує вчинки є все населення країни, в ідеалі – планети, а не тільки певні групи людей;
· комплексний характер екологічної освіти і виховання означає його реалізацію засобами різноманітних предметів.
   Звідси витікають і вимоги до організації екологічної освіти, яка повинна базуватись на ряді підходів:
· багаторівневої організації екологічної освіти від дошкільних закладів до закладів підвищення кваліфікації;
· екологізації навчальних предметів – екологічні аспекти присутні в усіх навчальних дисциплінах як обов’язковий компонент;
· запровадження інтегрованих узагальнюючих екологічних курсів у старших класах, вузах.
   При цьому екологічну освіту потрібно розглядати як необхідний атрибут системи освітніх закладів.
   Такий підхід до організації екологічної освіти продиктований в тому числі і комплексним характером екологічних проблем. Екологічні проблеми виступають тим змістовним “стержнем” інтеграції знань шкільних дисциплін. Не випадково В.І.Вернадський відмічав, що в майбутньому ми будемо об’єднуватись не за науками, а за проблемами. При розкритті суті екологічних проблем важливо опиратись на систему міждисциплінарних понять: навколишнє середовище, природні умови, ресурси, антропогенний чинник, забруднення, екологічна криза, екологічна катастрофа, моніторинг, охорона природи, екологічна культура, здоров’я.
   При вивченні екологічних проблем кожен із навчальних предметів повинен розглядати свої аспекти. Так екологічні проблеми класифікують:

За часом

За генезисом

За наслідками

За територією

Екологічні проблеми минулого

Забруднення атмосфери

Антропоекологічні

Глобальні

Екологічні проблеми сучасності

Скорочення біологічного різноманіття

Ресурсно-господарські

Регіональні

Екологічні проблеми майбутнього

Деградації ґрунтів

Природно-ландшафтні

Локальні

   Основні недоліки міжпредметної моделі полягають в тому, що цілісну проблему штучно ділять багатоаспектні складові, не забезпечуючи продуманих міжпредметних зв’язків між ними. При цьому втрачається інтегрований аналіз проблеми, який замінюється сумою галузевих аспектів. Як відомо з системного аналізу цілісність системи не адекватна простій сумі компонентів, а є такою їх Систему понять, які розкривають екологічну проблему можна зобразити схематично (Рис.11.)

se18

взаємопов’язаною єдністю, при якій формується якісно нове ціле. При цьому підході економічні, соціальні, політичні проблеми розглядаються окремо від природних.
  
Ідея однопредметної моделі реалізується у створенні спеціальних інтегрованих навчальних предметів, з допомогою яких проводиться вивчення екологічних проблем. Запровадження таких курсів дозволяє логічно побудувати їх програму для розгляду ідей сучасної екології. За даної моделі екологічні знання підпорядковуються логіці даного предмету. Такий підхід реалізований в багатьох країнах світу і, як правило, в кожній із ланок підготовки (початкових класах, середніх класах, старших класах). Для прикладу, в Росії в початковій школі запроваджено курс “Екологія для молодших школярів”; в дев’ятому класі читається курс “Загальна екологія” і в старших класах курс прикладних аспектів екології “Природокористування”. Враховуючи структуру сучасної екологічної науки в початковій школі, доцільно читати курс вступу до екології; в середній ланці курс біоекологічного спрямування; і в старших класах – курс соціоекологічної направленості.
  
Вузівська ланка екологічної підготовки повинна включати узагальнюючий курс глобальної екології, головна ідея якого – комплексне розкриття глобальних екологічних проблем, їх прояв на регіональному рівні, а також його відповідність ідеї коеволюції суспільства і природи, стійкого розвитку цивілізації.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024