top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія (Лекції) arrow 4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва

4. Біотехнологія як еталон безвідходного виробництва

   Біотехнологія – це сучасне, а в більшій мірі майбутнє науки, технології виробництва, а отже, і майбутнє людства. Вона являє собою область біотехнічних досліджень, розвиток яких зв’язаний з процесом технології біології. Названий процес обумовлений взаємодією біології з технічними науками і використанням в рамках формування системи “наука-техніка-виробництво”. В результаті появляються особливості біологічного пізнання, а також нові форми біологічних знань на практиці суспільного виробництва (створення біотехнічних систем, біотехнології, біоіндустрії).
   В цілому під біотехнологією в даний час прийнято розуміти комплекс фундаментальних наукових знань і їх практичний додаток в різних галузях господарства, які направленні на отримання і використання в технологічних процесах клітин мікроорганізмів, рослин і тварин.

se13

Схема1. Зв’язок біотехнології з іншими науками.

   В цілому розрізняють три напрямки розвитку біотехнології. Перший об’єднує порівняно нові наукові результати і полягає у використанні клітин рослин і тварин, не тільки існуючих в природі, але і отриманих штучно. Другий напрямок пропонує отримання ферментів, білкових речовин, які знаходяться в клітинах і здатні значно (інколи в тисячі разів) прискорювати хімічні реакції. Третій напрямок, в основному, полягає в розробці технологічних процесів отримання біомаси мікроорганізмів, продуктів їх життєдіяльності.
   Структурна організація біотехнології, яка включає зв’язки з багатьма науками, дозволяє віднести її в рамки сучасних відомих наук. При цьому форми інтеграції науки і виробництва, які існують в рамках біотехнології, якісно відрізняються від форми інтеграції інших наук з виробництвом.
   Синтез і взаємодія наукових досліджень і дисциплін в основах сучасних біотехнологій виливаються в нові науково-виробничі процеси і засоби (генну, клітинну, білкову, ферментну інженерію, синтезатори генів, біореактори і ін.). Значення цих компонентів біотехніки в конкретно-історичних умовах, що характеризуються рівнем задоволення потреб, полягає в можливості змінити виробничі засоби і методи, а в кінцевому підсумку – і весь процес відтворення (прикладом у даному випадку можуть бути організми з властивостями для збільшення обсягів і поліпшення якості продовольчих ресурсів, для охорони навколишнього середовища, виробництва ліків, що піддаються програмуванню) поряд з одержанням економії суспільної праці. Поєднання науки біотехнології і виробництва та поступовий перехід до використання інновацій дали можливість піднятися від форми простого використання живої природи до управління біологічними об’єктами і процесами з можливістю цілеспрямованої оптимізації кількісних і якісних пропорцій між входами і корисними виходами обраних ділянок відтворення.
   Сьогодні ми є свідками збагачення процесу біологізації за рахунок розвитку біотехнологій, переходу до виробничо-прикладних результатів, а також розгортання біологізації за всіма головними виробничими напрямами використання біотехнологій (сільське господарство, харчова промисловість і ін.).

Питання для самоконтролю
1. Що таке соціоекологічна криза, які форми її прояву ви знаєте?
2. Докажіть на прикладах, що соціоекологічна криза пов’язана з науково-технічним прогресом.
3. Розкрийте суть понять “технологія”, “технологічний процес”, “виробничий процес”. Як класифікуються технологічні процеси?
4. Які види природозберігаючих технологій ви знаєте? Поясніть їх суть.
5. Відтворіть класифікацію методів навколишнього природного середовища і дайте їм характеристику.
6. Розкрийте суть основних напрямків екологізації виробництва.
7. Що таке “біотехнологія” як еталон безвідходного виробництва?

Література
1. Бачинський Г.О. Основи соціальної екології // Технологічні аспекти взаємодії суспільства і природи.-К.: В.Ш.,1992.
2. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія: навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С.152.
3. Эффективность природоохранных мероприятий / Под ред. Хачатурова Т.С., Папенова К.В.- М.: Изд-во МГУ, 1990.-224 с.
4. Охрана окружающей природной среды: Учебник для вузов/ Под. Ред. Дуганова Г.В.-К.: Выща шк. Головное изд-во.- 304 с.
5. Охрана окружающей среды: Учеб. для техн. спец. вузов / Белов С.В., Барбинов Ф.А. и др. Под ред. Белова С.В. 2-е изд., испр. и доп.-М.: Высш. шк., 1991.- 319 с.
6. Модернізація виробництва: системно-екологічний підхід: Посібник з екологічного менеджменту/ Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. та ін.,- К.: СИМВОЛ-Т, 1997.- 245 с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024