top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Екологія arrow Соціальна екологія (Лекції) arrow 4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук
top_right_2
top_left_3
top_right_3
4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук

4. Структура соціальної екології та її місце в системі наук

   В соціоекосистемах взаємодіють найрізноманітніші компоненти, дослідження яких проводиться природничими, гуманітарними, технічними науками. Геоекологія, інженерна геологія, економіка природокористування, екологічне право, екологія людини, історія взаємодії суспільства і природи є підрозділами географії, геології, економіки, юриспруденції, медичної демографії, історії.
   Вивчаючи окремі аспекти складного процесу взаємодії суспільства і природи вони водночас виступають як розділи соціоекології. Концепція “подвійного громадянства” галузі традиційних наук, запропонована на конференції з проблем соціоекології (Львів, 1987), дає можливість розглядати їх і як структурні підрозділи соціоекології.
  
Інтегруючою ланкою розрізнених галузевих досліджень виступають міжнародна стратегія сталого розвитку, концепція збалансованого розвитку соціоекосистем, концепція відповідності перетворень природи її адаптаційним можливостям – це становить методологічні основи соціоекології. Соціоекологія – науковий напрям, що розвивається на стику природничих, гуманітарних та технічних наук (Рис.1.).

se1


   Рис 1. Місце соціоекології в системі наук    Структурно соціоекологія складається з теоретичної і прикладної частин. В теоретичній частині розглядаються історичні, філософські, загальнонаукові аспекти розвитку соціоекології, предмет, завдання, принципи і методи соціоекологічних досліджень.
   Прикладні соціологічні дослідження базуються на вивченні різноманітних аспектів взаємодії суспільства і природи під кутом зору гармонізації цієї взаємодії. Схематично структуру соціальної екології можна зобразити в такий спосіб (Рис. 2.).
   Запропоновано багато назв наук, предметом яких є вивчення взаємостосунків людини з природним середовищем в їх неподільності: натурсоціологія, ноологія, ноогеніка, глобальна екологія, екологія людини, соціальна екологія, сучасна екологія.
 

se2

Рис.2. Структура соціальної екології.

1.     Економіка природокористування
2.     Екологія людини
3.     Антропогеографія
4.     Біоекологія
5.     Екофілософія
6.     Історія цивілізації
7.     Екологічне право
8.     Екологічні технології
9.     Екологічна етика

   В даний час, на думку А.О. Горєлова, можна впевнено говорити про три напрямки глобальної екології, соціальної екології і екології людини. Якщо глобальна екологія веде дослідження особливостей взаємодії суспільства і природи на планетарному рівні; екологія людини – вивчає закономірності взаємодії під кутом зору залежності здоров’я людей від змін параметрів зовнішнього середовища, то соціальна екологія вивчає особливості взаємовідносин людини зі своїм природним і соціальним довкіллям.

Питання для самоаналізу
1. У тісному зв’язку з якими науковими напрямками йде становлення соціоекології?
2. Які етапи у розвитку соціоекології можна виділити?
3. Який вклад внесли вітчизняні вчені в розвиток соціоекології?
4. Які Ви знаєте основні принципи соціоекології?
5. Які загальні властивості притаманні соціоекосистемам?
6. Яке місце в системі наук займає соціоекологія?
7. В чому полягають особливості структури соціоекології?

Література
1.     Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. К.: Наукова думка, 1991. – 152 с.
2.     Вопросы социоэкологии // Материалы I всесоюзной конференции «Проблемы социальной экологии». – Львов, 1987. – 353 с.
3.     Гирусов Э.В. Социальная экология: специфика ее проблем и основные задачи развития// Вопросы социоэкологии. – Львов, 1987. – С. 13-23.
4.     Горелов А.А. Экология. – М.: Центр, 2000, – С. 144-158.
5.     Комаров В.Д. Научно-техническая революция и социальная экология. – Л.:Издательство Ленинградского университета, 1977. – 103 с.
6.     Комаров В.Д. Социальная экология: философские аспекты. – Л.:Наука, 1990. – 212 с.
7.     Лавров С.Б. Социальная экология и география // Вопросы социоэкологии. – Львов, 1987. – С. 64-72.
8.     Лосев А.В., Провадкин Г.Г. Социальная экология М.: Владос, 1998. – 312с.
9.     Основи соціоекології: навчальний посібник / Ред. Г.О.Бачинський. – К.: Вища школа, 1995. – 238 с.
10.   Ситаров В.А. Пустовойтов В.В. Социальная экология. М.:Академия, 2000. – 280с.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024