top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Розробки уроків arrow Розробки уроків з біології arrow Тема: Поняття про життєвий цикл організмів. (11 клас)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема: Поняття про життєвий цикл організмів. (11 клас)

Розробка уроку з біології. 11 клас.

О.В.Тагліна

   Тема. Поняття про життєвий цикл організмів.
   Мета: сформувати поняття про життєвий цикл, показати прості й складні життєві цикли.
   Обладнання та матеріали: таблиці зі схемами життєвих циклів рослин і тварин.
   Базові поняття й терміни: життєвий цикл, простий життєвий цикл, складний життєвий цикл, чергування статевого й нестатевого поколінь.
   Концепція уроку: підвести школярів до розуміння того, що живі організми можуть використовувати переваги і статевого, і нестатевого розмноження, чергуючи статеве й нестатеве покоління в життєвому циклі.
   Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний етап - 2 хв.
ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності - 5 хв.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу - 23 хв.
ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів - 10 хв.
V. Домашнє завдання - 2 хв.
VI. Підведення підсумків уроку - 3 хв.

ХІД УРОКУ

   I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

   II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Запитання до учнів
  
Що ви пам'ятаєте про розвиток рослин?
   Що ви знаєте про життєвий цикл мохів і папоротей?
   Яка форма розмноження є еволюційно більш вигідною?

   III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
   Розповідь учителя

   1. Життєвий цикл. Дати визначення життєвого циклу й показати його різноманіття в різних організмів.
   2. Вивчення матеріалу про простий і складний життєвий цикли.
   Для багатьох видів організмів властиве сполучення різних способів розмноження протягом їхнього життя — статевого й одного чи кількох варіантів нестатевого. Багато найпростіших (наприклад інфузорії) за сприятливих умов інтенсивно розмножуються простим поділом. Але час від часу в них відбувається статевий процес, після якого знову здійснюється нестатеве розмноження. Щось подібне спостерігається й у деяких багатоклітинних організмів: той самий організм у різні періоди свого життя може розмножуватися різними способами. Так, наприклад, гідра розмножується і нестатевим (брунькування), і статевим способами. Протягом літнього періоду гідра відбруньковує безліч дочірніх особин (які, у свою чергу, також можуть розмножуватися брунькуванням). Із настанням холодів у тілі гідри формуються статеві клітини й відбувається статеве розмноження. Із запліднених яєць наступного року розвиваються нові особини.
   У цих і подібних випадках можна говорити про нерегулярне чергування поколінь особин, що розрізняються між собою способом розмноження.
   У великої кількості видів зустрічається регулярне чергування поколінь, коли в одного виду циклічно змінюються покоління особин, що розрізняються способом розмноження. Дуже часто при цьому особини різних поколінь істотно розрізняються морфо-анатомічно, за місцем перебування, способом життя, поведінкою. Життєвий цикл таких організмів, що охоплює ряд поколінь, знову приводить до вихідної стадії. У паразитичних організмів чергування поколінь у ході життєвого циклу може сполучатися зі зміною хазяїнів.
   У життєвому циклі кишковопорожнинних тварин існує регулярне чергування поколінь — поліпів і медуз. Сидячий поліп може відбруньковувати подібних до себе особин, але в певні періоди (сезонні) відбруньковує й личинок медуз. У медузах, вільноплаваючих організмах, утворюються гонади й виробляються статеві клітини. Із запліднених яйцеклітин знову розвиваються поліпи.
   Для багатьох зелених, бурих і червоних водоростей, а також усіх вищих рослин характерне чергування поколінь: гаплоїдного (статевого) і диплоїдного (нестатевого) поколінь. Диплоїдна рослина зветься спорофіт, тому що вона утворює гаплоїдні спори. Гаплоїдна рослина, що виростає зі спори,— гаметофіт — продукує гамети. Із заплідненої яйцеклітини знову виростає спорофіт. Таким
чином, спорофіт закономірно змінюється гаметофітом, що потім знову змінюється спорофітом.
   У багатьох водоростей спорофіт і гаметофіт, що являють собою самостійні організми, можуть бути зовні однаковими, а в інших видів відрізнятися і розмірами, і будовою.
   У наземних рослин гаметофіт і спорофіт завжди істотно відрізняються один від одного. Для мохів характерна “перевага” гаметофіта над спорофітом. Листостеблова рослина моху є гаметофітом. На ньому формуються органи статевого розмноження — архегонії (жіночі) й антеридії (чоловічі). Із заплідненої яйцеклітини на гаметофіті розвивається диплоїдний спорофіт зі спорангієм (тобто в мохів статеве й нестатеве покоління просторово не розділені, а являють собою єдину рослину). У спорангіях мейотично утворюються гаплоїдні спори, що розсіюються й при проростанні дають початок новому поколінню гаметофітів.
   Іншим вищим споровим рослинам (хвощам, плаунам, папоротям) властива різка відмінність між гаметофітом і спорофітом. Гаметофіт у цих рослин, що зветься заростком, має вигляд невеликої (3—30 мм) зеленої пластинки, тим часом як спорофіт являє собою досить велику рослину (наприклад, деревоподібні папороті).
   Ще більше редукція гаметофіта властива насінним рослинам. Так, у квіткових рослин жіночий гаметофіт представлений зародковим мішком, а чоловічий — пилковим зерном.

   IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ
   Бесіда

   Яке біологічне значення має життєвий цикл?
   Яким організмам притаманні тривалі життєві цикли?
   Наведіть приклади простих і складних життєвих циклів.

  
Самостійна робота учнів
   Дати відповіді на запитання

   Які життєві цикли характерні для водоростей?
   Яке біологічне значення має чергування поколінь?
   Як впливає чергування поколінь на мінливість?

   V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   1. Вивчити матеріал § 7 підручника [1].
   2. Дати відповіді на запитання підручника [1],
с 32, № 1 — 5.

   VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024