top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Розробки уроків arrow Розробки уроків з біології arrow Тема: Генетика. Методи генетичних досліджень. (11 клас)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Тема: Генетика. Методи генетичних досліджень. (11 клас)

Розробка уроку з біології. 11 клас.

О.В.Тагліна

   Тема. Генетика.
Методи генетичних досліджень.
   Мета: дати уявлення про предмет, цілі й методи генетики, показати місце генетики в системі біологічних наук.
   Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою “Методи генетичних досліджень”, портрети Ґреґора
Менделя, Томаса Моргана, Гуґо де Фріза, Карла Корренса, Е. Чермака.
   Базові поняття й терміни: генетика, метод гібридологічного аналізу, генеалогічний метод, цитогенетичний метод, близнюковий метод, ген, алельні гени, домінування, рецесивні гени, домінантні гени, генотип, фенотип, спадковість, мінливість.
   Концепція уроку: спираючись на вже наявні в учнів знання про спадковість і мінливість, підвести до розуміння основних генетичних понять. Розповісти про те, як виникла наука генетика, що є її предметом, які методи вона використовує для вивчення явищ спадковості й мінливості та яке місце посідає в системі біологічних наук.
   Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний етап - 2 хв.
ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності - 8 хв.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу - 20 хв.
IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів - 10 хв.
V. Домашнє завдання - 2 хв.
VI. Підведення підсумків уроку - 3 хв.

ХІД УРОКУ

   І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

   ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   Запитання до учнів
  
Які властивості живих організмів ви знаєте?
   Яку роль відіграють такі фундаментальні властивості живого, як спадковість і мінливість?
   Які біологічні молекули стосуються явищ спадковості й мінливості?
   Що ви пам'ятаєте про молекулярні механізми спадковості й мінливості?
   Яка наука вивчає явища спадковості й мінливості?

   ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
  
Розповідь учителя
   Виклад нового матеріалу можна починати з розповіді про те, що кожна наука має свій предмет і методи його вивчення. Генетика — не виняток. Що ж є предметом вивчення науки генетики? Мабуть, школярі дадуть багато варіантів відповідей на це питання: вивчає гени; спадковість і мінливість організмів; передачу ознак від покоління до покоління; розмноження організмів; вплив середовища й генотипу на організми.
   Але всі відповіді можна звести в єдине визначення: генетика вивчає процеси зберігання, передачі, реалізації та зміни спадкової інформації на всіх рівнях організації живого. Можна пригадати рівні організації живого й показати, що на кожному з них є генетична проблематика й генетичні науки.
   Молекулярний рівень — молекулярна генетика.
   Клітинний рівень — цитогенетика.
   Організмений рівень — генетика розвитку, генетика конкретних організмів.
   Надорганізмені системи — популяційна генетика, еволюційна генетика.
   Потім перейти до короткого опису історії генетики, звернувши увагу на рік перевідкриття законів
Менделя — рік народження генетики. Але історію генетики слід подати крізь призму основних генетичних понять, з частиною яких школярі вже мають бути знайомі з курсу біології десятого класу. Звичайно, це тільки перший етап формування генетичних понять. До них доведеться повертатися ще не раз, але цей урок дозволить сформувати основний термінологічний блок, яким учні потім будуть активно користуватися. Найскладніше за все сприймається поняття алелів як різних форм того самого гена. Необхідно уточнити, який зміст учні вкладають у слово алель.

  
Запитання до учнів
   Якщо один ген визначає темне забарвлення волосся, а інший — темне забарвлення очей, то чи можна їх назвати алельними? (Ні, це гени, що визначають різні ознаки: один — забарвлення волосся, інший — забарвлення очей.)
   Якщо один ген визначає переважне вміння володіти правою рукою, а інший — переважне вміння володіти лівою рукою, то чи можна їх назвати алельними? (Так, ці гени визначають одну ознаку — вміння володіти рукою, тільки один алель визначає цю ознаку як переважне вміння володіти лівою рукою, а інший — правою.)

   Розповідь учителя
   Абстрактними поки що будуть і поняття домінантності й рецесивності. Вони виводяться з питання: який ген проявиться, якщо разом у генотипі опинилися різні алелі? Проявився — значить, домінантний. На наступному уроці буде введено поняття гетерозиготи, і тоді можна буде дати інше визначення домінантного гена: домінантним називають ген, що виявляється в гетерозиготі.
   Розповідаючи про методи, якими користується генетика, можна заповнити таблицю.

Характеристика методів генетики

Назва

Особливості

Гібридологічний

 

Генеалогічний

 

Популяційно-статистичний

 

Цитогенетичний

 

Біохімічний

 

Близнюковий

 

   Основні правила гібридологічного методу, розробленого Менделем:
— схрещувані організми мають належати до одного виду;
— схрещувані організми мають чітко різнитися окремими ознаками;
— ознаки, що вивчаються, мають бути константними, тобто відтворюватися з покоління в покоління при схрещуванні в межах лінії (батьківської форми);
— необхідні характеристика й кількісне врахування всіх класів розщеплення, якщо воно спостерігається в гібридів першого й наступних поколінь.
   Генетика активно використовує і методи суміжних наук: методи хімії та біохімії, методи фізики (оптичні, седиментаційні, методи мічених атомів).

   IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ
  
Бесіда
   Чому кожна наука має свої власні методи?
   Які генетичні методи ви знаєте?
   Чим генетика відрізняється від інших біологічних наук?
   Як називають різні стани того самого гена?
   Дайте визначення генотипу й фенотипу, мінливості й спадковості.
   Чи може певний ген бути представлений великою кількістю алелів?
  
   Самостійна робота учнів
   Дати відповіді на запитання

   Чим гібридологічний метод відрізняється від генеалогічного?
   У чому особливості популяційно-статистичного методу?
   Чи можна використовувати в близнюковому методі різнояйцевих близнюків?
   Спробуйте скласти свій власний родовід.
   Як називається метод, заснований на вивченні особливостей хромосомного набору (каріотипу) організмів?
   Як називають сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду?

   V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   1) Вивчити матеріал § 8 підручника [1].
   2) Дати відповіді на запитання підручника [1],
с 44, № 1.

   VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024