top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Капітал банку: питання теорії і практики arrow Література (Капітал банку: питання теорії і практики)
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Література (Капітал банку: питання теорії і практики)

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 17 січня. — С. 5—13.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. — 1999. — 15 вересня. — С. 5—12.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київ-міськбуд»» від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. — 2000. — 18 травня. — С. 8.
4. Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства» від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. — 2001. — 31 жовтня. — С. 2.
5. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. — 1996. — № 42. — С. 40—50.
6. Закон України «Про державну таємницю» від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 24 листопада. — С. 1—11.
7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. — 2001. — 25 квітня. — С. 1—13.
8. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВРУ). — 1998. — № 16. — Ст. 68.
9. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 1 липня. — С. 1—9.
10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2374-ІІІ // Там само. — 2001. — 4 травня. — С. 9, 10.
11. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — № 52. — С. 4—44.
12. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 12 вересня. — С. 1—8.
13. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІІІ // Там само — 16 травня. — С. 1—11.
14. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР // ВВРУ. — 1997. — № 21. — Ст. 156.
15. Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20 квітня 2000 р. № 1674-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2000. — 18 травня. — С. 8.
16. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001. № 2664-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 29 серпня. — С. 8—16.
17. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20 вересня 2001 р. № 2740-ІІІ // Там само. — 24 жовтня. — С. 7—12.
18. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ // Зб. поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. — 1998. — № 29. — С. 2—8.
19. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. № 23-93 // Зб. постанов Уряду України. — 1993. — № 6. — Ст. 89.
20. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р.
21. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Затв. постановою Правління НБУ № 141 від 14.04.1998 р.
22. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: Затв. постановою Правління НБУ № 369 від 28.09.2001 р.
23. Положення про механізми рефінансування банків України: Затв. постановою Правління НБУ № 82 від 28.02.2002 р.
24. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. постановою Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 р.
25. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. постановою Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 р.
26. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань: Затв. постановою Правління НБУ № 377 від 31.08.2001 р.
27. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затв. постановою Правління НБУ № 334 від 8.08.2001 р.
28. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ № 279 від 6.07.2000 р.
29. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України: Затв. постановою Правління НБУ № 244 від 27.06.2001 р.
30. Правила бухгалтерського обліку формування і використання резервів у банках України: Затв. постановою Правління НБУ № 268 від 11.07.2001 р.
31. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депозитів: Затв. постановою Правління НБУ № 250 від 30.06.1998 р.
32. Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: БЕК, 1994. — 350 с.
33. Аккредитивы — Документарное инкассо — Банковские гарантии. — Цюрих: Швайцерише Кредитанштальт «Кредит Свисс», 1995. — 148 с.
34. Алексеєнко М. Д. Банківський капітал: види та їх характеристика // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. (далі — Стратегія екон. розвитку…). — Вип. 7. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 522—533.
35. Алексеєнко М. Д. Банківські гарантії та поручительства // Фінанси України. — 2000. — № 7. — С. 112—118.
36. Алексеєнко М. Д. Вплив обов’язкових резервів на ресурсну базу комерційних банків // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 5. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 296—302.
37. Алексеєнко М. Д. Вплив посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг на формування банківських ресурсів // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 165—170.
38. Алексеєнко М. Д. Економічна суть банківського капіталу // Вчені зап.: Наук. зб. (далі — Вчені зап.) — Вип. 3. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 110—114.
39. Алексеєнко М. Д. Заощадження населення та операції банків з дорогоцінними металами // Финансовые услуги. — 1999. — № 3—4. — С. 39—43.
40. Алексеєнко М. Д. Окремі питання договірного регулювання вкладних операцій // Вісн. НБУ. — 1999. — № 9. — С. 36—38.
41. Алексеєнко М. Д. Оцінка власного капіталу банку за допомогою методу коефіцієнтів // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 288—293.
42. Алексеєнко М. Д. Питання формування банками резервів під кредитні ризики // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. (далі — Проблеми формування…) — Вип. 9. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 352—361.
43. Алексеєнко М. Д. Проблеми міжбанківського кредитування в Україні // Стратегія екон. розвитку… — Вип. 6. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 449—458.
44. Алексеєнко М. Д. Про деякі питання забезпечення виконання кредитних зобов’язань // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва: Наук. журн. — Вип. 9. — Тернопіль: ТАНГ, 2000. — С. 215—218.
45. Алексеєнко М. Д. Споживчий кредит та забезпечення житлом населення України // Вісн. НБУ. — 2000. — № 9. — С. 26—29.
46. Алексеєнко М. Д. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення // Економіка України. — 2002. — № 3. — С. 17—23.
47. Алексеєнко М. Д. Структура капіталу комерційного банку // Фінанси України. — 2001. — № 4. — С. 123—131.
48. Алексеєнко М. Д. Сутність і роль заощаджень в умовах ринкової економіки // Економіка України. — 2000. — № 11. — С. 23—30.
49. Алексеєнко М. Д. Сутність та види банківських вкладів // Наук. зап.: Зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва. — Вип. 9. — Тернопіль: Екон. думка, 2001. — С. 92—94.
50. Алексеєнко М. Д. Сутність факторингу та форфейтингу // Проблеми формування… — Вип. 8. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 309—317.
51. Алексеєнко М. Д. Суть та роль фінансового інжинірингу // Вчені зап. — Вип. 2. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 88—91.
52. Алексеєнко М. Д. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа. — 2001. — № 2. — С. 38—41.
53. Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. О сущности потребительского кредита // Хозрасчет, финансы и кредит: Респ. межвед. науч. сб. — Вып. 32. — К.; Одесса: Лыбидь, 1991. — С. 120—124.
54. Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. Совершенствовать порядок оплаты товаров с рассрочкой платежа // Деньги и кредит. — 1988. — № 1. — С. 42, 43.
55. Анализ деятельности коммерческого банка / Под общ. ред. С. И. Кумок. — М.: АОЗТ «Вече», 1994. — 400 с.
56. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича. — Житомир: Рута, 2001. — 384 с.
57. Андрущенко П., Карчева Г. Підсумки діяльності комерційних банків України за І квартал 2001 року // Вісн. НБУ. — 2001. — № 6. — С. 2—6.
58. Аникин А. В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта. — М.: Дело, 1997. — 144 с.
59. Ачкасов А. И. Активные операции коммерческих банков. — М.: Консалтбанкир, 1994. — 80 с.
60. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? — М.: Финансы и статистика, 1995. — 384 с.
61. Банки и банковские операции в России / Под ред. М. Х. Лапидуса. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 336 с.
62. Банки и банковское дело / Ред. И. Т. Балабанов. — СПб.: Питер, 2000. — 256 с.
63. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. — 328 с.
64. Банківське право України: Навч. посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Ін Юре, 2000. — 384 с.
65. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник / За ред. П. Д. Біленчука. — К.: Атіка, 1999. — 400 с.
66. Банківський менеджмент: Навч. посібник / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. — К.: Основи, 1999. — 671 с.
67. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с.
68. Банковское дело: Учеб. — 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 464 с.
69. Банковское дело: Учеб. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.
70. Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л. Е. Миронова. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 412 с.
71. Банковское дело: стратегическое руководство / Ред. В. Платонов. — 2-е изд. — М.: Консалтбанкир, 2001. — 356 с.
72. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. — М.: Логос, 1998. — 344 с.
73. Беззуб А. А., Окунев И. В., Шатохина В. А. Каким будет банк ХХІ века? — Днепропетровск: Росток, 2001. — 256 с.
74. Белов В. А. Вопросы гражданско-правового регулирования договора банковского вклада // Бизнес и банки. — 2000. — № 14. — С. 1—3.
75. Белугин Ю. М. Сбережения и безналичные расчеты вкладчиков Сберегательного банка СССР. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 80 с.
76. Бизнес: Оксфорд. толковый сл.: Англо-рус. — М.: Прогресс-Академия, РГГУ, 1995. — 752 с.
77. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. — К.: Ника-Центр. — 1998. — 480 с.
78. Бланк И. А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, 2000. — 512 с.
79. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1994. — 720 с.
80. Болдаков В. Обов’язкове резервування як інструмент грошово-кредитної політики // Вісн. НБУ. — 1998. — № 1. — С. 52—54.
81. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. — М.: Ин-т новой экономики, 1999. — 574 с.
82. Боос К.-Х., Шульте-Маттлер Г. Базель ІІ: способы ограничения кредитных рисков при использовании внутренних рейтингов // Бизнес и банки. — 2001. — № 42. — С. 6—8.
83. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.
84. Бухвальд Б. Техника банковского дела: Пер. с нем. — М.: АО «Дис», 1994. — 234 с.
85. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручик. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.
86. Василишен Э. Н. Регулирование деятельности коммерческого банка. — М.: Финстатинформ, 1995. — 138 с.
87. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посібник. — К.: Академія, 2001. — 320 с.
88. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997. — 392 с.
89. Введение в банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. Г. Асхауэра. — М.: Науч. кн., 1996. — 629 с.
90. Вишневский А. А. Банковское дело Англии. — М.: Стаут, 2000. — 300 с.
91. Воронова Л., Олексієнко М. Д. Суть, завдання і значення звітності // Вісн. НБУ. — 1998. — № 9. — С. 49—51.
92. Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
93. Галайда В. Критичний аналіз співвідношення між заощадженнями та інвестиціями // Економіка України. — 1999. — № 6. — С. 58—63.
94. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. — К.: Основи, 1998. — 413 с.
95. Геллер И. Жилье — 2000: почти даром // Бизнес. — 2000. — 13 марта. — С. 48—49.
96. Глоссарий банковских терминов / Под ред. С. И. Кумок. — М.: Моск. фин. об-ние, 1994. — 288 с.
97. Головин Ю. В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 416 с.
98. Гроз’єан К. Як працювати з банком: Успіх роботи з банком — кредити, грошові вклади, платіжки або перекази: Пер. з нім. — К.: Основи, 1998. — 343 с.
99. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с.
100. Гуліев У. Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів формування: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / КНУ. — К., 1999. — 20 с.
101. Гумен І. Становлення ринку міжбанківських кредитів в Україні // Вісн. НБУ. — 1999. — № 6. — С. 58—61.
102. Гуревич А. Как жить в стране без фондового рынка? // Зеркало недели. — 1999. — 11 декабря. — С. 8.
103. Деньги, кредит, банки: Учеб. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 448 с.
104. Деньги. Кредит. Банки: Учеб. для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. — 622 с.
105. Дериг Х.-У. Универсальный банк — банк будущего. Финансовая стратегия на рубеже века: Пер. с нем. — М.: Междунар. отношения, 1999. — 384 с.
106. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки. — К.: Поліграф-книга, 2000. — 512 с.
107. Довгаль Ж. Банківський капітал: суть і значення // Вісн. НБУ. — 1998. — № 7. — С. 18—20.
108. Долан Э. Дж., Кэмпбэлл К. Д., Кэмпбэлл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика: Пер. с англ. — М.—Л.: Профико, 1991. — 448 с.
109. Доланд Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика / Пер. с англ. Б. Лукашевича и др. — СПб.: Литера плюс, 1994. — 406 с.
110. Доунс Дж., Гудман Дж. Э. Финансово-инвестиционный словарь / Пер. 4-го перераб. и доп. англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 586 с.
111. Евтух А. Т. Ипотека — механизм эффективного использования ресурсов. — Луцк: Волын. обл. тип., 2001. — 316 с.
112. Економічна енциклопедія. Т. 2 / Редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2001. — 848 с.
113. Енциклопедичний словник бізнесмена: Менеджмент, маркетинг, інформатика / За ред. М. І. Молдованова. — К.: Техніка, 1993. — 856 с.
114. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К.: Міжнар. екон. фундація, 2000. — 704 с.
115. Еремеева Г. Ф., Ткаченко Г. С. Основы сберегательного дела. — М.: Финансы, 1976. — 144 с.
116. Ерицян А. В. Кредитные организации: капитал и чистые активы // Бизнес и банки. — 2000. — № 49. — С. 1—4.
117. Ерицян А. В. Уставный капитал кредитной организации: правовые аспекты // Там же. — 2001. — № 1—2. — С. 3.
118. Ефимова Л. Г. Банковские сделки. — М.: Контракт, 2000. — 268 с.
119. Жилье взаймы // Бизнес. — 1999. — 16 августа. — С. 47.
120. Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 3-тє вид., випр. та доп. — К.: Знання, 2000. — 587 с.
121. Заруба О. Ресурсне забезпечення банку: розробка моделі // Вісн. НБУ. — 1998. — № 8. — С. 35—37.
122. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції» / Керівник авт. кол. А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, 1998. — 380 с.
123. Иванов В. В. Анализ надежности банка: Практ. пособие. — М.: Рус. деловая л-ра, 1996. — 320 с.
124. Иванов В. В. Ипотечное кредитование. — М.: Маркетинг, 2001. — 273 с.
125. Казимагомедов А. А. Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 256 с.
126. Качаєв Ю. Територіальні фактори банківської діяльності в Україні // Вісн. НБУ. — 2001. — № 4. — С. 11—15.
127. Кашин Ю. И. Сбережения населения в СССР. — М.: Финансы и статистика, 1979. — 174 с.
128. Кваснюк Б. Є. Національні заощадження України // Фінанси України. — 1997. — № 11. — С. 5—18.
129. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 352 с.
130. Киселев В. В. Управление банковским капиталом (теория и практика). — М.: Экономика, 1997. — 256 с.
131. Киселев В. В. Управление коммерческим банком в переходный период: Учеб. пособие для вузов. — М.: Логос, 1997. — 144 с.
132. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 404 с.
133. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків: Навч. посібник. — К.: Знання, 1996. — 120 с.
134. Колб Р. У. Финансовые деривативы: Учеб.: Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Информ. изд. «Филинъ», 1997. — 360 с.
135. Коммерческие банки: Пер. с англ. — 2-е изд. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э. и др. — М.: Космополис, 1991. — 480 с.
136. Конопатська Л. В. Регулювання банківської діяльності в Україні: Автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.04.01/ КНЕУ. — К., 1999. — 20 с.
137. Косован К. С. Управление ресурсами в коммерческом банке // Деньги и кредит. — 2001. — № 6. — С. 32—36.
138. Косой А. М. Межбанковский кредит // Деньги и кредит. — 2000. — № 2. — С. 31—39.
139. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. — К.: НІОС, 2001. — 224 с.
140. Кох Т. У. Управление банком: В 5 кн.: Пер. с англ.:— Кн. 1. — Уфа: Спектр, 1993. — 132 с.
141. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Моногр. — К.: МАУП, 1999. — 192 с.
142. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання / М. Д. Олексієнко, В. А. Ольшанський, Д. Д. Лилак, Е. В. Першиков — К.: Козаки, 1996. — 144 с.
143. Кредитование: Пер. с англ. — К.: ВНV — К., 1995. — 384 с.
144. Кротюк В. Л. Національний банк — центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре». — 248 с.
145. Кучма Л. Д. Україна: підсумки соціально-економічного розвитку та погляд у майбутнє // Урядовий кур’єр. — 2000. — 18 листопада. — С. 3—6.
146. Лаврушин О. И. Проблемы реформирования банковской системы России // Бизнес и банки. — 2001. — № 1—2. — С. 1, 2.
147. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник — 2-ге вид. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. — 215 с.
148. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. — Тернопіль: Екон. думка: Карт-бланш, 2001. — 320 с.
149. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. — Т. 2. — Таллинн, 1993. — 400 с.
150. Максимо В. Э. и др. Мировые финансы. — М.: ООО ИКК «ДеКА», 1998. — 768 с.
151. Мартинюк Ж. В. Ресурсна база комерційних банків // Фінанси України. — 1998. — № 11. — С. 112—114.
152. Маршалл А. Принципы экономической науки: В 5 т. — Т. 3. — М.: Прогресс, 1993. — 351 с.
153. Маршалл Д. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. — М.: Инфра-М, 1998. — 784 с.
154. Масленников В. В. Зарубежные банковские системы. — М.: Элит, 2001. — 392 с.
155. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн. 3.: Технология финансового менеджмента клиента. — М.: Перспектива, 1997. — 283 с.
156. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституційних координатах // Вісн. НБУ. — 1999. — № 11. — С. 6—15.
157. Меламед М. Методологічні проблеми обчислення та аналізу заощаджень домашніх господарств // Там само. — 2000. — № 2. — С. 15—18.
158. Миллер Р. Л., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело. — М.: ИНФРА, 2000. — 856 с.
159. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишина. — К.: Основи, 1998. — 963 с.
160. Мікроекономіка і макроекономіка / За заг. ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998. — 518 с.
161. Міщенко В., Науменкова С. Правові засади організації банківського нагляду // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 8. — С. 63—66.
162. Мовсесян А. Г. Интеграция банковского и промышленного капитала: современные мировые тенденции и проблемы развития в России. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 443 с.
163. Москвин В. А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 240 с.
164. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. — К.: КНЕУ, 1999. — 368 с.
165. Носкова И. Я. Валютные и финансовые операции: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. — 334 с.
166. Облік та аудит у комерційних банках / За ред. А. М. Герасимовича. — Львів: Фенікс, 1999. — 512 с.
167. Общая теория денег и кредита: Учеб. / Под ред. Е. Ф.Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 . — 304 с.
168. Одарюк А. Кто заплатит за кирпич? // Бизнес. — 2001. — 5 марта. — С. 34, 35.
169. Олексієнко М. Д., Ольшанский В. А., Ярмак В. М. Грошові заощадження населення. — К.: «Знання» України, 1991. — 64 с.
170. Ольшаный А. И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. — М.: Рус. деловая лит-ра, 1997. — 352 с.
171. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. М. Мочерного. — Тернопіль: Тарнекс, 1993. — 688 с.
172. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. — К.: Вища шк.; Знання, 1997. — 743 с.
173. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра, 1994. — 330 с.
174. Островская О. М. Банковское дело: Толковый слов. — М.: Гелиос АРВ, 1999. — 400 с.
175. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 272 с.
176. Панова Г. С. Банковское обслуживание частных лиц. — М.: АО «ДИС», 1994. — 352 с.
177. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М.: ИКЦ «ДИС», 1997. — 464 с.
178. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 320 с.
179. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. — К.: Либідь, 1998. — 416 с.
180. Полфреман Д., Форд Ф. Основы банковского дела. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 624 с.
181. Поляков В. П., Московкина Л. А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 190 с.
182. Послання Президента України до Верховної Ради України «Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000—2004 роки»// Урядовий кур’єр. — 2000. — 23 лютого. — С. 5—12.
183. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 280 с.
184. Проценко С., Підручний А. Модель організації міжбанківського ринку кредитних ресурсів // Вісн. НБУ. — 1998. — № 8. — С. 47—51.
185. Раєвський К., Алексеєнко М. Роль субординованого капіталу у формуванні ресурсної бази банків // Там само. — 2001. — № 9. — С. 18—20.
186. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — 3-е изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 480 с.
187. Ракитский Б. В., Шохин А. Н. Закономерности формирования и реализации трудовых доходов при социализме. — М.: Наука, 1987. — 318 с.
188. Расказов Е. А. Управление свободными ресурсами банка. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 96 с.
189. Распутна Л. В. Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку та оптимізація їх розподілу: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.03.02/КНЕУ. — К., 2000. — 16 с.
190. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб./ Под ред. А. Г. Грязновой. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 416 с.
191. Ричаківська В., Олексієнко М. Ощадні (депозитні) сертифікати: суть та фінансовий облік // Вісн. НБУ. — 1999. — № 5. — С. 28—31.
192. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 341 с.
193. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 360 с.
194. Романенко Л. Ф. Банківський маркетинг: Моногр. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. — 484 с.
195. Романик М., Олексієнко М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісн. НБУ. — 1998. — № 5. — С. 34—37.
196. Российская банковская энциклопедия. / Редкол.: О. И. Лаврушин (гл. ред.) и др. — М.: Энциклопед. творчес. ассоц., 1995. — 552 с.
197. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. 2-го изд. — М.: Дело Лтд, 1995. — 768 с.
198. Рудько-Силиванов В. В., Савалей В. В. К вопросу развития инструментов рефинансирования с использованием долговых обязательств предприятий // Деньги и кредит. — 2000. — № 3. — С. 12—16.
199. Руководство по кредитному менеджменту: Пер. с англ. / Под ред. Б. Эдвардса. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 464 с.
200. Савлук М. Грошово-кредитна політика Національного банку України та оцінка її ефективності // Вісн. НБУ. — 1999. — № 1. — С. 3—7.
201. Савлук М. І., Дорофєєва Н. В. Щоб гривні не перетворилися на папірці // Урядовий кур’єр. — 2001. — 8 вересня. — С. 12.
202. Савлук М. І., Сугоняко О. Чи вистачає грошей економіці України // Вісн. НБУ. — 1997. — № 4. — С. 19—21.
203. Севрук В. Т. Банковские риски. — М.: Дело Лтд, 1994. — 72 с.
204. Семюельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Підручник: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 676 с.
205. Сенищ П., Ричаківська В., Алексеєнко М. Д. Теоретичні аспекти реформування бухгалтерського обліку в банках // Вісн. НБУ. — 1997. — № 11. — С. 3—9.
206. Симановский А. Ю. Достаточность банковского капитала: новые подходы и перспективы их реализации // Деньги и кредит. — 2000. — № 6. — С. 20—27.
207. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. 4-го перераб. изд. — М.: Catallaxy, 1994. — 957 с.
208. Словник фондового ринку / Авт.-уклад.: А. Т. Головко, В. Ф. Кобзар, О. О. Науменко та ін. — К.: УМК Центр, 1999. — 288 с.
209. Стельмах В. Доля гривні й банківської системи України // Вісн. НБУ. — 2000. — № 8. — С. 2—9.
210. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 1998. — 528 с.
211. Суторміна В. М., Савчук Н. В. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 72 с.
212. Тавасиев А. М., Ребельский Н. М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 304 с.
213. Таранкова Л. Г. Институциональный анализ проблем современной банковской системы России // Бизнес и банки. — 2001. — № 31. — С. 1—3.
214. Тарнавский В. Технология срочного «ремонта» банковской системы. Опыт новых рыночных стран в преодолении банковских кризисов в 80-90-тые годы // Банковская практика за рубежом. — 1999. — № 10. — С. 16—33.
215. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.
216. Тєньков С. Поручитель: я не я і підпис не мій // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — 30 грудня. — С. 26.
217. Уайтинг Д. П. Осваиваем банковское дело: Пер. с англ. / Под ред. В. А. Микрюкова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. — 240 с.
218. Универсальный энциклопедический словарь. — М.: Большая рос. энцикл., 1999. — 1551 с.
219. Усоскин В. М. Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов // Деньги и кредит. — 2000. — № 3. — С. 39—51.
220. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Все для вас, 1993. — 320 с.
221. Уткин Э. А., Морозова Г. И., Морозова Н. И. Нововведения в банковском бизнесе России. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 352 с.
222. Федоренко В. М., Федоренко А. В. Денежное обращение и кредит капиталистических стран: Учеб. — К.: Выща шк., 1989. — 288 с.
223. Финансово-кредитный словарь: В 3 т. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. — Т. 1. — М.: Финансы и статистика, 1984. — 511 с.
224. Финансы, деньги, кредит: Учеб. / Под ред. О. В. Соколовой. — М.: Юристъ, 2000. — 784 с.
225. Финансы: Толковый словарь: Англо-рус. — М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 1998. — 496 с.
226. Фомина Л. М., Алексеенко М. Д. Учет в банках. — К.: Выща шк., 1988. — 304 с.
227. Халява С. П. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулювання: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01/ХДУ. — Харків, 1998. — 20 с.
228. Ходачук О. Фонд гарантирования вкладов физических лиц // Фондовый рынок. — 2001. — № 12. — С. 4.
229. Цивільний кодекс України. — К.: Сірін, 1998. — 112 с.
230. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — Кн. 1 — 864 с.
231. Черкасов В. Е. Банковские операции: финансовый анализ. — М.: Консалтбанкир, 2001. — 288 с.
232. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 272 с.
233. Шимкович В. «За» и «против» новых правил резервирования // Банковская практика за рубежом. — 1999. — № 9. — С. 73—77.
234. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М.: Прогресс, 1982. — 528 с.
235. Шустров А. А. Европейский центральный банк: инструменты денежно-кредитной политики // Деньги и кредит. — 2000. — № 7. — С. 58—65.
236. Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л. И. Абалкин. — М.: Экономика, 1999. — 1055 с.
237. Ющенко В. А., Лисицький В. І. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. — К.: Скарби, 1998. — 288 с.
238. Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1998. — 444 с.
239. Ярмак В. Н., Алексеенко М. Д., Ольшанский В. А. Потребительский кредит и развитие агропромышленного комплекса // Экономика и организация сельского хозяйства: Респ. межвед. тематич. науч. сб. — Вып. 84. — К.: Урожай, 1989. — С. 23, 24.
240. Яценко В., Винер М. Надо ли Украине ускорить «клонирование» частных пенсионных фондов? // Зеркало недели. — 1999. — 20 ноября. — С. 8.
241. Demirguc-Kunt A., Detragache E. The Determinants of Banking Crises: Evidence from Developed and Developing Countries. — IMF Working Paper. — 1997.
242. Europeans infiltrate ranks of world’s biggest banks. Bank Atlas // Euromoney. —2001. — June. — P. 140—170.
243. Garcia G. Deposit Insurance: A Survey of Actual and Best Practices. — IMF Working Paper. —1999. — № 99/54. — April.
244. Helfer R. T. What Deposit Insurance Can and Cannot Do // Finance and Development. — 1999. — Vol. 36, № 1.— March.
245. Honohan P. Perverse Effects of a Ratings-related Capital Adeguacy System. Word Bank. — 2000. — May.
246. Sloman J. Economics. London, «Harvester Wheatsheaf», 1995.
247. The New Capital Adeguacy Accord, Basel: BIS, 2001. — January.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024