top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Безпека банківської діяльності arrow 1.4. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.4. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки

1.4. Діяльність персоналу банку щодо виконання заходів безпеки

   Ефективність забезпечення безпеки банку — це результат роботи всього його колективу. Не може бути якісною безпека у банках, де вона є справою тільки одного підрозділу, хай навіть найпрофесійнішого. Безпеку забезпечує кожен підрозділ, кожен працівник банку, виконуючи свої обов’язки відповідно до встановлених норм.
   Керівники банку є організаторами банківської безпеки і користуються правом остаточного рішення у цих питаннях.
   Політика банківської безпеки розробляється всім керівним складом банку і затверджується його керівним органом. Керівний склад банку відповідає за організацію безпеки банківської діяльності, створення умов ефективного виконання її заходів, загальне керівництво забезпеченням безпеки банку. Начальник підрозділу (управління, служби, відділу) безпеки безпосередньо відповідає за організацію та ефективне проведення заходів безпеки, своєчасне інформування керівного складу банку про виникнення загрози. Особлива відповідальність начальника підрозділу (управління, служби, відділу) безпеки полягає у своєчасному проведенні заходів, спрямованих на попередження дій конкурентів, недобросовісних клієнтів та працівників, кримінальних елементів, які можуть завдати шкоди банку.
   Керівник банку з питань безпеки зобов’язаний:
- визначати мету та основні напрямки забезпечення безпеки банківської діяльності;
- віддавати накази про створення підрозділу безпеки, склад банківської і комерційної таємниці, введення режимних заходів у підрозділах банку, внутрішні правила роботи, а також про перелік осіб, допущених до банківської і комерційної таємниці у повному обсязі;
- давати завдання підрозділам банку щодо підсилення безпеки банківської діяльності відповідно до зміни умов його функціонування (політичних, економічних, правових, соціальних) або змін у структурі банку й тактиці його діяльності;
- періодично контролювати стан банківської безпеки та заслуховувати звіт начальника підрозділу (управління, служби, відділу) безпеки про заходи, що проводяться з метою закриття каналів вилучення цінної інформації банку і виконання встановленого режиму в його підрозділах;
- здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників банку за ефективне виконання ними заходів режиму безпеки.
   Обов’язки працівників банку щодо виконання вимог банківської безпеки:
- дотримуватись установленого в банку режиму охорони;
- зберігати у таємниці всі службові відомості, про які відомо працівникові банку у зв’язку з виконанням ним посадових обов’язків, утримувати інших службовців від розголошення відомостей, які є банківською чи комерційною таємницею або його конфіденційною інформацією;
- виконувати встановлені порядок і правила роботи з документами й виробами всіх категорій таємності, а також з клієнтами, позичальниками, партнерами;
- на вимогу представників підрозділу безпеки надавати для перевірки всі матеріали, що закріплені за працівником банку, в яких є відомості, що становлять банківську або комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію банку; давати пояснення про порушення встановлених правил виконання робіт, обліку та зберігання матеріалів, про факти розголошення таємниці, втрати документів і виробів таємного та конфіденційного характеру. Про втрату або нестачу документів, виробів, що містять банківську чи комерційну таємницю, або його конфіденційну інформацію, посвідчень, перепусток, ключів від режимних приміщень, сховищ, сейфів, особистих печаток, а також про причини та умови можливої втрати закритої інформації негайно повідомляти свого безпосереднього керівника та службу безпеки;
- ретельно і з необхідною ефективністю виконувати встановлені правила і порядок проведення банківських операцій, запобігати нанесенню банку збитків або шкоди, не допускати порушення встановлених у банку заходів безпеки;
- дотримуватись установлених правил ведення службових переговорів і передання інформації на всіх лініях зв’язку, використання розмножувальної техніки та роботи з програмними засобами;
- не використовувати на роботі та в приміщеннях банку власну кіно-, відео- і фотоапаратуру, технічні засоби банку з корисливою метою та як розважальні засоби;
- знати, кому з працівників банку дозволено працювати з відомостями, до яких допущено даного працівника, і в якому обсязі такі відомості можуть доводитись до цих працівників. У випадках спроби сторонніх осіб чи організацій отримати інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю та конфіденційну інформацію банку, повідомити про це безпосереднього керівника та службу безпеки.

Література
1. Давыдов И. Система безопасности фирмы // Служба безопасности. — 1999. — № 2—3.
2. Давыдов И. Тайна фирмы. — К.: Фирма-Колир 2, 1993.
3. Драга А. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. — М.: МГТУ, 1998.
4.
Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. — К.: Істина, 2000.
5.
Казакевич О., Кочев Н. и др. Предприниматель в опасности: способы защиты. — М.: УППИКС, 1992.
6. Кириченко Л., Винокуров Ю., Могильный А. Секреты безопасности бизнеса. — Донецк: КП “Регион”, 2000.
7. Клеков А., Мартыненко С., Житник Ю. Основы банковской безопасности // Служба безопасности. — 1999. — № 9—10.
8.
Клеков О. Банківська безпека. — К.: Бліц-інформ, 1997.
9.
Людаев В. Безопасность и деятельность банков // Бизнес. — 1995. — № 5.
10. Могильный А., Бесчастный В., Винокуров Ю. Основы безопасности бизнеса. — Донецк: КП “Регион”, 2000.
11. Принципы безопасности банка и банковского бизнеса в России. — М.: Банковский деловой центр, 1997.
12. Секреты коммерческой безопасности. — М.: Инфоарт, 1993.
13. Чернявский А. Безопасность предпринимательской деятельности. — К.: МАУП, 1998.
14. Шаваев А. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. — М.: Инфра-М, 1995.
15. Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия. — М.: Ось-89, 1995.
16.
Ярочкин В., Шевцова Т. Словарь терминов и определений по безопасности и защите информации. — М.: Ось-89, 1996.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024