top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти
top_right_2
top_left_3
top_right_3
5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

5.3. Методика проектування цін на будівельно-монтажні роботи та окремі об’єкти

   Для визначення кошторисної вартості реальних інвестиційних об’єктів (підприємств, їх черг, пускових комплексів, кварталів забудови, окремих складних будівель і споруд, які виділені у самостійні будови) складаються такі кошторисні документи: у складі проекту (на перший стадії проектування) — локальні та об’єктні кошторисні розрахунки; кошториси на проектно-дослідницькі роботи; зведений кошторисний розрахунок; зведений, об’єктний і локальні ресурсні кошториси; відомість витрат; відомість базисної кошторисної вартості будівництва об’єктів, що входять до пускового комплексу; відомість базисної кошторисної вартості об’єктів і робіт з охорони довкілля.
   У 1998 р. нормативна база для розробки проектно-кошторисної документації складалася з:
- кошторисних норм України на будівельні роботи і монтаж устаткування (РНУ-93, НМУ-93);
- одиничних розцінок України на будівельні роботи (ОРУ-96);
- кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і механізмів (СНі РУ-93/96);
- розцінок на монтаж устаткування (РМУ-96);
- середніх районних кошторисних цін на привізні матеріали, вироби і конструкції (СРСЦ 4.04-96), скоригованих для умов будівництва в Україні;
- єдиних для України середніх кошторисних цін на місцеві будівельні матеріали, вироби і конструкції (СЕСЦ-96);
- кошторисних цін на перевезення вантажів для будівництва (СЦПВ 4.09-96), скоригованих для України;
- граничних цін на матеріали, вироби і конструкції (франко-приоб’єктний склад) (лист Держкоммістобудування від 11.10.96 № 6/390);
- норм поточних витрат у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.91 № 236;
- норм планових нагромаджень;
- лімітованих та інших витрат, що визначені в ДБН IV-16-96, ч. 1.
   Для перерахунку зведених кошторисів у ціни поточного року встановлені підвищуючі індекси і коефіцієнти:
- індекси для визначення кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт;
- індекси для визначення базисної кошторисної вартості устаткування, меблів та інвентаря;
- коефіцієнти для визначення надбавок, що враховують збільшення прямих і накладних витрат і планових нагромаджень понад ті, що враховані у базисній кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт.
   Уся ця нормативна база використовується для складання локальних та об’єктивних кошторисних розрахунків у цінах 1997 р. та зведеного кошторису (див. додаток до розділу).
   Зведений кошторис складається з двох частин:
- базисна кошторисна вартість з урахуванням резерву коштів на передбачувані роботи і витрати;
- кошти на компенсацію витрат, пов’язаних з ринковими умовами здійснення будівництва, в тому числі обов’язкові відрахування, збори і платежі, резервний фонд замовника і резервний компенсаційний фонд замовника.
   Згідно із законодавством України до договірної ціни і в розрахунки за виконані роботи (ф. № КБ-3, № КБ-2 в) включаються такі податки і збори:
- плата (податок) на землю;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- збір за спеціальне використання природних ресурсів;
- збір за забруднення навколишнього природного середовища;
- збір у Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення;
- збір до Державного інноваційного фонду.
   Збори на обов’язкове соціальне страхування і державне пенсійне страхування передбачаються в складі поточних витрат.
   Згідно з ДБН IV-16-96 базисна кошторисна вартість будівництва — це частка розрахункової кошторисної вартості, що визначається кошторисними документами, складеними проектною організацією в цінах 1997 р., з урахуванням ринкових умов, які склалися на 1 січня того року, в якому передбачається будівництво, на підставі кошторисних нормативів і нормативних актів відповідно до чинного законодавства.
   Договірні ціни враховують усі витрати підрядної організації та замовника і обумовлюються при укладанні договорів, прогнозуванні вартості підрядних робіт, розрахунках між замовником і підрядником (субпідрядником) за виконані роботи. Узгоджуються договірні ціни на переговорах між учасниками інвестиційного процесу або на тендерних торгах.
   Розрізняють кілька видів договірних цін:
- тверді (остаточні) на весь обсяг будівництва. Вони враховують майбутнє коливання цін і не коригуються стосовно фактичного рівня інфляції. Як правило, такі ціни встановлюються для об’єктів зі строком будівництва не більше року;
- динамічні (відкриті), які мають, як правило, незмінну частину витрат (базисну кошторисну вартість). Ця частка коригується в процесі будівництва відповідно до фактичного рівня інфляції.
   До складу договірної ціни включаються:
- базисна кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт у цінах 1997 р.;
- інші витрати, що входять до базисної кошторисної вартості будівництва (збільшення прямих і поточних витрат і планових нагромаджень, витрати на перевезення та відрядження робітників-будівельників);
- частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати;
- базисна кошторисна вартість пусконалагоджувальних робіт;
- витрати, доплати і знижки, що встановлюються в процесі переговорів або торгів (тендерів).
   Ціна (кошторисна вартість) визначається за формулою:

Ц = Кв + (КвНп) / 100 = Кв ∙ (1 + Нп / 100),

де Кв — кошторисна собівартість будівельно-монтажних робіт (сума прямих і накладних витрат);
Нп — норматив планових нагромаджень (нормативний прибуток).
   Необхідні прямі витрати визначаються нормами витрат матеріалів, конструкцій і деталей, нормами витрат праці, нормами використання будівельних машин і механізмів.
   Крім того, при визначенні кошторисної вартості слід враховувати витрати, пов’язані з обслуговуванням процесу будівельного виробництва, забезпеченням його обіговими коштами. З цією метою застосовують норми і нормативи, що затверджуються Кабінетом Міністрів України: норми амортизаційних відрахувань по будівельних машинах і механізмах; норми накладних витрат; норми заготівельно-складських витрат; норми націнок постачальницько-збутових організацій; норматив планових нагромаджень. Прямі витрати обчислюються за формулою:

Пв = å (ОріЕрі + ОкіНіЦі),

де Орі — кількість (обсяг) окремих видів робіт або конструктивних елементів в одиницях вимірювань, які відповідають затвердженим розцінкам;
Ері — одинична розцінка і-ї роботи;
Окі — обсяг конструктивних елементів відповідних видів робіт, вартість матеріалів яких не включено в одиничну розцінку;
Ні, Ці — відповідно норма витрат і кошторисна ціна матеріалів, конструктивних елементів, які не враховані в одиничних розцінках.
   У складі кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт прямі витрати становлять у середньому 62—67 %. Їх частка коливається залежно від галузі господарства, а в житловому будівництві — залежно від регіонів міст, зон будівництва і видів будинків. Середня структура елементів прямих витрат уточнюється по кожному об’єкту в базисних кошторисних цінах 1997 р.
   Графічні базисні ціни на матеріали, вироби та конструкції (франко-станція відправлення) визначаються згідно з державною кошторисною базою 1997 р. До граничних цін додається вартість транспортних і заготівельно-складських витрат.
   Розрахункова структура накладних витрат, яка може використовуватись при укладанні контрактів і формуванні договірних цін, сьогодні має такий вигляд (табл. 5.2).

Таблиця 5.2

СТРУКТУРА НАКЛАДНИХ ВИТРАТ, УРАХОВАНИХ БАЗИСНОЮ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ В ЦІНАХ 1997 р.

Статті витрат

%

Основна і додаткова зарплата

34,92

Внески у соцстрах та фонд зайнятості

32,28

Амортизація, передбачена поточними витратами

0, 65

Витрати на відрядження і роз’їзди

0,48

Послуги зв’язку і телефонізації

3,83

Витрати на утримання будинків

0,81

Теплова енергія

4,12

Електроенергія

0,38

Охорона об’єктів (в тому числі позавідомча)

0,97

Витрати на утримання вищих організацій

0,71

Охорона праці і техніка безпеки

2,54

Витрати на підготовку до введення в експлуатацію

3,62

Знос малоцінних предметів

6,58

Витрати на проектування виробництва робіт

0,32

Інші витрати

7,79

   Планові нагромадження встановлюються в розмірі 30 % до суми прямих і накладних витрат, що в складі кошторисної вартості становить 23,08 % згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 № 65. Розподіл коштів, що враховані масою планових нагромаджень, здійснюється за такими напрямами (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

РОЗПОДІЛ ЗА НАПРЯМАМИ КОШТІВ, ЩО ВРАХОВАНІ МАСОЮ ПЛАНОВИХ НАГРОМАДЖЕНЬ

Статті витрат

% від маси планових нагромаджень

Платежі в держбюджет

29,8

Відрахування на матеріальну допомогу та заохочення

3,8

Кошти на соціальний розвиток,

28,3

у тому числі на покриття збитків житлово-комунального господарства

18,8

Кошти на розвиток виробництва науки і техніки,

38,1

у тому числі на розвиток виробництва

18,3

   Для приведення даних до виміру в гривнях інвестиції в незавершеному будівництві індексуються окремо в будівельно-монтажні роботи та у витрати на придбання машин, обладнання, устаткування. Залежно від терміну освоєння інвестицій застосовуються відповідні індекси.
   Оптові ціни на будівельні матеріали та вироби у 1998 р. зросли в 3,04 раза порівняно з 1982 р., а оптові ціни підприємств машинобудування — у 4,66 раза.
   В цілому обсяг інвестицій (вартість будівництва) підприємств, будинків і споруд визначається замовником.
   Вартість будівництва включає:
- договірну ціну, що складається з вартості робіт, які підлягають виконанню генеральним підрядником за контрактом;
- частину базисної кошторисної вартості будівництва, що належить до діяльності замовника;
- базисну кошторисну вартість пусконалагоджувальних робіт;
- додаткові витрати замовника, спричинені формуванням ринкових відносин;
- обов’язкові відрахування, збори і платежі, передбачені чинним законодавством;
- податок на додану вартість;
- премію за введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва;
- додаткові витрати на розвиток матеріально-технічної бази будівельної організації, якщо вони передбачені будівельним контрактом.
   За підсумками розрахунку вартості будівництва показуються зворотні суми, тобто кошти, що повертаються замовнику після введення об’єкта в експлуатацію.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024