top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Інвестування arrow 1.4.2. Поняття про інвестиційний проект
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.4.2. Поняття про інвестиційний проект

1.4.2. Поняття про інвестиційний проект

   У Методичних рекомендаціях з оцінки інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування наводяться такі тлумачення інвестиційного проекту: “справа”, “діяльність”, “захід, що передбачає здійснення комплексу будь-яких дій, які забезпечують досягнення певних завдань”. Ближче до цього поняття за змістом терміни “господарський захід”, “комплекс робіт”, “проект як система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, які необхідні для здійснення будь-яких дій чи які описують дії”.
   На основі аналізу наведених визначень та ознак бізнес-проекту можна сформулювати узагальнене визначення поняття інвестиційного бізнес-проекту. Інвестиційний проект — це обмежена за часом цілеспрямована зміна системи зі встановленими вимогами до якості результатів, можливими межами витрат коштів та ресурсів і специфічною організацією з його розробки та реалізації.
   Класифікація проектів. Множина бізнес-проектів може класифікуватися за різними ознаками. Очевидно, що наведена нижче схема класифікації не єдина, однак у більшості випадків вона уявляється нам корисною.
   Виокремлено такі основи класифікації бізнес-проектів:
   тип проекту — за основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект;
   клас проекту — за складом і структурою проекту та його предметною галуззю;
   масштаб проекту — за розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на зовнішнє середовище;
   тривалість проекту — за терміном здійснення проекту;
   складність проекту — наприклад, за ступенем фінансової, технічної чи іншої складності;
   вид проекту — за характером предметної галузі проекту.
   Розглянемо основні різновиди проектів:
   1. Тип проекту — технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний.
   2. Клас проекту — монопроект, мультипроект, мегапроект.
   3. Масштаби проекту — дрібний, середній, великий, дуже великий. Або інша класифікація: міждержавні, міжнародні, національні, міжрегіональні, регіональні, міжгалузеві, галузеві, корпоративні, відомчі, проекти одного підприємства.
   4. За тривалістю проекти можуть бути короткотермінові (до 3 років), середньотермінові (від 3 до 5 років), довготермінові (понад 5 років).
   5. Вид інвестиційних проектів: інноваційний та організаційний, науково-дослідний, навчально-освітній, змішаний.
   Більшість бізнес-проектів носить інвестиційний (витратний) характер. Величина інвестицій, які необхідні для здійснення бізнес-проекту, залежить від усіх перелічених ознак та насамперед від масштабу, тривалості та ступеня складності проекту.
   До інвестиційних проектів зазвичай належать проекти, головною метою яких є вкладення коштів у різні види бізнесу з метою отримання прибутку. В цій групі бізнес-проектів виокремлюють інноваційні проекти, до яких належить система різноманітних нововведень, що забезпечують безперервний розвиток організаційно-економічних систем.
   Однією з найвідоміших спроб ввести стандартизований підхід до оцінки та аналізу інвестиційних проектів була діяльність Міжнародного центру промислових досліджень при ЮНІДО. У 1972 р. було опубліковано “Керівництво з оцінки проектів”, яке стало значним дослідженням з цього питання. Враховуючи загальну орієнтацію на використання цієї методики у країнах з ринковою економікою, яка тільки-но формується, а також зважаючи на той факт, що у роботі над створенням методики ЮНІДО брали участь головні міжнародні фінансові інститути (такі як Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд) не дивно, що саме ця методика стала еталоном аналізу інвестиційних проектів, які здійснюються на території СНД, зокрема в Україні.
   Нині за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) деякі українські банки фінансують інвестиційні проекти підприємств малого та середнього бізнесу (з приватною формою власності), що здійснюють свою діяльність у галузях сільського господарства, харчової промисловості та послуг. Клієнти банків, які бажають скористатися коштами кредитної лінії від ЄБРР, повинні подати на розгляд банку клопотання про одержання кредиту, обґрунтований бізнес-план та необхідні для здійснення такого кредитування документи.
   До підприємств, для яких розробляється подібний інвестиційний проект, висуваються такі вимоги:
- допроектні активи не повинні перевищувати 2,5 млн дол. США (за винятком споруд і будівель);
- кількість працюючих не повинна перевищувати 500 осіб;
- діяльність підприємства має відповідати вимогам охорони довкілля, що висуває ЄБРР;
- максимальне співвідношення загального боргу (кредит ЄБРР) до власного капіталу має становити 70:30 %, а власний внесок у проект — не менше 30 % вартості проекту;
- коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку після сплати податків, амортизаційних відрахувань і витрат на сплату відсотків з усіх позичок позичальника до всієї заборгованості позичальника з урахуванням кредиту ЄБРР) повинен бути не меншим 1,3:1;
- вартість застави не повинна бути меншою за 120 % від суми загальної заборгованості за кредитом.
   Кредитні кошти не спрямовуються:
- на рефінансування вже існуючих зобов’язань приватних підприємств або фінансування придбаних цінних паперів діючих підприємств і нерухомості;
- на реалізацію проектів, пов’язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї тощо.
   Бізнес-план до інвестиційного проекту розробляється відповідно до типової форми, яка надається банком клієнтові (див. додаток 1).
   Умови кредитування:
   1) мінімальна сума кредиту — 50 тис. дол. США;
   2) максимальна сума кредиту — 2 млн дол. США;
   3) термін короткострокового кредиту — від 6 до 12 місяців;
   4) максимальний термін довгострокового кредиту — 5 років;
   5) максимальна відстрочка погашення основної суми боргу — 2 роки (тривалість пільгового періоду);
   6) орієнтовна відсоткова ставка — 15 % річних;
   7) відсотки за кредитом сплачуються клієнтом банку-учаснику щоквартально чи щомісячно (при короткостроковому кредитуванні) за принципом нагромаджувального підсумку.
   Інвестиційний проект, що пройшов аналіз в українському банку-учаснику і дістав позитивний відгук, передається на розгляд до спеціальної комісії НБУ та фінансового консультанта ЄБРР. Після ґрунтовної оцінки такого проекту можливе прийняття позитивного рішення щодо його фінансування.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024