top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Банківські операції arrow 8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів
top_right_2
top_left_3
top_right_3
8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

   Для фінансування проектів пріоритетних напрямів розвитку економіки України існує певний порядок залучення іноземних кредитів і надання гарантій Кабінетом Міністрів України для забезпечення зобов’язань юридичних осіб-резидентів за цими кредитами.
   Гарантії КМУ стосуються погашення кредитів, які залучаються у формах:
- кредитів, наданих іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями та іноземними банками відповідно до міжнародних договорів України;
- міжбанківських кредитних ліній, оформлених Українським експортно-імпортним банком чи іншими банками — агентами Кабінету Міністрів України з іноземними банками і міжнародними фінансовими організаціями;
- кредитів в іноземній валюті, які надаються юридичним особам-резидентам міжнародними фінансовими організаціями, іноземними банками та іншими фінансово-кредитними установами відповідно до міжнародних договорів України, за умови обслуговування даних кредитів банками-агентами.
   Тут можна виділити два різновиди кредитів:
   а) залучення юридичними особами-резидентами кредитів, погашення яких передбачає умову валютної самоокупності проектів;
   б) залучення юридичними особами-резидентами іноземних кредитів, погашення яких передбачає умову використання коштів з державного бюджету України. Розгляд таких заявок здійснюється лише у тому разі, якщо відповідні кошти передбачалися в державному бюджеті.
   Залучення резидентами кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України (КМУ), погашення яких передбачає умову валютної самоокупності, здійснюється у такий спосіб.
   Перед отриманням кредитів під гарантії КМУ юридичні особи-резиденти звертаються
- до Національного агентства реконструкції і розвитку, Мінекономіки та Мінфіну з питань пріоритетних напрямів використання іноземних кредитів, вимог до цінової експертизи, процедурних умов порядку надання гарантій КМУ;
- в Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі з питань організації міжнародних торгів, цінової і юридичної експертизи імпортних та експортних контрактів;
- до банку-агента з питань фінансових умов іноземних кредитних ліній, порядку оформлення внутрішніх кредитних угод, договорів застави, схем погашення іноземних кредитів.
   Перед наданням гарантій КМУ проводиться державна експертиза проектів, для яких залучаються іноземні кредити.
   Для отримання гарантій КМУ резидент подає лист-клопотання до Національного агентства реконструкції і розвитку. В разі позитивного рішення заява виноситься на розгляд у Валютно-кредитну Раду КМУ. Якщо Валютно-кредитна Рада прийме позитивне рішення, резиденти укладають:
- внутрішні кредитні угоди, договори застави з банками-агентами;
- угоди-зобов’язання з центральними органами виконавчої влади згідно з галуззю діяльності, Національним агентством реконструкції і розвитку, Мінекономіки і Мінфіном про надання необхідної інформації стосовно ефективності використання кредитних коштів. Після отримання гарантій КМУ банк-агент складає з іноземним кредитором індивідуальну кредитну угоду.
   Перелік документів, які надаються юридичною особою-резидентом для отримання іноземного кредиту, повернення якого гарантується КМУ і який передбачає умову валютної самоокупності, включає:
- анкету предмета застави, вартість якого має покривати розмір кредиту, що залучається з урахуванням процентів і витрат на обслуговування;
- висновки незалежної аудиторської фірми про можливості реалізації предмета застави з урахуванням кон’юнктури ринку;
- техніко-економічне обгрунтування (бізнес-план);
- річний баланс, завірений аудиторською фірмою і баланс на останню звітну дату (з відміткою державної податкової адміністрації);
- імпортні контракти, для фінансування яких залучається кредит в іноземній валюті під гарантії КМУ;
- експортні контракти та інші договори на реалізацію продукції, за рахунок якої здійснюється погашення кредиту і процентів за ним;
- цінова експертиза імпортних та експортних контрактів, а в разі необхідності — експертиза економічної ефективності проекту;
- розрахунок окупності проекту;
- висновки екологічної експертизи (при необхідності);
- виписки з розрахункового і валютного рахунків в обслуговуючому банку;
- зобов’язання про відкриття валютного і розрахункового рахунків у банку-агенті і направлення на них усіх фінансових коштів;
- зобов’язання про щомісячне подання Національному агентству реконструкції і розвитку та Мінекономіки інформації про ефективність використання іноземного кредиту;
- нотаріально засвідчені копії статутних документів і свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;
- довідка державної податкової адміністрації про стан розрахунків з бюджетом.
   Іноземні кредитори можуть розміщувати кредити в іноземній валюті і без гарантій КМУ, але для їх одержання резидентам України необхідно отримати спеціальне реєстраційне свідоцтво.
   Національний банк України встановив певні вимоги щодо одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних інвесторів.
- Резиденти України можуть отримувати кредити в іноземній валюті від нерезидентів у безготівковій формі для здійснення діяльності відповідно до їхніх статутних документів.
- Для погашення заборгованості за кредитами, а також нарахованих процентах резиденти України можуть купувати іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України.
- Для отримання реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту в іноземній валюті резиденту України необхідно подати в обласне управління НБУ лист-повідомлення встановленої форми. Обласне управління НБУ саме видає реєстраційне свідоцтво на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземних кредиторів. При цьому НБУ не здійснює реєстрацій таких операцій, як одержання резидентом від нерезидента кредиту у формі відстрочки платежу за реалізовані товари або отримані послуги.
- Уповноважені банки згідно зі своєю ліцензією на здійснення операцій з валютними цінностями можуть залучати кредитні ресурси від іноземних банків-кореспондентів на строк до одного року з урахуванням можливого подовження кредиту (однак загальний строк користування кредитом не може перевищувати один рік) без отримання реєстраційного свідоцтва. Для залучення кредитних ресурсів на строк більше одного року уповноважені банки повинні отримати реєстраційне свідоцтво.
- Підставою для відмови у видачі резиденту свідоцтва про реєстрацію може бути неправильно оформлений лист-повідомлення.
- Якщо в кредитну угоду вносяться зміни, резидент повинен звернутися в обласне управління НБУ з клопотанням про внесення змін в реєстраційне свідоцтво.
   Лист-повідомлення на отримання реєстраційного свідоцтва містить такі дані:
   1. Назва кредитоодержувача, юридична та поштова адреси.
   2. Прізвище, ім’я, по батькові, № телефону керівника підприємства і головного бухгалтера.
   3. Дата реєстрації резидента, назва і місцезнаходження органа, який її проводив. Номери телефонів цього органу.
   4. Назва і адреса банку, в якому відкрито рахунок кредитоодержувача (в грошовій одиниці України та в іноземній валюті).
   5. Назва і адреса уповноваженого банку, який обслуговує кредит.
   6. Номер і адреса кредитної угоди.
   7. Назва кредитора і його юридична адреса.
   8. Сума і валюта кредиту.
   9. Строк користування кредитом.
   10. Строк погашення кредиту.
   11. Мета використання кредиту.
   12. Тип процентної ставки (безпроцентна, плаваюча, фіксована) і розмір ставки з урахуванням маржі.
   13. Графік одержання і погашення кредиту (з урахуванням відсотків, комісійних та ін.).
   Резиденти України можуть одержувати кредити в іноземній валюті в уповноважених банках України, які мають генеральну ліцензію НБУ. Строки і суми кредитів в іноземній валюті уповноважені банки можуть установлювати самостійно.
  
При видачі кредитів банк ретельно аналізує подані потенціальним клієнтом документи на одержання кредиту в іноземній валюті (економічне обгрунтування необхідності одержання кредиту, розрахунки валютної окупності проекту з графіком погашення заборгованості і нарахованих процентів, контракти з нерезидентами на імпорт продукції або послуг, контракти на експорт продукції або послуг, ліцензії на експорт продукції, бухгалтерську звітність резидента тощо). Процедура прийняття рішень та їх подальшого виконання аналогічна техніці обслуговування кредитів у національній валюті.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024