top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Банківські операції arrow Зміст підручника "Банківські операції"
top_right_2
top_left_3
top_right_3
Зміст підручника "Банківські операції"

Вступ

1. Створення комерційного банку
1.1. Види та операції комерційних банків
1.2. Порядок реєстрації комерційного банку
1
.3. Ліцензування банківської діяльності
1.4. Організаційна структура та управління банком

2. Формування ресурсів комерційного банку
2.1. Загальна характеристика банківських ресурсів
2.2. Капітал банку, його структура і формування
2.3. Формування депозитних ресурсів
2.4. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку

3. Розрахунково-касові операції банків
3.1. Загальні основи операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів
3.2. Ведення розрахунків клієнтів
3.3. Безготівкові міжгосподарські розрахунки
3.4. Міжбанківські розрахунки
3.5. Розрахунки з використанням пластикових карток
3.6. Касові операції

4. Кредитні операції банків
4.1. Класифікація банківських кредитів
4.2. Принципи й умови кредитування
4.3. Оцінка кредитоспроможності позичальника
4.4. Форми забезпечення повернення банківських позичок
4.5. Кредитний ризик: визначення і мінімізація втрат
4.6. Ціна банківського кредиту
4.7. Процес банківського кредитування
4.8. Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредиту

5. Операції банків з векселями
5.1. Характеристика та види векселів
5.2. Врахування та переврахування
векселів
5.3. Кредити під заставу векселів
5.4. Авалювання та акцептування векселів. Видача гарантій на забезпечення оплати векселів
5.5. Інкасування векселів
5.6. Оплата векселів за дорученням клієнта (доміциляція векселів)
5.7. Зберігання банками векселів клієнтів
5.8. Емісія та використання банківських векселів

6. Операції банків з цінними паперами
6.1. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів
6.2. Емісійні операції банків
6.3. Інвестиційні операції банків з цінними паперами
6.4. Заставні операції банків з цінними паперами
6.5. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів

7. Інвестиційні банківські операції
7.1. Інвестиції: поняття та структура. Економічна сутність і форми інвестицій
7.2. Основи правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні
7.3. Місце банків у інвестиційній активності суспільства
7.4. Інвестування шляхом кредитування
7.5. Ефективність реальних інвестицій

8. Операції банків в іноземній валюті
8.1. Ведення валютних рахунків клієнтів
8.2. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті
8.3. Операції з міжнародних торговельних розрахунків
8.4. Операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку
8.5. Операції із залучення та розміщення валютних коштів

9. Нетрадиційні банківські операції та послуги
9.1. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг
9.2. Лізингові операції
9.3. Банківські гарантії та поручительства
9.4. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги
9.5. Трастові послуги
9.6. Факторинг та форфейтинг
9.7. Операції з дорогоцінними металами
9.8. Фінансовий інжиніринг

10. Забезпечення фінансової стійкості банку
10.1. Формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій

10.2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності
10.3. Прибутковість банку
10.4. Ліквідність та платоспроможність банку
10.5. Регулювання банківської діяльності та нагляд

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024