top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
13.6. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

13.6. РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

   Держави різними засобами обмежують і регулюють міжнародну торгівлю послугами. До таких засобів належать:
   1. Обмеження на пересування людей і на їхнє право здійснювати фахову практику за кордоном.
   2. Податкові норми і правила переказу валюти за кордон, що на практиці призводить до відсутності іноземних джерел послуг.
   3. Обмежувальна практика ліцензування або сертифікації, наприклад, ліцензування телевізійних станцій або надання іноземним літакам права приземлятися на своїй території.
   4. Обмеження на створення іноземцями підприємств з надання послуг.
   5. Існування монополій на надання певних послуг, визнаних державою, а іноді навіть здійснюваних нею.
   6. Заборона державним органам закуповувати іноземні послуги
   7. Обов'язкові вимоги використовувати місцеві підприємства з надання певних послуг.
   8. Заборона передавати у власність іноземцям приміщення, устаткування і т.ін., необхідні для надання послуг.
   9. Неофіційна, але дуже ефективна бюрократична протидія роботі іноземних (або контрольованих іноземцями) підприємств, що надають послуги.
   За результатами Уругвайського раунду переговорів у ГАТТ було підписано Генеральну угоду про торгівлю послугами (ГАТС). Участь у ГАТС є обов'язковою умовою членства у СОТ, прямої спадкоємиці ГАТТ.
   ГАТС - перша спроба встановити "всесвітні правила поведінки" держав при регулюванні торгівлі послугами. Оскільки ще немає досвіду таких всесвітніх угод і тому, що міжнародна торгівля послугами, на відміну від міжнародної торгівлі товарами, справа порівняно "нова", держави змогли домовитися тільки про загальні підходи до регулювання торгівлі послугами. На основі цих єдиних підходів деякі країни вже знижують бар'єри в торгівлі послугами. Що особливо важливо, ГАТТ заклала основу для подальших переговорів між країнами - членами СОТ про зниження бар'єрів у торгівлі послугами. Вже зараз ведуться переговори про:
- фінансові послуги (банківські, страхові й ін.);
- професійні послуги (бухгалтерські і юридичні);
- обмеження на пересування фізичних осіб.

Контрольні запитання і завдання
1. Які засоби державного обмеження імпорту ви знаєте?
2. Що таке СОТ? Для чого її створено?
3. Що таке стандарти на товари? Які наслідки для торгівлі може мати прийняття стандарту на товар? Що з цього приводу сказано в угодах СОТ?
4. Що таке державні закупки ?
5. Як можна обмежувати торгівлю за допомогою митних процедур? Що з цього приводу сказано в угодах СОТ?
6. Що таке антидемпінгові заходи ?
7. Експорт яких товарів може обмежуватися ?
8. Що ви знаєте про обмеження експорту з України?

Література

1. Внешнеторговые сделки / Сост.: И.С. Гринько. - Сумы, 1994.
2. Державне регулювання економіки: Підруч. для ВНЗ. - 2-ге вид. / За ред. J.P. Михасюка. - К., 2000.
3. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес: Учеб. для сред. спец. учеб, завед. - 2-е изд. - М., 1999.
4. Чистое СМ., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. для ВНЗ. - К., 2000.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024