top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
top_right_2
top_left_3
top_right_3
14.4. Державне регулювання зайнятості

14.4. Державне регулювання зайнятості

   Ринок працi в сферi зайнятостi не може бути саморегулюючою системою. Регулювання процесів зайнятості населення проходить на трьох основних рівнях: державному, територіальному і на рівні підприємства. Для того, щоб політика регулювання процесів зайнятості була ефективною, слід добитися максимальної узгодженості дій на усіх рівнях, що призведе до покращення положення зайнятих громадян і тих, хто шукає роботу.
   Бiльш питома i ефективна зайнятiсть досягається завдяки державному регулюванню. 3айнятiсть тут повинна розглядатися як один iз головних орiєнтирiв розвитку eкономічної системи, який визначає перегрупування фінансових, матерiальних i трудових ресурсів народного господарства, прiоритетних напрямiв НТП, розмiщення продуктивних сил, шляху підвищення якостi i рiвня життя.
   Державна полiтика зайнятостi населення в Україні базується на таких принципах:
- забезпечення рiвних можливостей yciм громадянам в реалiзацiї права на вiльний вибiр виду діяльності вiдповiдно до здiбностей та професiйної підготовки;
- сприяння забезпеченню ефективної зайнятостi, запобiганню безробiття, створенню нових робочих мiсць;
- координації дiяльностi у сферi зайнятостi з іншими напрямами соцiально-економiчної полiтики;
- забезпечення контролю профспiлок, спiлок пiдприємцiв, власникiв пiдприємств за виконанням заходiв щодо забезпечення зайнятостi населення;
- мiжнародного спiвробiтництва у вирiшеннi проблем зайнятостi населення.
   Основи соцiального захисту населення у сферi трудових вiдносин закладенi в Конституцiї України i в Законi України “Про зайнятiсть населення” [7].
   Державнi гарантії зайнятостi населення в Укpaїнi:
   а) добровiльнiсть працi i вибору виду дiяльностi;
   б) захист вiд необґрунтованої вiдмови в прийомi на роботу i незаконного звiльнення з роботи;
   в) безкоштовне сприяння у виборі відповідної роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до професiйної пiдготовки, освiти, особистих i суспiльних потреб;
   г) виплати вихiдної допомоги i збереження середнього заробiтку на перiод працевлаштування працiвникам, якi втратили постiйне мicцe роботи;
   д) безкоштовне начання безробiтних новим професiям, перепiдготовка в навчальних закладах;
   е) виплати безробiтним допомоги по безробiттю, у встановленому порядку.
   Kpiм того, Законом України “Про зайнятiсть населення” передбаченi додаткові гарантії щодо працевлаштування працездатним громадянам, якi потребують соціального захисту, зокрема:
   а) жiнкам, якi маютъ дiтей вiком до 6 poків;
   б) одиноким матерям з дiтьми до 14 рoкiв;
   в) молодi, яка закiнчила ocвiтy;
   г) особам передпенсiйного вiкy;
   д) особам, звільненим пiсля вiдбуття покарання.
   Для їx працевлаштування мicцевi органи адміністрації бронюють на пiдприємствах уcix форм власностi з чисельнiстю понад 20 осiб близько 5% робочих місць заробiтничими професiями, в тому числi, з гнучкими формами зайнятостi.
   У разi вiдмови у працевлаштуванні на роботу їх у цих межах державна служба зайнятостi стягує штраф за кожну таку вiдмову у розмірi 50 неоподатковуваних мінімумів доходiв громадян.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024