top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Економіка праці та соціально-трудові відносини arrow 6.3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні
top_right_2
top_left_3
top_right_3
6.3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні

6.3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи  соціального партнерства в Україні

   Внаслідок децентралізації в управлінні економікою України, роздержавлення власності, створення приватного підприємництва, об’єктивно постали передумови і для розвитку соціального партнерства на всіх рівнях та створення його інституцій.
   Система ринкових відносин в Україні лише формується, отже, і нове законодавство про працю перебуває у стадії розвитку. Разом з Конституцією України, яка визначає основні принципи правового регулювання соціально-трудових відносин, в країні діє Кодекс законів про працю України 1971 р. (із змінами від 1 березня 1998 р.).
   Кодекс законів про працю України (КЗпП України) є зведеним законом і діє на всій території України. КЗпП України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і підйому на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини (ст. 1 КЗпП України).
  
Формування системи соціального партнерства в Україні почалося в 1992 р. після прийняття Закону “Про оплату праці”, який започаткував правову основу договірного регулювання оплати праці на основі системи тарифних угод.
   Нову правову основу договірного регулювання виробничих, соціально-економічних і трудових відносин створено в 1999 р. Законом України “Про колективні договори і угоди”, в якому враховано норми конвенцій і рекомендацій МОП, світовий досвід. Законодавчо визначено сферу укладання колективних договорів і угод та процедуру їх підписання, партнерів, порядок ведення переговорів і вирішення розбіжностей, які виникають, відповідальність сторін при укладанні договорів та обов’язковість виконання положень колективного договору як для власника, так і для працівників підприємства.
   Крім того, важливу роль в регулюванні соціально-трудових відносин відіграють наступні закони: Закон України від 1 березня 1991 р. “Про зайнятість населення“ (із змінами і доповненнями від 1 грудня 1998 р.); Закон України станом на 25 травня 1999 р. “Про охорону праці”.
   Важливим кроком до запровадження соціального партнерства стало створення у 1993 р. Національної ради соціального партнерства, яка є консультативно-дорадчим органом при Президентові України для узгодження питань, що виникають у соціально-трудовій сфері. Це тристороння організація, до складу якої входять 66 членів – по 22 особи представники кожної сторони: уряду, об’єднань підприємців, профспілок.
   Одним з головних завдань діяльності НРСП у сфері ринку праці є участь у підготовці законодавчих актів з приводу соціально-трудових питань, підготовка пропозицій стосовно загальних і галузевих колективних угод, здійснення посередництва та примирення під час вирішення колективних трудових конфліктів.
   З березня 1998 р. прийнятий Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”; Указом Президента від 17 листопада 1998 р. створено Національну службу посередництва і примирення.
   Тривалий час у Верховній Раді України знаходяться на розгляді проекти законів “Про соціальне партнерство”, “Про об’єднання роботодавців”, “Про трудові колективи”, нова редакція Закону України “Про колективні договори та угоди”. З прийняттям цих законів буде створена сучасна правова база колективного трудового права.
  Система індикаторів розвитку соціального партнерства в Україні наведена в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Складові елементи розвитку соціального партнерства. [7]

Система індикаторів стану соціального партнерства в Україні.

1. Сприяння
розвитку
виробництва,
забезпечення
продуктивної
зайнятості

2. Оплата праці,
підвищення рівня
доходів

3. Умови праці та
відпочинку

4. Соціальний
захист та
задоволення
духовних потреб

5. Організаційний
рівень
соціального
партнерства

1.1. Розвиток
виробництва.

2.1. Відповідність
оплати праці встановленим мінімальним
гарантіям.

3.1. Зайнятість у
шкідливих умовах.

4.1. Розвиток
державного
соціального
страхування.

5.1. Діяльність
організацій
найманих
працівників.

1.2. Рівень
безробіття.

2.2. Структура фонду
заробітної плати.

3.2. Виробничий
травматизм.

4.2.Підвищення
кваліфікації, професійне навчання.

5.2. Діяльність
об’єднань роботодавців.

1.3. Рівень
зайнятості.

2.3. Доходи
населення.

3.3. Тривалість
щорічної
відпустки.

4.3. Організація
пільг,
компенсацій
та субсидій за місцем роботи.

5.3. Охоплення
працівників
колективними договорами.

1.4. Вимушена
неповна зайнятість.

2.4. Вагомість оплати праці для
забезпечення потреб населення.

 

 

5.4. Стан
виконання колективних договорів.

1.5. Ефективність
державної служби
зайнятості.

2.5. Заборгованість із виплати заробітної
плати.

 

 

 

   Ця система статистичних показників відображає стан розвитку соціального партнерства і дає змогу оцінити ефективність виконання прийнятих зобов’язань з основних напрямків діяльності.

Запитання для самоконтролю
1. Розкрити сутність поняття “соціальне партнерство”.
2. Охарактеризуйте засади соціального партнерства, вироблені МОП.
3. Назвіть принципи, які лежать в основі проведення колективних переговорів.
4. Охарактеризуйте суб’єкти соціального партнерства.
5. Які функції держави в системі соціального партнерства?
6. Назвіть основні завдання системи соціального партнерства в Україні.
7. Які, на вашу думку, причини недостатнього розвитку системи соціального партнерства в Україні?

Література
1. Колот А. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія. - К.:КНЕУ, 2004. - 230с- Розділ ІІ,с. 114-128.
2. Новіков В. Зарубіжний досвід соціального партнерства // Україна: аспекти праці. - 1998 - №1.- С 38 - 41.
3. Українець С Соціальне партнерство в Україні: перспективи законодавчого регулювання // Україна: аспекти праці. - 1998. - №2. -С 22- 25.
4. Есинова Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. - К.: Кондор, 2003.- С. 102 - 133.
5. Ляшенко Т. Соціальне партнерство: шлях до ринкової держави // Юридичний вісник. - 1999. - №18. - 6-12 травня.
6. Мірошниченко О. Система показників стану соціального партнерства в Україні та її інформаційне забезпечення // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць. Вип. 7. - Тернопіль: ”Економічна думка. - 2002. - с 200-205.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024