top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Економіка праці та соціально-трудові відносини arrow 3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці
top_right_2
top_left_3
top_right_3
3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці

3.4. Характеристики відтворення населення та ресурсів для праці

   Відтворення населення – це історично, соціальний економічно зумовлений процес постійного і безперервного поновлення людських поколінь.
   Основними характеристиками відтворення населення є види руху населення
, типи і режими відтворення.
   Види руху населення (природний
, міграційний, соціальний, економічний) визначаються особливостями зміни чисельності та складу населення в країні в цілому і в окремих регіонах.
   Природний рух населення – це результат процесів народження і смерті людей. Залежно від того
, які процеси переважають, відбувається природний приріст або природне зменшення населення.
   Міграційний рух – це зміна чисельності та складу населення в результаті процесів механічного просторового переміщення людей
, викликаних політичними, соціально-економічними, релігійними та іншими причинами. Розрізняють міграцію зовнішню, пов’язану зі зміною країни постійного проживання (еміграція – виїзд за межі держави, імміграція – прибуття з інших країн), та внутрішню, що відображає зміну людьми місця проживання у межах однієї країни. Внутрішня міграція, як правило, зумовлена особистими та економічними причинами, наприклад, пошук роботи, більш високих заробітків тощо.
   Соціальний рух населення виявляється у зміні освітньої
, професійної, національної та інших структур населення. Кожне нове покоління людей відрізняється від попереднього статево-віковим складом, рівнем освіти та культури, професійно-кваліфікаційною структурою, структурою зайнятості та іншими характеристиками.
   Економічний рух – населення пов’язаний зі зміною його трудової активності
, що призводить до відповідного збільшення або зменшення ресурсів для праці.
   Розглянуті види руху населення взаємозалежні та взаємопов’язані
, визначають його чисельність та якісні характеристики, необхідні для аналізу та оцінки демографічних процесів, вироблення стратегії у галузі управління трудовими ресурсами.
   У природному русі населення розрізняють типи його відтворення
: традиційний (екстенсивний) та сучасний (інтенсивний).
   Традиційний тип відтворення характеризується високою нерегульованою народжуваністю і високою смертністю
, що пов’язано з нерозвиненістю медицини, низьким рівнем життя, війнами, епідеміями. Сучасний тип відтворення обумовлений соціально-економічним розвитком, зростанням рівня життя, емансипацією та залученням в економічну діяльність жінок, збільшенням середньої тривалості життя та іншими причинами.
   Основним джерелом поповнення ресурсів для праці є молодь
, яка вступає в працездатний вік. Чисельність цієї категорії залежить від режиму відтворення (розширене перевищення кількості народжень над числом смертей на 1000 осіб населення; просте відтворення відсутність приросту чисельності населення, тобто кількість народжених дорівнює числу смертей на 1000 осіб населення; звужене відтворення не тільки відсутній природний приріст, а й відбувається його абсолютне зменшення депопуляція), що пов'язано зі зниженням рівня шлюбності і народжуваності в країні, а також із зростанням дитячої смертності.
   Використання робочої сили в процесі праці передбачає її відтворення
, яке перебуває у взаємозв'язку із відтворенням суспільного продукту. Процес відтворення робочої сили поділяється на окремі фази. Це фаза формування, фаза розподілу й перерозподілу і фаза використання.
   Фаза формування характеризується
:
-
природним відтворенням, тобто народженням людей та досягненням ними згодом  працездатного віку;
- відновленням здатності до праці в працівників. Для цього їм необхідні продукти харчування
, одяг, житло, а також вся інфраструктура сучасного існування людини (транспорт, зв'язок, тощо);
- одержанням людьми освіти
, спеціальності й певної трудової кваліфікації.
   Фаза розподілу й перерозподілу робочої сили характеризується розподілом її за видами робіт
, родом діяльності, а також в організаціях, підприємствах, районах, регіонах країни. У системі ринкової економіки ця фаза забезпечується функціонуванням ринку праці. Перерозподіл робочої сили здійснюється у вигляді її руху відповідно до попиту і пропозиції на ринку праці.
   Фаза використання полягає у використанні економічно активного населення на підприємствах
, в організаціях і в економіці загалом. На цій фазі основна проблема полягає в забезпеченні зайнятості населення і в ефективному використанні працівників.
   Усі фази органічно пов
'язані між собою.
   Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи відтворення робочої сили. Екстенсивне відтворення означає збільшення чисельності трудових ресурсів в окремих регіонах та в країні загалом без зміни їхніх якісних характеристик.
   Інтенсивне відтворення трудових ресурсів пов
'язане зі зміною їхньої якості. Це зростання освітнього рівня працівників, їхньої кваліфікації, фізичних та розумових здібностей тощо. Екстенсивний та інтенсивний типи відтворення взаємно доповнюють один одного.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024