top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Економіка праці та соціально-трудові відносини arrow 1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”
top_right_2
top_left_3
top_right_3
1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

1.3. Завдання, об’єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”

   У зв’язку з докорінною перебудовою системи суспільних відносин найсуттєвіші перетворення відбуваються саме в соціально-трудовій сфері, основою якої є праця. Це висуває нові вимоги до професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми підвищення ефективності праці та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях.
   Головною метою вивчення курсу є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії
, поняття, механізми забезпечення ефективної зайнятості населення та прогресивного розвитку соціально-трудових відносин в Україні на всіх рівнях.
   Завдання курсу
:
-
вивчення економічних законів, що регулюють розподільчі відносини в ринковій економіці;
- оволодіння методами вивчення витрат робочого часу
, нормування праці;
- з’ясування механізму зростання продуктивності й ефективності праці;
- дослідження механізму соціального партнерства;
- надання студентам ґрунтових знань з питань оплати праці й регулювання заробітної плати;
- вивчення механізму функціонування системи соціально
-трудових відносин;
- з’ясування механізму регулювання ринку праці та дослідження процесу відтворення робочої сили;
- з’ясування місця і ролі Міжнародної організації праці у врегулюванні соціально
-трудових відносин;
- навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління соціально
-трудовими відносинами, організації праці та забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях;
- підвищити на цій основі адаптованість студентів до ринку праці
, допомогти їм ефективно включитися в систему нових соціально-трудових відносин.
   Об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально
-трудові відносини” система соціально-економічних, організаційно-правових відносин між людьми з приводу відтворення й ефективного використання людських продуктивних сил в процесі праці.
   Предмет вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально
-трудові відносини” сукупність теоретичних і практичних проблем формування людського потенціалу, забезпечення ефективного використання його у сфері праці як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях з метою забезпечення високої якості життя населення та високої ефективності економічної діяльності.

Запитання для самоконтролю
1. Коли праця стала предметом наукового дослідження?
2. Поясніть підходи філософів до дослідження трудових проблем.
3. Що вивчає дисципліна “Економіка праці та соціально
-трудові відносини”?
4. Об’єктом дослідження яких наук є різноманітні проблеми трудової діяльності людей?
5. Якими чинниками обумовлено включення терміна “соціально-трудові відносини” у систему понять та категорій економіки праці?
6. Що є об’єктом і предметом вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально
-трудові відносини”?
7. Обґрунтуйте мету та завдання дисципліни “Економіка праці та соціально
-трудові відносини”.

Література
1. Богиня
Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: “Знання-Прес”, 2000.- 313с.- вступ, с. 13-28.
2.
Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник.- К.: Знання, 2004. - 535с.-Глава І, с. 16-46.
3.
Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432с.- Розділ І, с.3-9.
4. Колот
А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: Монографія.– К.: КНЕУ, 2003.– 230 с.-Розділ І, с.7-15.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024