top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Маркетинг у банку arrow 9.3. Організація, функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків
top_right_2
top_left_3
top_right_3
9.3. Організація, функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків

9.3. Організація, функції і завдання маркетингових служб українських комерційних банків

   На рівні головних офісів комерційних банків України створюються департаменти (управління) маркетингу. Департамент може підпорядковуватися голові правління банку або його заступнику. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом голови за рішенням правління банку. У складі департаменту створюються підрозділи за основними напрямками маркетингової діяльності. Діяльність працівників департаменту регламентується посадовими інструкціями, які розробляє директор департаменту і затверджує голова правління або його заступник.
   На департамент покладається вирішення таких завдань:
   1. Розробка та впровадження комплексу маркетингових заходів банку для постійного зростання обсягів продажі банківських послуг, прибутку та чисельності клієнтів на основі аналізу маркетингового середовища, запитів клієнтів та можливостей банку.
   2. Участь в розробці та здійснення політики банку з питань аналізу та вдосконалення організаційної структури та філіальної сітки банку, оплати праці, матеріального заохочення та стимулювання працівників, оптимізації чисельності та структури персоналу.
   3. Координація діяльності підрозділів банку з питань розробки та реалізації маркетингової стратегії.
   4. Координація діяльності маркетингових служб регіональних підрозділів, надання їм інформаційної та методологічної допомоги.
   5. Забезпечення високого позитивного іміджу банку в суспільстві.
   Досягнення поставлених завдань передбачає виконання наступних функцій:
- визначення основних завдань маркетингових підрозділів установ банку, виходячи з довгострокової перспективи;
- здійснення аналізу ринкових можливостей банку;
- здійснення аналізу ринкових можливостей банків-конкурентів та макросередовища, в якому працює банк;
- здійснення досліджень по вивченню попиту на послуги банку та визначення груп цільових клієнтів;
- сегментування всіх банківських послуг, в тому числі по нових та перспективних послугах;
- вибір сегментів ринку банківських послуг та позиціювання банку на обраних сегментах;
- розробка технології впровадження нових продуктів на ринку банківських послуг;
- розробка стратегічного плану маркетингу та засобів контролю за його виконанням;
- розробка рекламної кампанії з найбільш перспективних продуктів та послуг, заходів Public Relations;
- розробка і впровадження в практичну діяльність нових методик та нормативів маркетингу;
- надання консультативної, методичної та практичної допомоги установам банку з питань маркетингової діяльності банку;
- організація та проведення семінарів, робочих нарад з питань маркетингової стратегії банку із залученням спеціалістів інших структурних підрозділів та установ;
- підготовка та подання на розгляд керівних органів банку матеріалів щодо стратегічного планування та маркетингової політики банку;
- організація і здійснення заходів, спрямованих на створення привабливого іміджу банку, участь у підготовці рішень відносно надання спонсорської та благодійної допомоги;
- розробка переліку іміджевої та сувенірно-рекламної продукції з фірмовими ознаками банку, підготовка пропозицій щодо її виготовлення, придбання та використання;
- розробка і подання на затвердження керівництву банку знаку, логотипу, фірмового стилю та інших атрибутів візуальної ідентифікації банку та здійснення контролю за їх дотриманням;
- участь в організації та проведенні виставок, конференцій, семінарів, нарад, презентацій, прес-конференцій, “круглих столів”, прийомів тощо;
- участь у підготовці аналітичних, інформаційних і пропагандистських матеріалів загальнобанківського характеру.
   На рівні регіональних установ банку маркетингові служби, як правило, створюються у формі відділів, які на окремі підрозділи не поділяються. Окремі їхні функції розділені між працівниками відділу.
   На відділи маркетингу покладено виконання таких завдань:
- розробка маркетингових заходів щодо збільшення обсягу і асортименту банківських послуг;
- визначення і впровадження заходів комунікаційної політики установи банку;
- проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг на локальному і регіональному рівнях.
   До основних функцій маркетингових підрозділів на регіональному рівні можуть бути віднесені:
- здійснення аналізу ринкових можливостей установ банку;
- аналіз ринкових можливостей банків-конкурентів;
- вивчення попиту на банківські послуги і визначення цільових груп клієнтів;
- проведення сегментування клієнтів;
- вивчення відношення до банку наявних і потенційних клієнтів;
- організація роботи по залученню клієнтів;
- розробка рекомендацій по вдосконаленню роботи підрозділів банку;
- проведення заходів по стимулюванню збуту, реклами та пропаганди іміджу банку.
   На найнижчому рівні організаційної структури банку - рівні безбалансових відділень – окремі маркетингові підрозділи, як правило, не створюються. Тому у посадових інструкціях керівників і працівників таких відділень, які безпосередньо працюють з клієнтами, передбачаються в числі інших функціональних обов’язків і обов’язки по здійсненню певних видів маркетингової діяльності.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024