top_left_1

Studentam.net.ua

Курсові та дипломні роботи
top_right_1
top_left_2
Головна arrow Економічні науки arrow Міжнародні ринки грошей і капіталів arrow 6.2. Світовий банк та його складові інституції
top_right_2
top_left_3
top_right_3
6.2. Світовий банк та його складові інституції

6.2. Світовий банк та його складові інституції 

   Світовий банк (World Bank – WB) представляє собою групу споріднених організацій. До неї входять:
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, багатостороння агенція гарантування інвестицій, а також Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів.

Таблиця 6.1.
Характеристика кредитів МВФ

mrg14

   Офіційні цілі членів Групи Світового банку – зменшення бідності і підвищення життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічному розвитку останніх і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що розвиваються.
   Сьогодні група Світового банку є міжнародною кредитною організацією, метою якої є надання фінансової допомоги країнам-членам, в поглибленні економічного та соціального прогресу. У 1997 році Рада директорів затвердила стратегічний план, який поставив перед Світовим банком масштабні цілі, включаючи нарощування кредитного потенціалу, інших фінансових послуг і підвищення їх ефективності головним чином у країнах, що розвиваються та у країнах СНД, а також запровадження нових фінансових продуктів та банківських технологій.
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). (The International Bank of Reconstruction and Redevelopment) – це найбільша міжнародна кредитна установа, котра забезпечує позики, які сприяють економічному розвитку країн-членів, а також відіграє роль головного каталізатора щодо фінансування з інших джерел завдяки операцій на світових фінансових ринках.
   Ресурси МБРР формуються з внесків країн-членів шляхом підписки на акції Банку та залучених коштів, на міжнародних фінансових ринках. Процес залучення коштів відбувається шляхом випуску МБРР боргових інструментів та наступного їх продажу пенсійним фондам, страховим компаніям, корпораціям та іншим банкам і фізичним особам в країнах усього світу.
   МБРР випускає облігації, які мають найвищий рейтинг ААА, оскільки їх оплата гарантується акціонерами Банку тобто урядами 182 країн-членів. Свої облігації, а також інші цінні папери МБРР деномінізує у різних валютах.
   Починаючи з 1989 року вперше були випущені Глобальні облігації (Global Bonds) Світового банку з фіксованим доходом у відповідь на зростання попиту інвесторів усього світу. Глобальні облігації представляють собою середньо- і довгострокові цінні папери емітовані. Світовим банком і пропонують інвесторам на термін від 5 до 30 років з доходом від 4,5 до 8,25%. Зазвичай розмір^ емісії – не менше одного млрд. доларів, а вартість однієї облігації кратна 1000 доларів.
   Правильно продумана стратегія випуску Глобальних облігацій дала Банку можливість швидко акумулювати громади і кошти для надання кредитів і при цьому зберегти процентну ставку на відносно низькому рівні.
   Кредити МБРР призначені для фінансування проектів розвитку таких галузей, як освіта, охорона здоровя, інфраструктура, а також з метою надання допомоги країнам членам, удосконалити методи організації своєї економіки.
   Кредити МБРР. Банк надає позики "країнам-членам та гарантує кредити, які надані іншим кредиторам на двосторонній основі. Кредити надаються тільки кредитоспроможним позичальникам -урядам країн-учасниць, державним відомствам і приватним фірмам під державні гарантії, і тільки під перспективні проекти, які забезпечують високу (реальну) норму прибутку для економіки країни-боржника. Такі послуги надаються позичальнику за мінімальною ціною. Це означає, що поичальник має покрити лише витрати банку за надані послуги.
   Усі кредити МБРР є довгостроковими, як правило, на період від 15 до 20 років; до цього строку надається 3-5 річний пільговий період, протягом якого позичальник сплачує лише проценти за кредит.
   За класифікацією МБРР весь запропонований портфель кредитів поділяється на інвестиційні та системні кредити. Інвестиційні кредити виділяються банком для фінансування галузевих проектіврозвитку (енергетики, транспорту, сільського господарства, вугільної промисловості). За останні роки все більше коштів направляється банком на розвиток освіти, охорони здоровя та соціальної сфери. Серед інвестиційних кредитів новими продуктами адаптаційн програмні кредити (adaptable program loans) і кредити на навчання інновації (learning and innovation loans) для підтримки невеликих “пілотних” проетів нарощування економічного потенціалу з максимальним розміром у 5 млн. доларів США. За інвестиційними проектами схема фінансування Світового банку побудована на тендерній основі.
   Системні кредити виділяються Банком на фінансування проектів структурної перебудови (adjustment loans) економіки терміном на 2-3 роки. Серед системних кредитів також появилися нові види: програмні кредити на структурну перебудову (Programmatic Structural Adjustment Loan) і спеціальні кредити на структурну перебудову сектора (Special Structural Adjustment Loan). Системні проекти призначаються для реформування секторів економіки, і кошти за траншами направляються через казначейства країн – членів та реалізацію проектів.
   МБРР постійно оцінює платоспроможність країни-позичальника і відповідно корегує свої програми та розмір кредитних операцій, зокрема, для кожної країни.
   За статутом МБРР взагалі не передбачено списання боргів за непогашеними кредитами. Навпаки, задача Банку – надати боржнику, що має фінансові проблеми, допомогу при розрахунках з кредиторами шляхом пролонгації кредиту та реструктуризації боргів. Якщо заборгованість країни-боржника перевищує 6 міс, то Банк переводить боржника в статус "консервації".
   Міжнародна асоціація розвитку, MAP (international Development Association, IDA) – міжурядова валютно кредитна організація створена в 1960р. як філія МБРР з метою надання допомоги країнам, що розвиваються.
   Джерела фінансування: внески держав – членів і внески держав – донорів. Поповнення ресурсів відбуваєтья за рахунок відрахувань від чистого прибутку МБРР і поступлень від погашення позик.
   МАР надає тільки урядові кредити на строк від 35 до 40 років з пільговим періодом у 10 років. Першочергове право на отримання таких кредитів мають країни, у який ВНП на душу населення складав (наприклад у 1997 р.) не більше 925 дол. США га рік. Проценти за такими кредитами не нараховуються, але передбачено комісію у розмірі 0,75% на обслуговування кредитної лінії, а також щорічний комісійний збір у розмірі 0,25% від суми резервування кредитних ресурсів. Погашення кредитів починається з 11-го року після їх окупності.
   Кожний фінансовий МАР проект підлягає обов’язковій політико-економічній експертизі з метою найефективнішого використання фінансової допомоги.
   Міжнародна фінансова корпорація, МФК, (International Finance Corporation, IFC) – міжурядова валютно-кредитна організація створена в 1956 р. З метою сприяти зміцненню приватного сектора в країнах, що розвиваються. МФК надає позики безпосередньо приватному сектору, тим часом як МБРР та МАР позичають кошти урядам. МФК допомагає приватному сектору, надаючи довгострокові позики, здійснюючи бсзпоссрсднс інвестування, забезпечуючи гарантії, "допоміжне фінансування" на випадок ризиків, а також використовуючи такі засоби "квазі-фінансування", як субординашйні позики, пільгові акції та векселі.
   Капітал МФК формується з внесків країн учасниць. Розмір внесків проппорційний частці їхніх внесків до МБРР. Для своєї діяльності МФК запрошує значні сили (до 80%) на міжнародних фінансових ринках шляхом випуску державних облігацій, або приватного розміщення цінних паперів.
   МФК здійснює свою діяльність у таких основних напрямках:
   1. фінансування проектів приватного сектора;
   2. допомога компаніям країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою у залученні інвестицій на міжнародних фінансових ринках;
   3. надання комплексних консультаційних послуг фірмам урядам у здійсненні приватизації.
   МФК надає кредити терміном до 15 років за процентними ставками на рівні міжнародних фінансових ринків. За кредитами, наданими приватним фірмам, не вимагаються гарантії урядів. Останнім часом значне місце у діяльності МФК посіла технічна допомога.
   Сьогодні до складу МФК входять 174 країн. У 1993 р. до [/ МФК приєдналась Україна, що створило можливості надання нашій країні прямих інвестицій у приватний сектор економіки, фінансування проектів приватних компаній тощо. 3 листопада 1994 р. МФК реалізує в Україні проект підтримки приватного підприємництва, який передбачає, з одного боку, консультування центральних органів влади з питань формування політики розвитку малого та середнього бізнесу, з іншого – створення спеціальних бізнес-центрів для конкурентної допомоги підприємцям-початківцям, які вже функціонують у Луганську, Маріуполі, Хмельницькому, Черкасах, Дніпропетровську, Сумах та Вінниці. Поряд з іншими успішно реалізується і важливий для майбутнього України проект МФК "Масова приватизація та післяприватизаційний розвиток України"
   Багатостороння Агенція Гарантії Інвестицій (БАГІ) страхує інвестиції від втрат, викликаних некомерційними ризиками.
   Сприяє прямим приватним інвестиціям в країнах-членах. БАГІ робить це шляхом надання іноземним інвесторам гарантій, та надання дорадчих послуг. Світовий банк також розробляє механізми надання гарантій як складової частини процесу надання позик, з метою доповнити діяльність БАГІ. Прикладом може бути проект підтримки передекспортних гарантій. БАГІ доповнює діяльність інших міжнародних страхувальників і пропонує чотири основних типи гарантій за умов: неконвертованість валюти, експропріація, війна та громадські Заворушення, порушення умов контрактів тощо.
   Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних спорів, МЦВІС (Internacional Center for Settlement of Investment Disputes, ICS) – міжнародна інституція з урегулювання спорів між державами та іноземними особами.
   Офіційна мета – сприяння міжнародної інвестиційної діяльності шляхом механізмів урегулювання, узгодження і арбітражного розгляду.спорів, які виникають між іноземними інвесторами і країнами замовниками. МЦВІС також веде дослідницьку роботу, надає консультації та публікує матеріали з питань арбітражного та інвестиційного права.

Всі опубліковані на сайті матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення. Копіювання та використання інформації суворо заборонено.

 
< Попередня   Наступна >

Замовити реферат, курсову або дипломну роботу

bottom_left
bottom_right
Studentam.net.ua © 2008-2024